search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 235-239

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 septembrie 2020

Monitorul Oficial Nr. 149-151

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
270. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 la Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău (nr. 1600-VIII, 9 iunie 2020)
 
271. Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 la Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău (nr. 76, 21 mai 2020)
 
272. Hotărâre privind numirea în funcție a unui director adjunct al Centrului Național Anticorupție (nr. 87, 11 iunie 2020)
 
273. Decret privind rechemarea domnului Veaceslav DOBÎNDĂ din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei, în Republica Finlanda, în Regatul Norvegiei și în Republica Islanda (nr. 1605-VIII, 15 iunie 2020)
 
274. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 923-VII din 20 decembrie 2013 (nr. 1608-VIII, 16 iunie 2020)
 
275. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 2097-VII din 6 iunie 2016 (nr. 1609-VIII, 16 iunie 2020)
 
276. Decret pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut (a treia finanţare adiţională) dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă” (nr. 1610-VIII, 16 iunie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
467. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și abrogarea unor acte normative (nr. 342, 10 iunie 2020)
 
468. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare bugetară a instituţiilor publice de învăţământ superior (nr. 343, 10 iunie 2020)
 
469. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 352, 10 iunie 2020)
 
470. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (nr. 360, 10 iunie 2020)
 
471. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 363, 10 iunie 2020)
 
472. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (nr. 364, 10 iunie 2020)
 
473. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative (nr. 369, 10 iunie 2020)
 
474. Hotărâre pentru aprobarea Programului cu privire la implementarea obligației privind renovarea clădirilor autorităților administrației publice centrale de specialitate pentru anii 2020-2022 (nr. 372, 10 iunie 2020)
 
475. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 894/2013 cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosinţa specială a apei (nr. 373, 10 iunie 2020)
 
476. Hotărâre pentru aprobarea Conceptului serviciului guvernamental de notificare electronică (MNotify) și a Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de notificare electronică (MNotify) (nr. 376, 10 iunie 2020)
 
477. Hotărâre cu privire la numirea domnului Dumitru BRAGHIȘ în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză (nr. 382, 17 iunie 2020)
 
478. Hotărâre cu privire la numirea domnului Ion STĂVILĂ în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Estonia (nr. 383, 17 iunie 2020)
 
479. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative (nr. 384, 17 iunie 2020)
 
480. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 385, 17 iunie 2020)
 
481. Hotărâre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea unui împrumut (Proiectul „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”) (nr. 388, 17 iunie 2020)
 
482. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de cooperare dintre Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al Republicii Armenia (nr. 389, 17 iunie 2020)
 
483. Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind transportul combinat de mărfuri, întocmit la 30 decembrie 2019 (nr. 390, 17 iunie 2020)
 
484. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 391, 17 iunie 2020)
 
485. Hotărâre cu privire la acordul trecerii unor bunuri, destinate întrebuințării în scopuri educaționale și pentru servicii auxiliare, din domeniul public în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale (nr. 392, 17 iunie 2020)
 
486. Hotărâre cu privire la modificarea Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 411/2010 (nr. 393, 17 iunie 2020)
 
487. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 394, 17 iunie 2020)
 
488. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru interpretarea articolului 25 alineatul (2) litera a) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr. 395, 17 iunie 2020)
 
489. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 16 din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani (nr. 396, 17 iunie 2020)
 
490. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind răspunderea ministerială (nr. 397, 17 iunie 2020)
 
491. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la suspendarea controalelor de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii (nr. 399, 17 iunie 2020)
 
492. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 27 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (nr. 400, 17 iunie 2020)
 
493. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri nr. 1544/1993 (nr. 401, 17 iunie 2020)
 
494. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 402, 17 iunie 2020)
 
495. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 504/2018 cu privire la Premiul Național (nr. 404, 17 iunie 2020)
 
496. Hotărâre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului 18 la Scrisoarea de Acord cu privire la controlul drogurilor şi aplicarea normelor de drept între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Chişinău la 28 august 2001 (nr. 405, 17 iunie 2020)
 
497. Hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 600/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (nr. 406, 17 iunie 2020)
 
498. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 407, 17 iunie 2020)
 
499. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea articolului 35 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (nr. 408, 17 iunie 2020)
 
500. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 409, 17 iunie 2020)
 
501. Dispoziție cu privire la încetarea exercitării funcției de către domnul Vadim COJOCARU (nr. 107-d, 17 iunie 2020)
 
502. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Sergiu PAIU (nr. 108-d, 17 iunie 2020)
 
503. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a doamnei Natalia MOGOL (nr. 109-d, 17 iunie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
541. Ordin cu privire la situaţia din Sudanul de Sud şi reînnoirea măsurilor restrictive aplicate acestui stat, prin rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2521 (2020) din 29 mai 2020 (nr. 123-S-07, 10 iunie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
 
542. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (nr. 11, 16 iunie 2020)
 
543. Hotărâre cu privire la aprobarea Formularelor-tip ale actelor aferente activității de furnizare a serviciilor poştale (nr. 12, 16 iunie 2020)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
544. Hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor satului Nucăreni, raionul Telenești și comunei Târnova, raionul Dondușeni (nr. 3972, 9 iunie 2020)
 
545. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 6 septembrie 2020 (nr. 3973, 9 iunie 2020)
 
546. Hotărâre cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli estimativ pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar al comunei Târnova, raionul Dondușeni, și al satului Nucăreni, raionul Telenești, din 6 septembrie 2020 (nr. 3974, 9 iunie 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
547. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării principalelor buletine informative ale unor furnizori de servicii media și a volumului de emisie electorală oferit candidaților electorali de către furnizorii de servicii media, în cadrul alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020 din mun. Hâncești (nr. 12/62, 29 mai 2020)
 
548. Decizie cu privire la bilanțul Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile, anunțat prin Decizia CA nr. 8/46 din 10 aprilie 2020 (nr. 12/67, 29 mai 2020)
 
549. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „RAZNET” SRL pentru studioul TV prin cablu „Răzeni TV” (nr. 12/69, 29 mai 2020)
 
550. Decizie cu privire la examinarea unei cereri prealabile (nr. 12/71, 29 mai 2020)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
551. Ordin cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28 septembrie.2017 (nr. 268, 2 iunie 2020)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
552. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 138, 11 iunie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 149-151 19 iunie 2020 XXVII

Selectați data