search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 199-204

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 07 august 2020

Monitorul Oficial Nr. 172-178

 

PARTEA I

 
Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
604. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 545-V, 14 septembrie 2010)
 
605. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Tudor ŞUIU (nr. 546-V, 15 septembrie 2010)
 
606. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 547-V, 15 septembrie 2010)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
40. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului de activitate a Curţii de Conturi pe anul 2009 (nr. 44, 18 iunie 2010)
 

PARTEA II

 
Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
 
925. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexele nr. 6, 7, 8 şi 9 la Hotărîrea Guvernului nr. 9 din 19 ianuarie 2010 (nr. 837, 14 septembrie 2010)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
 
623. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 167, 9 septembrie 2010)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
624. Ordin cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2008 (nr. 98, 2 august 2010)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 
625. Ordin privind folosirea declaraţiei de conformitate pe propria răspundere (nr. 184, 16 septembrie 2010)
 
Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova
 
626. Ordin cu privire la Instrucţiunea provizorie privind modul de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor unitare pentru traficul auto internaţional (nr. 11, 16 ianuarie 2010)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
627. Ordonanţă cu privire la efectuarea controalelor privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „COLUMNA-MANTA”, A.E.Î. „SOFMICROCREDIT” şi A.E.Î. „CIUCIULENI-CREDIT” (nr. 38/2-O, 10 septembrie 2010)
 
628. Ordonanţă cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări „SIGUR-ASIGUR” S.R.L. (nr. 38/8-O, 10 septembrie 2010)
 
Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova
 
629. Decizie cu privire la reflectarea campaniei electorale la referendumul constituţional din 5 septembrie 2010 în instituţiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 97, 3 septembrie 2010)
 
630. Decizie cu privire la eliberarea autorizaţiilor de retransmisie pentru „Feteşti TV”, „Maria”, „VIDEOMAG” şi „Tîrnova TV” (nr. 98, 3 septembrie 2010)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 172-178 21 septembrie 2010

Selectați data