search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 235-239

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 septembrie 2020

Monitorul Oficial Nr. 104-105

 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
318. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „e-Integritate” (nr. 228, 10 aprilie 2020)
 
319. Hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Casei Naționale de Asigurări Sociale (nr. 230, 10 aprilie 2020)
 
320. Hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei naționale antidrog pentru anii 2020-2027 și a Planului național de acțiuni antidrog pentru anii 2020-2021 (nr. 233, 10 aprilie 2020)
 
321. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea materialului biologic (nr. 236, 10 aprilie 2020)
 
322. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a prețurilor la mijloacele ajutătoare tehnice confecționate de către Instituția Publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” și modificarea unor acte normative (nr. 242, 10 aprilie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Biroului Naţional de Statistică
 
377. Indicii preţurilor de consum.
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
378. Decizie cu privire la bilanțul Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile, anunțat prin Decizia CA nr. 3/12 din 30 ianuarie 2020, și anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile (nr. 8/46, 10 aprilie 2020)
 
379. Decizie cu privire la examinarea demersului Primăriei municipiului Chișinău referitor la posibilitatea realizării învățământului la distanță prin intermediul spațiului național audiovizual (nr. 9/53, 10 aprilie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
380. Hotărâre cu privire la modificarea unor termene ce vizează activitatea emitenților pe piața de capital (nr. 14/4, 27 martie 2020)
 
381. Hotărâre cu privire la măsuri aferente cererilor de retragere obligatorie a valorilor mobiliare (nr. 14/11, 27 martie 2020)
 
382. Hotărâre cu privire la termenele de prezentare a rapoartelor de audit ale asigurătorilor (nr. 16/4, 14 aprilie 2020)
 
383. Hotărâre cu privire la termenele de prezentare a unor rapoarte aferente sectorului de asigurări (nr. 16/5, 14 aprilie 2020)
 
384. Hotărâre cu privire la aplicarea prevederilor Regulamentului privind Fondul de compensare a investitorilor (nr. 16/9, 14 aprilie 2020)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
385. Hotărâre cu privire la punerea în circulație a monedei metalice de circulație cu caracter comemorativ, emisia 2020 (nr. 6, 14 aprilie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 104-105 17 aprilie 2020 XXVII

Selectați data