search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 393 din 08 decembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 118-123

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
214. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Mihail GUSMAN (nr. 1437-VIII, 24 ianuarie 2020)
 
215. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Mihai CONȚIU (nr. 1566-VIII, 19 mai 2020)
 
216. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnilor Nicolai COLIBABA și Dmitri COROLENCO (nr. 1567-VIII, 19 mai 2020)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
15. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Curții de Conturi pe anul 2019 (nr. 17, 29 aprilie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
383. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind determinarea consumului final de energie din surse regenerabile în transporturi (nr. 270, 13 mai 2020)
 
384. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pe anul 2020 pentru implementarea Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017-2021 (nr. 290, 13 mai 2020)
 
385. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative (nr. 295, 18 mai 2020)
 
386. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 (nr. 296, 18 mai 2020)
 
387. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 298, 20 mai 2020)
 
388. Hotărâre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Înțelegerii, întocmite prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea tehnică (nr. 299, 20 mai 2020)
 
389. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri și modificarea unor hotărâri de Guvern (nr. 300, 20 mai 2020)
 
390. Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 549/2019 cu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 301, 20 mai 2020)
 
391. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 302, 20 mai 2020)
 
392. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 303, 20 mai 2020)
 
393. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 304, 20 mai 2020)
 
394. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului (nr. 305, 20 mai 2020)
 
395. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 306, 20 mai 2020)
 
396. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 307, 20 mai 2020)
 
397. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 308, 20 mai 2020)
 
398. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 309, 20 mai 2020)
 
399. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 320/2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului (nr. 310, 20 mai 2020)
 
400. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 311, 20 mai 2020)
 
401. Hotărâre privind reglementarea unor aspecte ce țin de procedura de examinare și documentare a conducătorilor auto (nr. 312, 20 mai 2020)
 
402. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative (nr. 313, 20 mai 2020)
 
403. Hotărâre cu privire la Instituția medico-sanitară publică „Centrul COVID-19 Chișinău” (nr. 315, 20 mai 2020)
 
404. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Larisa CELAC (nr. 91-d, 20 mai 2020)
 
405. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Larisa CELAC (nr. 92-d, 20 mai 2020)
 
406. Dispoziţie cu privire la restabilirea în funcţie a domnului Vladimir CEBAN (nr. 93-d, 20 mai 2020)
 
407. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Ana PUȘNEAC (nr. 94-d, 20 mai 2020)
 
408. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Ion CHICU (nr. 95-d, 20 mai 2020)
 
409. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a doamnei Angela BELOBROV (nr. 96-d, 20 mai 2020)
 
410. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Valentina BULIGA (nr. 97-d, 20 mai 2020)
 
411. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Corneliu SOLTAN (nr. 98-d, 20 mai 2020)
 
412. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Angela BELOBROV (nr. 99-d, 20 mai 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
446. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.58 din 29 aprilie 2020 (nr. 64, 19 mai 2020)
 
447. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de subvenționare a dobînzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020 (nr. 66, 20 mai 2020)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova şi ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
 
448. Ordin comun cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru obținerea accesului pe piața Uniunii Europene pentru produsele lactate moldovenești (nr. 94/12 mai, 192/13 mai 2020)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
449. Hotărâre privind aprobarea prețului reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică și a marjei comerciale specifice (nr. 128/2020, 14 mai 2020)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
450. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000108, 20 mai 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
451. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii CNPF nr.10/2 din 09.03.2020 (nr. 22/3, 19 mai 2020)
 
452. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 22/4, 19 mai 2020)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
453. Hotărâre cu privire la atribuirea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova ales în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești, la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 (nr. 3840, 20 martie 2020)
 
454. Hotărâre pentru aprobarea Raportului cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020 (nr. 3841, 20 martie 2020)
 
455. Hotărâre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020, inclusiv la situația din 6 și 13 martie 2020 (nr. 3843, 20 martie 2020)
 
456. Hotărâre cu privire la stabilirea cuantumului lunar al subvențiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice pentru anul 2020, conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 și alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016, urmare a modificării Legii bugetului de stat pentru anul 2020 (nr. 3887, 12 mai 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
457. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie „A. VIDEO-CONTENT” SRL pentru postul de televiziune „RTR Internațional” (nr. 8/48, 10 aprilie 2020)
 
458. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului public de televiziune „Moldova-1”, urmare a sesizării dlui Oazu Nantoi, deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 9/49, 10 aprilie 2020)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
459. Decizie (nr. ASR-08, 10 martie 2020)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
460. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului SFS nr. 376/2018 (nr. 223, 6 mai 2020)
 
461. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.429 din 16 aprilie 2013 (nr. 228, 14 mai 2020)
 
462. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației şi a Instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acesteia (nr. 238, 19 mai 2020)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
463. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la supravegherea pe bază consolidată a băncilor (nr. 101, 16 aprilie 2020)
 
464. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de credit al contrapărții pentru bănci (nr. 102, 16 aprilie 2020)
 
465. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de ajustare a evaluării creditului pentru bănci (nr. 103, 16 aprilie 2020)
 
466. Hotărâre pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.117/2018 (nr. 104, 16 aprilie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 118-123 22 mai 2020 XXVII

Selectați data