search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 235-239

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 septembrie 2020

Monitorul Oficial Nr. 148

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
267. Decret privind aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă în vederea realizării Proiectului „Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (IFAD VIII)” (nr. 1603-VIII, 12 iunie 2020)
 
268. Decret privind folosirea Armatei Naționale pe durata stării de urgență în sănătate publică (nr. 1604-VIII, 13 iunie 2020)
 
269. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1606-VIII, 15 iunie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
538. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MSMPS și CNAM nr. 1515/375-A din 31.12.2019 privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2020 (nr. 542/136-A, 12 iunie 2020)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
539. Decizie (nr. OTG-21, 4 iunie 2020)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
540. Ordin cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 164-O, 4 mai 2020)
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 148 16 iunie 2020 XXVII

Selectați data