search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 235-239

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 septembrie 2020

Monitorul Oficial Nr. 112-114

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
193. Decret privind eliberarea domnului Vasile STIHI din funcţia de judecător la Judecătoria Orhei (nr. 1534-VIII, 27 martie 2020)
 
194. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnilor Ion BALABAN și Gheorghe SANDU (nr. 1543-VIII, 24 aprilie 2020)
 
195. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” (nr. 1550-VIII, 24 aprilie 2020)
 
196. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Anton SOLOVEI (nr. 1551-VIII, 27 aprilie 2020)
 
197. Decret privind eliberarea domnului Nicolae SCHIŢCO din funcţia de heraldist secretar (nr. 1552-VIII, 28 aprilie 2020)
 
198. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Victor MÎȚU și Vitalie NEGRU (nr. 1553-VIII, 29 aprilie 2020)
 
199. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1554-VIII, 29 aprilie 2020)
 
200. Decret privind eliberarea doamnei Aliona DANILOV din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 1555-VIII, 30 aprilie 2020)
 
201. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” (nr. 1556-VIII, 4 mai 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
343. Hotărâre privind importul şi comercializarea unor mărfuri de uz personal folosite (nr. 427, 7 iunie 2001)
 
344. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale (nr.950, 25 noiembrie 2013)
 
345. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1136/2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat (nr. 234, 10 aprilie 2020)
 
346. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a domnului Eugeniu URSU (nr. 86-d, 30 aprilie 2020)
 
347. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 87-d, 5 mai 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
404. Ordin cu referire la modificarea ordinului Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor nr. 172/2005 cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianți în transportul auto (nr. 81, 27 aprilie 2020)
 
405. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 87, 5 mai 2020)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
406. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 340, 2 aprilie 2020)
 
407. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 341, 2 aprilie 2020)
 
408. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 342, 2 aprilie 2020)
 
409. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 343, 2 aprilie 2020)
 
410. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 344, 2 aprilie 2020)
 
411. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 345, 2 aprilie 2020)
 
412. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 346, 2 aprilie 2020)
 
413. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 347, 2 aprilie 2020)
 
414. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 348, 2 aprilie 2020)
 
415. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 349, 2 aprilie 2020)
 
416. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 350, 2 aprilie 2020)
 
417. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 351, 2 aprilie 2020)
 
418. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 352, 2 aprilie 2020)
 
419. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 353, 2 aprilie 2020)
 
420. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 354, 2 aprilie 2020)
 
421. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 355, 2 aprilie 2020)
 
422. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 356, 2 aprilie 2020)
 
423. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 357, 2 aprilie 2020)
 
424. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 358, 2 aprilie 2020)
 
425. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 396, 13 aprilie 2020)
 
426. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 401, 15 aprilie 2020)
 
427. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 419, 23 aprilie 2020)
 
Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
 
428. Ordin privind modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr.14 din 28 martie 2019 (nr. 19, 3 aprilie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
429. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000098, 30 aprilie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
430. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 19/2, 4 mai 2020)
 
431. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „CENTRINDMONTAJ” (nr. 19/3, 4 mai 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
432. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „PRO TV Chișinău”, urmare a sesizării din partea IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (nr. 7/40, 27 martie 2020)
 
433. Decizie cu privire la examinarea unor cereri prealabile (nr. 7/43, 27 martie 2020)
 
434. Decizie cu privire la examinarea sesizării dnei Larisa Călugăru, membru al Consiliului de Supraveghere al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 7/44, 27 martie 2020)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
435. Decizie (nr. ASO-13, 6 aprilie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 112-114 08 mai 2020 XXVII

Selectați data