search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 199-204

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 07 august 2020

Monitorul Oficial Nr. 63-68


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

45. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1460-VIII, 19 februarie 2020)

46. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 5, 6 februarie 2020)

47. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1458-VIII, 18 februarie 2020)

48. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 6, 6 februarie 2020)

49. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 61 din Legea nr.288//2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1457-VIII, 18 februarie 2020)

50. Lege pentru modificarea articolului 61 din Legea nr.288//2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 7, 6 februarie 2020)

51. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 151/2019 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 12, 13 februarie 2020)

52. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 47/2019 privind componența nominală a delegației Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a X-a la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (nr. 13, 13 februarie 2020)

53. Hotărâre privind raportul Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare şi desfăşurare a privatizării şi concesionării proprietăţii publice începând cu anul 2013 asupra evaluării modului de pregătire și desfășurare a parteneriatului public-privat privind modernizarea și eficientizarea activității Î.S. „Gările și Stațiile Auto” (nr. 14, 13 februarie 2020)

54. Hotărâre privind raportul Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare şi desfăşurare a privatizării şi concesionării proprietăţii publice începând cu anul 2013 asupra evaluării modului de pregătire și desfășurare a procesului de privatizare a 5076982 de acțiuni ordinare nominative proprietate publică a statului emise de Societatea pe Acțiuni „Tutun-CTC” (nr. 15, 13 februarie 2020)

55. Decret privind conferirea de distincții de stat unor judecători în demisie ai Curții Constituționale (nr. 1461-VIII, 20 februarie 2020)

56. Decret privind conferirea de distincții de stat unor militari ai Brigăzii 3 de Infanterie Motorizată „Dacia” a Armatei Naționale (nr. 1462-VIII, 20 februarie 2020)

57. Decret privind conferirea medaliei „Pentru Vitejie” domnilor Nicolai CĂRĂUȘ și Vladimir TĂRĂCILĂ (nr. 1463-VIII, 20 februarie 2020)

58. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă în vederea realizării proiectului „Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (IFAD VIII)” (nr. 1464-VIII, 24 februarie 2020)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

37. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a articolului 87 alin. (2) și alin. (3) din Codul muncii (obligativitatea acordului organului sindical la concediere [2]) (Sesizarea nr. 149g/2019) (nr. 3, 4 februarie 2020)

38. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 195g/2019 și nr. 202g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 93 și 164 din Codul de procedură penală (nr. 1, 16 ianuarie 2020)

39. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 209g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 68 alin. (10) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 2, 16 ianuarie 2020)

40. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 217g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 16 alin. (1) lit. j) din Codul civil (neaplicarea de către instanța de judecată a actului ce contravine legii emis de o autoritate publică) (nr. 3, 16 ianuarie 2020)

41. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 206g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 282 din Codul de procedură penală (durata maximă de menținere a statutului de învinuit al persoanei) (nr. 4, 20 ianuarie 2020)

42. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 231a/2019 privind controlul constituționalității articolului 108 alin. (1) și alin. (3) din Codul fiscal (nr. 5, 20 ianuarie 2020)

43. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 173g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 320 alineatele (1) și (5) din Codul de procedură penală (participarea procurorului la judecarea cauzei penale și renunțarea la învinuire) (nr. 6, 23 ianuarie 2020)

PARTEA II


Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

160. Hotărâre cu privire la aprobarea Cerințelor sanitar-veterinare față de aditivii pentru hrana animalelor (nr. 27, 22 ianuarie 2020)

161. Hotărâre сu privire la aprobarea Normelor metodologice privind punerea în aplicare a prevederilor Codului internațional de management pentru siguranța exploatării navelor și pentru prevenirea poluării (Codul ISM) (nr. 76, 12 februarie 2020)

162. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 106, 26 februarie 2020)

163. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind integrarea străinilor în Republica Moldova pentru anul 2020 (nr. 107, 26 februarie 2020)

164. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 108, 26 februarie 2020)

165. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 (nr. 109, 26 februarie 2020)

166. Hotărâre cu privire la schimbarea categoriei de destinaţie a unui teren (nr. 110, 26 februarie 2020)

167. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 112, 26 februarie 2020)

168. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 la Acordul de credit dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare și la Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivității II (PAC II), semnate la 15 iulie 2014 (nr. 113, 26 februarie 2020)

169. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 114, 26 februarie 2020)

170. Hotărâre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărâri de Guvern (nr. 115, 26 februarie 2020)

171. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (nr. 117, 26 februarie 2020)

172. Hotărâre cu privire la transmiterea în gestiune a unei cote-părți a blocului locativ din mun. Chișinău, str. Petru Zadnipru, nr. 4/3 (nr. 119, 26 februarie 2020)

173. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 121, 26 februarie 2020)

174. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 122, 26 februarie 2020)

175. Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului al Ungariei privind cooperarea în cadrul programului „Stipendium Hungaricum” pentru anii 2020-2022, întocmit la 4 februarie 2020 (nr. 123, 26 februarie 2020)

176. Hotărâre сu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind instituirea reciprocă a centrelor culturale și activitatea acestora, întocmit la 30 decembrie 2019 (nr. 124, 26 februarie 2020)

177. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 761/2001 cu privire la serviciul diplomatic (nr. 125, 26 februarie 2020)

178. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru instituirea moratoriului privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova în condițiile articolului 17 alineatele (11) și (12) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (nr. 128, 26 februarie 2020)

179. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative (nr. 129, 26 februarie 2020)

180. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 58-d, 21 februarie 2020)

181. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei de selectare a proiectelor în cadrul Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2020 (nr. 59-d, 26 februarie 2020)

182. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 60-d, 26 februarie 2020)

183. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 61-d, 26 februarie 2020)

184. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Eduard SERBENCO (nr. 62-d, 26 februarie 2020)

185. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Nicolae RĂDIȚA (nr. 63-d, 26 februarie 2020)

186. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Elena BELEACOVA (nr. 64-d, 26 februarie 2020)

187. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Veaceslav URSU (nr. 65-d, 26 februarie 2020)

188. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Marin ALLA (nr. 66-d, 26 februarie 2020)

189. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Nicolae RĂDIŢA (nr. 67-d, 26 februarie 2020)

190. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Anton GAMURAR (nr. 68-d, 26 februarie 2020)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

211. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 46, 18 februarie 2020)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

212. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 42-S-01, 18 februarie 2020)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

213. Ordin cu privire la aprobarea modelelor atestatelor ce confirmă titlurile științifico-didactice în Republica Moldova (nr. 97, 4 februarie 2020)

214. Ordin privind modificarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 163/2015 (nr. 147, 17 februarie 2020)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

215. Ordin cu privire la modificarea Nomenclatorului raselor, tipurilor și crossurilor de animale omologate (raionate) în Republica Moldova, aprobat prin Ordinul MAIA nr. 36 din 3 martie 2014 (nr. 43, 19 februarie 2020)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

216. Hotărâre referitor la retragerea licenței BAR „EKKO INSURANCE” SRL (nr. 7/2, 24 februarie 2020)

217. Hotărâre pentru modificarea Instrucţiunii cu privire la raportările persoanelor licenţiate şi autorizate pe piaţa de capital (nr. 7/5, 24 februarie 2020)

218. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 7/6, 24 februarie 2020)

219. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 7/7, 24 februarie 2020)

220. Hotărâre referitor la retragerea licenţei AEÎ „PĂDUREANCA” (nr. 7/8, 24 februarie 2020)

221. Hotărâre referitor la eliberarea licenţei AEÎ „SUSLENI” (nr. 7/9, 24 februarie 2020)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

222. Hotărâre cu privire la efectuarea în ziua de 15 martie 2020, în cadrul alegerilor parlamentare noi în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești, a unui sondaj de opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip exit-poll) (nr. 3737, 21 februarie 2020)

223. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția uninominală nr. 38, mun. Hâncești (nr. 3738, 21 februarie 2020)

224. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic Partidul Acțiune și Solidaritate, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția uninominală nr. 38, mun. Hâncești (nr. 3739, 21 februarie 2020)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

225. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie „COTIDIAN” SA pentru postul de televiziune „TVC 21” (nr. 2/4, 23 ianuarie 2020)

226. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „Primul în Moldova”, „Ren TV Moldova și „RTR Moldova”, urmare a sesizării Asociației Comunitatea „WatchDog.MD” (nr. 3/7, 30 ianuarie 2020)

227. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „RTR Moldova” și „ITV”, urmare a autosesizării membrilor Consiliului Audiovizualului, Tatiana Buraga și Iulian Roșca (nr. 3/8, 30 ianuarie 2020)

228. Decizie cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a furnizorilor de servicii media naționali, la capitolul reflectării campaniei electorale la alegerile parlamentare noi în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești, din 15 martie 2020 (nr. 3/9, 30 ianuarie 2020)

229. Decizie cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare tematică a furnizorilor de servicii media de televiziune, la capitolul modului de respectare a prevederilor art. 4 alin. (3) și alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 3/10, 30 ianuarie 2020)

230. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune (nr. 3/14, 30 ianuarie 2020)

231. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune de către distribuitorii de servicii media și examinarea sesizării Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Republica Moldova (nr. 4/20, 13 februarie 2020)

232. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 4/22, 13 februarie 2020)

Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică

233. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Inspectoratului Național de Probațiune al Ministerului Justiției în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 210-V.01, 19 decembrie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

234. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice prin intermediul SIA „Cabinetului personal al contribuabilului” (nr. 125, 24 februarie 2020)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 63-68 28 februarie 2020

Selectați data