search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 199-204

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 07 august 2020

Monitorul Oficial Nr. 142-146

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
259. Decret pentru promulgarea Legii privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor (nr. 1599-VIII, 5 iunie 2020)
 
260. Lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor (nr. 75, 21 mai 2020)
 
261. Decret privind rechemarea domnului Denis JELIMALAI din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză (nr. 1594-VIII, 1 iunie 2020)
 
262. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnilor Ilarion ROJNIȚA și Ivan TOMCEAC (nr. 1595-VIII, 1 iunie 2020)
 
263. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnilor Gheorghii CURDOGLO, Serghei PAVLICENCO și Constantin STEȚENCO (nr. 1596-VIII, 3 iunie 2020)
 
264. Decret privind numirea doamnei Angela FURTUNĂ în funcția de heraldist secretar (nr. 1598-VIII, 5 iunie 2020)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
77. Hotărâre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, a Hotărârii Parlamentului nr. 101 din 30 iulie 2019 privind înaintarea candidaturii la funcția de Procuror General interimar al Republicii Moldova și a Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1232-VIII din 31 iulie 2019 privind desemnarea domnului Dumitru Robu în funcția de Procuror General interimar (Sesizarea nr. 168a/2019) (nr. 13, 21 mai 2020)
 
78. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 191 alin. (2) din Codul de procedură penală (liberarea provizorie sub control judiciar [2])(Sesizarea nr. 196g/2019) (nr. 15, 28 mai 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
444. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Programului „Capitala Tineretului” (nr. 347, 10 iunie 2020)
 
445. Hotărâre cu privire la modificarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482/2017 (nr. 348, 10 iunie 2020)
 
446. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 349, 10 iunie 2020)
 
447. Hotărâre cu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 350, 10 iunie 2020)
 
448. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 353, 10 iunie 2020)
 
449. Hotărâre cu privire la unele măsuri de implementare a proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” (nr. 354, 10 iunie 2020)
 
450. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (nr. 356, 10 iunie 2020)
 
451. Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 804/2018 cu privire la declararea utilităţii publice a lucrărilor de interes comun pentru amenajarea poligonului de acumulare şi depozitare a deşeurilor din localităţile raionului Sîngerei şi municipiul Bălţi (nr. 358, 10 iunie 2020)
 
452. Hotărâre privind abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 359, 10 iunie 2020)
 
453. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind fondurile de pensii facultative (nr. 361, 10 iunie 2020)
 
454. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 141 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (nr. 362, 10 iunie 2020)
 
455. Hotărâre privind aprobarea proiectului Codului transportului feroviar (nr. 365, 10 iunie 2020)
 
456. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 366, 10 iunie 2020)
 
457. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolului 20 din Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj (nr. 368, 10 iunie 2020)
 
458. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind protejarea obiectelor de infrastructură esențială pentru asigurarea securității naționale și a ordinii publice (nr. 370, 10 iunie 2020)
 
459. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind declararea amnistiei asupra aplicării sancțiunilor contravenționale în baza art. 761 alin. (1) din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008, pentru perioada stării de urgență (nr. 371, 10 iunie 2020)
 
460. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 374, 10 iunie 2020)
 
461. Hotărâre cu privire la prelungirea termenului de interzicere a exportului unor produse (nr. 378, 10 iunie 2020)
 
462. Hotărâre cu privire la transmiterea unei încăperi (nr. 379, 10 iunie 2020)
 
463. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 380, 10 iunie 2020)
 
464. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei de selectare a directorului general al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare (nr. 105-d, 10 iunie 2020)
 
465. Dispoziţie cu privire la desemnarea domnului Serghei Railean, ministru al economiei și infrastructurii, în calitate de reprezentant al Guvernului în cadrul Acordului de investiții „Cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești” (nr. 106-d, 10 iunie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
514. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.58 din 29 aprilie 2020 (nr. 69, 5 iunie 2020)
 
Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
 
515. Ordin privind modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr.14 din 28 martie 2019 (nr. 29, 29 mai 2020)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
516. Ordin cu privire la completarea anexei nr.11 al Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 176-O, 22 mai 2020)
 
Acte ale Biroului Naţional de Statistică
 
517. Indicii preţurilor de consum.
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
518. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente” (nr. Rg04-000125, 29 mai 2020)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
519. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr. 01 la „Specificații de certificare (CS-ADR-DSN) la Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri”, ediția 01 (nr. 21/GEN, 2 iunie 2020)
 
520. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr. 01 la „Mijloace acceptabile de punere în conformitate și materiale de îndrumare (AMC&GM REG-ADR) la Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri”, ediția 01 (nr. 22/GEN, 2 iunie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
521. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind situațiile financiare specializate ale entităților care desfășoară activitatea de asigurare și/sau reasigurare (nr. 15/1, 7 aprilie 2020)
 
522. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 26/4, 9 iunie 2020)
 
523. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 26/5, 9 iunie 2020)
 
524. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 26/6, 9 iunie 2020)
 
525. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 26/7, 9 iunie 2020)
 
526. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de SA „MUGUREAN” (nr. 26/8, 9 iunie 2020)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
527. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale pentru anul 2019 (nr. 3948, 2 iunie 2020)
 
528. Hotărâre pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr.137/2006 (nr. 3971, 2 iunie 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
529. Decizie cu privire la prezentarea de către furnizorii de servicii media audiovizuale a rapoartelor de activitate pentru anul 2019 (nr. 11/56, 14 mai 2020)
 
530. Decizie cu privire la reperfectarea licenței de emisie eliberată „LIBERADIO” SRL pentru postul de radio „Magic FM” (nr. 11/57, 14 mai 2020)
 
531. Decizie cu privire la examinarea cererilor de retragere a autorizațiilor de retransmisiune (nr. 11/58, 14 mai 2020)
 
532. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 12/72, 29 mai 2020)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
533. Decizie (nr. ASR-19, 15 mai 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 142-146 12 iunie 2020

Selectați data