search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 235-239

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 septembrie 2020

Monitorul Oficial Nr. 107

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
180. Decret pentru aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind implementarea Proiectului Răspuns de Urgență la COVID-19 (nr. 1542-VIII, 22 aprilie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
386. Ordin cu privire la abrogarea unor documente normative în domeniul metrologiei legale (nr. 64, 16 martie 2020)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
387. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale aflate în evidenţa serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal (nr. 46, 19 martie 2020)
 
388. Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare (nr. 54, 17 aprilie 2020)
 
Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
 
389. Ordin privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la evaluarea candidaților la funcția de director al instituției de învățământ general și profesional tehnic (nr. 409, 23 aprilie 2020)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
390. Ordin cu privire la modificarea ordinului MSMPS nr. 1346/2018 (nr. 313, 25 martie 2020)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
 
391. Ordin cu privire la măsurile de prevenire şi control al infecţiei cu coronavirusul de tip nou (COVID-19) în procesul de atestare a fermelor de prăsilă (nr. 81, 9 aprilie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
392. Hotărâre privind modificarea Hotărârii CNPF nr.57/13 din 28.12.2018 (nr. 14/1, 27 martie 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
393. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Bravo TV”, urmare a autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru (nr. 7/38, 27 martie 2020)
 
394. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Orhei TV”, urmare a sesizării dlui Roman Malinovschi (nr. 7/39, 27 martie 2020)
 
395. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licențelor de emisie (nr. 7/41, 27 martie 2020)
 
396. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de eliberare a autorizațiilor de retransmisiune (nr. 7/42, 27 martie 2020)
 
397. Decizie cu privire la examinarea demersului Primăriei municipiului Chișinău și a recomandărilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării referitor la posibilitatea realizării învățământului la distanță prin intermediul spațiului național audiovizual (nr. 10/54, 21 aprilie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 107 24 aprilie 2020 XXVII

Selectați data