search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 235-239

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 septembrie 2020

Monitorul Oficial Nr. 153-158

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
277. Decret pentru promulgarea Legii privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale (nr. 1607-VIII, 15 iunie 2020)
 
278. Lege privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale (nr. 74, 21 mai 2020)
 
279. Decret pentru promulgarea Legii privind anularea examenelor de calificare la finalizarea programelor de formare profesională tehnică, anul de studii 2019–2020 (nr. 1619-VIII, 22 iunie 2020)
 
280. Lege privind anularea examenelor de calificare la finalizarea programelor de formare profesională tehnică, anul de studii 2019–2020 (nr. 88, 11 iunie 2020)
 
281. Decret pentru promulgarea Legii privind eliberarea Î.S. „Moldelectrica” de obligația de a garanta rambursarea împrumutului (nr. 1618-VIII, 22 iunie 2020)
 
282. Lege privind eliberarea Î.S. „Moldelectrica” de obligația de a garanta rambursarea împrumutului (nr. 90, 11 iunie 2020)
 
283. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1617-VIII, 22 iunie 2020)
 
284. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 91, 11 iunie 2020)
 
285. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1616-VIII, 22 iunie 2020)
 
286. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 97, 11 iunie 2020)
 
287. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 141 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (nr. 1615-VIII, 22 iunie 2020)
 
288. Lege pentru modificarea articolului 141 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (nr. 98, 11 iunie 2020)
 
289. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 151/2019 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 83, 11 iunie 2020)
 
290. Hotărâre pentru adoptarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la condamnarea faptelor de traseism și corupere politică (nr. 84, 11 iunie 2020)
 
291. Hotărâre privind încetarea mandatului de director adjunct al Centrului Național Anticorupție (nr. 100, 18 iunie 2020)
 
292. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1611-VIII, 18 iunie 2020)
 
293. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1612-VIII, 18 iunie 2020)
 
294. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 1613-VIII, 18 iunie 2020)
 
295. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători medicali (nr. 1614-VIII, 19 iunie 2020)
 
296. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1241-VIII din 12 august 2019 (nr. 1620-VIII, 22 iunie 2020)
 
297. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1621-VIII, 23 iunie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
504. Hotărâre cu privire la modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 346, 10 iunie 2020)
 
505. Hotărâre cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situaţiei la 1 ianuarie 2020 (nr. 357, 10 iunie 2020)
 
506. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a studiilor de rezidențiat (nr. 367, 10 iunie 2020)
 
507. Hotărâre pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice” (MPower) și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice (nr. 375, 10 iunie 2020)
 
508. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030” (nr. 377, 10 iunie 2020)
 
509. Hotărâre cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice (nr. 386, 17 iunie 2020)
 
510. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind măsurile economice și sociale anticriză aplicabile pentru micșorarea impactului generat de pandemia de COVID-19 (nr. 398, 17 iunie 2020)
 
511. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Sistemul informaţional automatizat de evidenţă a contravenţiilor, a cauzelor contravenţionale şi a persoanelor care au săvârşit contravenţii (nr. 403, 17 iunie 2020)
 
512. Hotărâre cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialități în instituțiile de învățământ profesional tehnic pentru anul de studii 2020-2021 (nr. 410, 24 iunie 2020)
 
513. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996 (nr. 415, 24 iunie 2020)
 
514. Hotărâre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul cu privire la colaborarea statelor-membre ale CSI în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului şi explorării la distanţă cu sondă a Pământului din 9 octombrie 1992 (nr. 416, 24 iunie 2020)
 
515. Hotărâre cu privire la reglementarea unor aspecte ce țin de atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții (nr. 417, 24 iunie 2020)
 
516. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.461/2001 privind piața produselor petroliere (nr. 419, 24 iunie 2020)
 
517. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Elenă și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 420, 24 iunie 2020)
 
518. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1020/2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare (nr. 421, 24 iunie 2020)
 
519. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 422, 24 iunie 2020)
 
520. Hotărâre privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 423, 24 iunie 2020)
 
521. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 923/2001 cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenților instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar de stat (nr. 426, 24 iunie 2020)
 
522. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1232/2016 cu privire la unele aspecte de introducere a produselor petroliere prin frontiera de est (nr. 427, 24 iunie 2020)
 
523. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.657/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea, structurii și efectivului-limită ale Cancelariei de Stat (nr. 428, 24 iunie 2020)
 
524. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind acordarea indemnizației urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19 (nr. 430, 24 iunie 2020)
 
525. Hotărâre cu privire la prelungirea termenului de interzicere a exportului unui produs (nr. 431, 24 iunie 2020)
 
526. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 71/2020 privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea de examene 2020 (nr. 432, 24 iunie 2020)
 
527. Hotărâre cu privire la prelungirea termenului de aplicare a mecanismului de subvenționare a întreprinderilor și organizațiilor necomerciale care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare conform prevederilor art. 80 și 801 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 (nr. 434, 24 iunie 2020)
 
528. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Elena CARASTOIAN (nr. 110-d, 24 iunie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
558. Ordin cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice privind implementarea modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.118/2013, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.48/2019 (nr. 74 15 iunie 2020)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
 
559. Dispoziţie cu privire la anumite reguli instituite în punctele de trecere a frontierei de stat (nr. 93, 19 iunie 2020)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
560. Ordin cu privire la recunoașterea Organismului de Inspecție (nr. 556, 16 iunie 2020)
 
Acte ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
 
561. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biocide (nr. 71, 15 iunie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
562. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă-Canal Căușeni” (nr. 162/2020, 9 iunie 2020)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
563. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile „Eliberarea avizelor privind construcția/ reconstrucția aerodromurilor/ aeroporturilor/ heliporturilor și a obiectelor speciale” (PIAC-AGA-AVCONS) (nr. 24/GEN, 17 iunie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
564. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 28/1, 23 iunie 2020)
 
565. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.25/2 din 24.06.2019 (nr. 28/2, 23 iunie 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
566. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Jurnal TV”, urmare a autosesizării dlui Dragoș Vicol, președintele Consiliului Audiovizualului (nr. 12/63, 29 mai 2020)
 
567. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TV 8”, urmare a sesizării PP „Exclusiv Media”, completată cu sesizarea dnei Elena Pahomova (nr. 12/64, 29 mai 2020)
 
568. Decizie cu privire la prezentarea de către distribuitorii de servicii media a rapoartelor de activitate pentru anul 2019 și a contractelor de retransmisiune a serviciilor media audiovizuale (nr. 12/70, 29 mai 2020)
 
569. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului în trimestrul I al anului 2020 (nr. 13/74, 4 iunie 2020)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
570. Decizie (nr.ASER-22, 4 iunie 2020)
 
571. Decizie (nr.ASS-23, 4 iunie 2020)
 
572. Decizie (nr.ASS-24, 4 iunie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică
 
573. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Curții de Conturi în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 224-V.01, 22 mai 2020)
 
574. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Asociației Obștești «Asociația Veteranilor Războiului de pe Nistru a Efectivului Organelor Afacerilor Interne Hîncești „Mihai Moraru”» în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 225-V.01, 22 mai 2020)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
575. Ordin privind modificarea Deciziei privind inițierea controlului și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Deciziei privind inițierea controlului (DIC), aprobat prin Ordinul SFS nr. 245 din 31 mai 2019 (nr. 281, 10 iunie 2020)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
576. Hotărâre pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 139, 11 iunie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 153-158 26 iunie 2020 XXVII

Selectați data