search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 199-204

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 07 august 2020

Monitorul Oficial Nr. 62


PARTEA II


Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

191. Hotărâre cu privire la modificarea anexei la Regulamentul de formare a preţurilor de comercializare a produselor social importante, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2016 (nr. 130, 26 februarie 2020)

192. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol” (nr. 131, 26 februarie 2020)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

235. Ordin cu privire la aprobarea uniformei și însemnelor distinctive ale angajaților Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (nr. 175, 20 februarie 2020)
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 62 27 februarie 2020

Selectați data