search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 235-239

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 septembrie 2020

Monitorul Oficial Nr. 115-117

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
202. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1558-VIII, 6 mai 2020)
 
203. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 64, 23 aprillie 2020)
 
204. Decret privind conferirea de distincții de stat unor angajați și veterani ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 1438-VIII, 24 ianuarie 2020)
 
205. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” (nr. 1556-VIII, 4 mai 2020)
 
206. Decret pentru aprobarea semnării Acordului de finanțare (Proiectul Învățămîntul Superior) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 1557-VIII, 5 mai 2020)
 
207. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” (nr. 1559-VIII, 8 mai 2020)
 
208. Decret privind rechemarea doamnei Oxana DOMENTI din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană și în Principatul Liechtenstein, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU la Geneva (nr. 1560-VIII, 8 mai 2020)
 
209. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” protoiereului mitrofor Nicolai FLORINSCHI (nr. 1561-VIII, 10 mai 2020)
 
210. Decret privind eliberarea domnului Ion PLEȘCA din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 1562-VIII, 11 mai 2020)
 
211. Decret privind eliberarea domnului Iurie MELINTEANU din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 1563-VIII, 11 mai 2020)
 
212. Decret privind eliberarea doamnei Maria IFTODI din funcția de judecător la Judecătoria Edineț (nr. 1564-VIII, 11 mai 2020)
 
213. Decret privind eliberarea domnului Mihai MURGULEȚ din funcția de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 1565-VIII, 11 mai 2020)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
51. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 151 alin. (5) din Legea nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (selectarea și determinarea judecătorului care va exercita atribuțiile judecătorului de instrucție în cazul în care niciun judecător nu-şi exprimă acordul) (sesizarea nr. 143g/2019) (nr. 7, 24 martie 2020)
 
52. Hotărâre privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare noi în circumscripția electorală uninominală nr. 38 din 15 martie 2020 și validarea unui mandat de deputat ales (sesizarea nr. 46e/2020) (nr. 8, 24 martie 2020)
 
53. Hotărâre cu privire la destituirea dlui Vladimir ȚURCAN din funcția de Președinte al Curții Constituționale (nr. Ag-4, 23 aprillie 2020)
 
54. Hotărâre privind alegerea Președintelui Curții Constituționale (nr. Ag-5, 23 aprillie 2020)
 
55. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 139g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 18 februarie 2013 (condițiile stabilite la depunerea cererii pentru eliberarea pașaportului copilului minor) (nr. 23, 2 martie 2020)
 
56. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 219g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 259 alin. (3) din Codul de procedură penală (prelungirea termenului urmăririi penale) (nr. 24, 2 martie 2020)
 
57. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 225g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 395 alin. (1) pct. 5) din Codul de procedură penală (aplicarea măsurii preventive în cazul sentinţei de condamnare [nr. 2]) (nr. 25, 2 martie 2020)
 
58. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 207g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a textului „nu va depăși 5000 de lei” conținut în articolul 68 alin. (42) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (nr. 26, 5 martie 2020)
 
59. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 186a/2019 privind controlul constituționalității articolului 26 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411 din 28 martie 1995, articolului 9 din Legea nr. 1585 din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală și articolului 30 din Legea nr. 270 din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova (asistența medicală acordată solicitanților de azil) (nr. 27, 12 martie 2020)
 
60. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 7a/2020 privind controlul constituționalității articolelor 458 alin. (3) pct. 3) și 462 alineatele (5) şi (6) din Codul de procedură penală (nr. 28, 12 martie 2020)
 
61. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 224g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 33 alin. (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova (modalitatea de prezentare a cererii privind renunțarea la cetățenie) (nr. 29, 16 martie 2020)
 
62. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 193g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 145 alin. (2) lit. a) din Codul penal (claritatea noțiunii de „omor premeditat”) (nr. 30, 19 martie 2020)
 
63. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 2g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 351 din Codul contravențional (nr. 31, 19 martie 2020)
 
64. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 3g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 71 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (destituirea administratorului/lichidatorului) (nr. 32, 19 martie 2020)
 
65. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 11g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 25 alin. (1) din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice și ale punctelor 3, 15, 16 și 17 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1418 din 28 decembrie 2016 (interdicția de a participa la procedurile de achiziție publică) (nr. 33, 19 martie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
348. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional „Evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții” (nr. 227, 10 aprilie 2020)
 
349. Hotărâre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerințele de supraveghere şi metodele de diagnostic al bolilor la animalele acvatice (nr. 232, 10 aprilie 2020)
 
350. Hotărâre cu privire la numirea domnului Andrian ROȘA în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Letonia (nr. 263, 13 mai 2020)
 
351. Hotărâre cu privire la numirea domnului Alexandru CODREANU în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Cehă (nr. 264, 13 mai 2020)
 
352. Hotărâre cu privire la numirea domnului Anatol CEBUC în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria (nr. 265, 13 mai 2020)
 
353. Hotărâre cu privire la numirea domnului Alexei CRACAN în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză (nr. 266, 13 mai 2020)
 
354. Hotărâre cu privire la numirea domnului Igor BODIU în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Polonă (nr. 267, 13 mai 2020)
 
355. Hotărâre cu privire la numirea doamnei Larisa MICULEŢ în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Irlanda (nr. 268, 13 mai 2020)
 
356. Hotărâre cu privire la numirea domnului Anatolie URECHEANU în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Italiană (nr. 269, 13 mai 2020)
 
357. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 271, 13 mai 2020)
 
358. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 837/2016 (nr. 272, 13 mai 2020)
 
359. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului (nr. 273, 13 mai 2020)
 
360. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind ordinea transmiterii substanțelor narcotice, psihotrope și precursorilor lor, a armelor de foc, principalelor lor componente, munițiilor, substanțelor și dispozitivelor explozive, care constituie corpuri delicte în cauzele penale, semnat la 11 octombrie 2017 (nr. 274, 13 mai 2020)
 
361. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 275, 13 mai 2020)
 
362. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la eliberarea Î.S. „Moldelectrica” de obligația garantării rambursării împrumutului (nr. 276, 13 mai 2020)
 
363. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1077/2016 cu privire la finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor publice de învățământ profesional tehnic (nr. 277, 13 mai 2020)
 
364. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (nr. 278, 13 mai 2020)
 
365. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 279, 13 mai 2020)
 
366. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 14 din Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (nr. 280, 13 mai 2020)
 
367. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 281, 13 mai 2020)
 
368. Hotărâre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în octombrie 2019–ianuarie 2020 şi încorporarea în serviciul militar în aprilie–iulie 2020 (nr. 282, 13 mai 2020)
 
369. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 283, 13 mai 2020)
 
370. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 9 din Legea voluntariatului nr. 121/2010 (nr. 284, 13 mai 2020)
 
371. Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1433/2016 privind instituirea Comisiei pentru delimitarea suplimentară a unor obiecte ale patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova care fac parte din complexul „Combinatul de Vinuri „Cricova” – S.A.” (nr. 285, 13 mai 2020)
 
372. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 182/2018 cu privire la legitimațiile veteranilor de război (nr. 286, 13 mai 2020)
 
373. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 287, 13 mai 2020)
 
374. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare privind implementarea Proiectului Răspuns de Urgenţă la COVID-19, semnat la 28 aprilie 2020 (nr. 288, 13 mai 2020)
 
375. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 289, 13 mai 2020)
 
376. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea de examene 2020 (nr. 291, 13 mai 2020)
 
377. Hotărâre pentru aprobarea Sesizării privind inițierea urmăririi disciplinare în privința unui judecător al Curții Constituționale (nr. 292, 13 mai 2020)
 
378. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 293, 13 mai 2020)
 
379. Hotărâre cu privire la prelungirea termenului de interzicere a exportului unor produse (nr. 294, 13 mai 2020)
 
380. Dispoziţie cu privire la decernarea Premiului Guvernului Republicii Moldova pentru cel mai dotat inventator al anului 2019 (nr. 88-d, 5 mai 2020)
 
381. Dispoziţie pentru aprobarea Regulamentului privind modul de selectare şi cerinţele faţă de candidatul la funcţia de director general al Biroului Național de Statistică, precum şi a componenţei Comisiei de selectare (nr. 89-d, 11 mai 2020)
 
382. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Iulia PETUHOV (nr. 90-d, 13 mai 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Biroului Naţional de Statistică
 
436. Indicii preţurilor de consum.
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
437. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 20/4, 12 mai 2020)
 
438. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 20/5, 12 mai 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
439. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 7/45, 27 martie 2020)
 
440. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licențelor de emisie (nr. 8/47, 10 aprilie 2020)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
441. Decizie (nr. ASR-14, 29 aprilie 2020)
 
442. Decizie (nr. ASS-15, 29 aprilie 2020)
 
Acte ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
443. Ordin cu privire la modificarea Anexei la Ordinul CNAM nr.55-A din 28.02.2020 „Cu privire la aprobarea formularului tipizat” (nr. 109-A, 11 mai 2020).
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
444. Ordin cu privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA achitate la buget aferente serviciilor de import și a cererii de eliberare a acestuia (nr. 218, 4 mai 2020)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
445. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 121, 11 mai 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 115-117 15 mai 2020 XXVII

Selectați data