search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 235-239

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 septembrie 2020

Monitorul Oficial Nr. 103

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
175. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1540-VIII, 10 aprilie 2020)
 
176. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 38, 28 februarie 2020)
 
177. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” Societății cu Răspundere Limitată „Orhei-Vit” (nr. 1538-VIII, 6 aprilie 2020)
 
178. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători ai Societății cu Răspundere Limitată „Orhei-Vit”, municipiul Orhei (nr. 1539-VIII, 6 aprilie 2020)
 
179. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind implementarea Proiectului Răspuns de Urgență la COVID-19 (nr. 1541-VIII, 10 aprilie 2020)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
59. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 12g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 23 alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale (nr. 19, 13 februarie 2020)
 
60. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 227g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolelor 1, 3 și 6 din Legea nr. 1545 din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti (nr. 20, 17 februarie 2020)
 
61. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 192g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de procedură penală (accesul la materialele urmăririi penale) (nr. 21, 27 februarie 2020)
 
62. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 20g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 23 alin. (4) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale (nr. 22, 27 februarie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
304. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea anexei la Legea nr. 852/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (nr. 229, 10 aprilie 2020)
 
305. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 13 din Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (nr. 231, 10 aprilie 2020)
 
306. Hotărâre cu privire la legitimațiile de veteran al organelor afacerilor interne (nr. 235, 10 aprilie 2020)
 
307. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (nr. 237, 10 aprilie 2020)
 
308. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 238, 10 aprilie 2020)
 
309. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Codului funciar nr. 828/1991 (nr. 239, 10 aprilie 2020)
 
310. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind implementarea Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”, semnat la 18 octombrie 2019 (nr. 240, 10 aprilie 2020)
 
311. Hotărâre cu privire la prelungirea interzicerii exportului unor produse (nr. 241, 10 aprilie 2020)
 
312. Hotărâre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare cu privire la prima fază a Proiectului „Republica Moldova: crearea oportunităților de muncă prin sisteme îmbunătățite de piață” (nr. 243, 10 aprilie 2020)
 
313. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 244, 10 aprilie 2020)
 
314. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 245, 10 aprilie 2020)
 
315. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Dorin LIȘMAN (nr. 80-d, 10 aprilie 2020)
 
316. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a domnului Andrei POPA (nr. 81-d, 10 aprilie 2020)
 
317. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Ion MEREUȚĂ (nr. 82-d, 10 aprilie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
375. Ordin cu privire la situaţia din Republica Yemen și reînnoirea măsurilor restrictive aplicate acestui stat, prin adoptarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2511 (2020) din 25 februarie 2020 (nr. 64-S-04, 26 martie 2020)
 
376. Ordin cu privire la situaţia din Libia și reînnoirea măsurilor restrictive aplicate acestui stat, prin adoptarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2509 (2020) din 11 februarie 2020 (nr. 65-S-05, 26 martie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 103 14 aprilie 2020 XXVII

Selectați data