search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 199-204

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 07 august 2020

Monitorul Oficial Nr. 126-130

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
230. Hotărâre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 73, 21 mai 2020)
 
231. Decret privind declararea anului 2020 Anul Lucrătorului Medical (nr. 1575-VIII, 25 mai 2020)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
66. Hotărâre pentru interpretarea articolului 137 din Constituție (răspunderea penală a judecătorilor constituționali) (Sesizarea nr. 153b/2019) (nr. 9, 26 martie 2020)
 
67. Hotărâre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 56 din 2 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a cetăţenilor şi a activităţii de întreprinzător în perioada stării de urgenţă şi modificarea unor acte normative (sesizările nr. 49a/2020, nr. 51a/2020, nr. 52a/2020 și nr. 53a/2020) nr. 10, 13 aprilie 2020)
 
68. Hotărâre pentru interpretarea prevederilor articolului 72 alin. (3) lit. a) din Constituție (Sesizarea nr. 180b/2019) (nr. 11, 7 mai 2020)
 
69. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 78e/2020) (nr. 14, 26 mai 2020)
 
70. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.221g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 141 alin. (1) și alin. (2) și 143 alin. (6), alin. (7) și alin. (8) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 34, 23 martie 2020)
 
71. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 19g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a textului „din vina angajatorului” din articolul 330 alin. (2) din Codul muncii (calcularea penalităților în caz de reținere din vina angajatorului a plăților cuvenite salariatului) (nr. 35, 23 martie 2020)
 
72. Decizie de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii prevederilor punctelor 2, 3, 4 și 5 din Art. I din Legea nr. 54 din 17 martie 2020 pentru modificarea Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, a unor prevederi din Legea nr. 212 din 24 iunie 2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război și din Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020 privind declararea stării de urgenţă (sesizarea nr. 47a/2020) (nr. 36, 24 martie 2020)
 
73. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 16g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 248 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (competența administratorului insolvabilității de a solicita tragerea la răspundere patrimonială a membrilor organelor de conducere ale debitorului insolvabil) (nr. 37, 7 aprilie 2020)
 
74. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 33g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a textului „satisfacerea necesităților sociale” din articolul 18 din Codul administrativ (nr. 38, 7 aprilie 2020)
 
75. Decizie de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii articolului 761 alin. (1) din Codul contravențional (sesizarea nr. 62a/2020) (nr. 42, 30 aprilie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
413. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de reparație a drumurilor publice naționale și a Programului de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor (nr. 314, 20 mai 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
473. Ordin cu privire la delegarea unor funcții ale ministerului (nr. 93, 20 mai 2020)
 
474. Ordin privind aprobarea standardului ocupațional „Tehnician în securitate și sănătate în muncă” (nr. 99, 22 mai 2020)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
475. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 63, 12 mai 2020)
 
476. Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare (nr. 65, 19 mai 2020)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
477. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 77-T-03, 31 martie 2020)
 
478. Ordin cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 107-S-07, 22 mai 2020)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
479. Ordin cu privire la recunoașterea Organismului de Inspecție (nr. 482, 20 mai 2020)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
480. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr. 02 la actul tehnico-normativ „Cerinţele tehnice privind proiectarea şi exploatarea aerodromurilor”, ediția 04, cu modificările ulterioare (nr. 17/GEN, 19 mai 2020)
 
481. Ordin cu privire la aprobarea ediției 02 a Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile referitoare la operațiunile aeriene - PIAC-OPS partea CAT (nr. 18/GEN, 20 mai 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
482. Hotărâre cu privire la modificarea pct.10 din Regulamentul privind circulaţia valorilor mobiliare pe piaţa de capital, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.14/5/2016 (nr. 20/6, 12 mai 2020)
 
483. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.14/4 din 27.03.2020 (nr. 23/14, 27 mai 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
484. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune și a sesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru (nr. 9/ 51, 10 aprilie 2020)
 
485. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Prime”, urmare a sesizării dlui Pavel Grigorciuc (nr. 11/55, 14 mai 2020)
 
486. Decizie cu privire la aprobarea listei serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune și a celor „must carry” (nr. 11/59, 14 mai 2020)
 
487. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de hotărâre cu privire la crearea Consiliului coordonator pentru asigurarea securității informaționale (nr. 11/60, 14 mai 2020)
 
Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică
 
488. Decizie cu privire la înregistrarea drapelului Societății pe Acțiuni „Termoelectrica” în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 212-V.01, 20 februarie 2020)
 
Acte ale Uniunii avocaţilor din Republica Moldova
 
489. Hotărâre privind aprobarea modificărilor şi completărilor la Statutul profesiei de avocat.
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
490. Ordin cu privire la modificarea Listei agenţilor economici contribuabili mari (persoane juridice) pentru anii 2019-2020, aprobată prin Ordinul SFS nr. 637 din 23 noiembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare (nr. 246, 22 mai 2020)
 
491. Ordin privind modificarea Ordinului nr.166 din 19.06.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind examinarea la distanță a cazurilor de încălcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a ședinței de examinare (nr. 250, 26 mai 2020)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
492. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate (nr. 123, 12 mai 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 126-130 29 mai 2020

Selectați data