search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 199-204

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 07 august 2020

Monitorul Oficial Nr. 124-125

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
217. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului III din Legea nr. 193/2019 pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1571-VIII, 22 mai 2020)
 
218. Lege pentru modificarea articolului III din Legea nr. 193/2019 pentru modificarea unor acte legislative (nr. 67, 21 mai 2020)
 
219. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind implementarea Proiectului „Răspuns de urgență la COVID-19” (nr. 1572-VIII, 22 mai 2020)
 
220. Lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare privind implementarea Proiectului „Răspuns de urgenţă la COVID-19” (nr. 68, 21 mai 2020)
 
221. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative (nr. 1574-VIII, 25 mai 2020)
 
222. Lege cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative (nr. 69, 21 mai 2020)
 
223. Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri de susținere a călătorilor și a agenților economici din industria turismului pentru atenuarea efectelor negative generate de situația epidemiologică (COVID-19) (nr. 1573-VIII, 22 mai 2020)
 
224. Lege privind unele măsuri de susținere a călătorilor și a agenților economici din industria turismului pentru atenuarea efectelor negative generate de situația epidemiologică (COVID-19) (nr. 72, 21 mai 2020)
 
225. Hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor Președintelui Republicii Moldova (nr. 65, 21 mai 2020)
 
226. Hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 66, 21 mai 2020)
 
227. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Îmbunătățirea drumurilor locale” (nr. 1568-VIII, 20 mai 2020)
 
228. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut între Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (nr. 1569-VIII, 21 mai 2020)
 
229. Decret pentru aprobarea semnării Acordului între Republica Moldova și Federația Rusă privind securitatea socială (nr. 1570-VIII, 21 mai 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
467. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 96-T-04, 28 aprilie 2020)
 
468. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 104-S-06, 19 mai 2020)
 
Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
 
469. Ordin cu privire la aprobarea modelelor diplomelor de studii superioare de licență, master și studii integrate, eliberate la finalizarea programelor de studii superioare (nr. 421, 29 aprilie 2020)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
470. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MSMPS și CNAM nr. 1515/375-A din 31.12.2019 privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2020 (nr. 477/116-A, 19 mai 2020)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
471. Hotărâre pentru aprobarea Criteriilor de acordare a derogărilor de la cerințele Codului rețelelor electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 423/2019 din 22 noiembrie 2019 (nr. 127/2020, 14 mai 2020)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
472. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.1 la Ordinul Serviciului Vamal nr.333-O/2014 cu privire la formularul, modul de completare şi utilizare a Deciziei de regularizare (nr. 169-O, 13 mai 2020)
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 124-125 26 mai 2020

Selectați data