search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 235-239

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 septembrie 2020

Monitorul Oficial Nr. 152

 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
553. Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare (nr. 75, 15 iunie 2020)
 
554. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară (nr. 76, 16 iunie 2020)
 
555. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017 (nr. 77, 17 iunie 2020)
 
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
556. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind asigurarea protecției funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare și membrilor de familie ai acestora (nr. 90, 19 februarie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
557. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică (nr. 126/2020, 14 mai 2020)
 

PARTEA IV

 
Publicaţii ale agenţilor economici
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 152 20 iunie 2020 XXVII

Selectați data