search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 198

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 01 august 2020

Monitorul Oficial Nr. 165-176

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
320. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Belarus privind securitatea socială (nr. 1636-VIII, 30 iunie 2020)
 
321. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Belarus privind securitatea socială (nr. 101, 18 iunie 2020)
 
322. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului, încheiat prin schimb de note, la Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție (nr. 1635-VIII, 30 iunie 2020)
 
323. Lege pentru ratificarea Amendamentului, încheiat prin schimb de note, la Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție (nr. 106, 18 iulie 2020)
 
324. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1637-VIII, 30 iunie 2020)
 
325. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Vasili TOMCEAC (nr. 1640-VIII, 1 iulie 2020)
 
326. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1641-VIII, 1 iulie 2020)
 
327. Decret privind numirea domnului Ion STĂVILĂ în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Estonia (nr. 1643-VIII, 3 iulie 2020)
 
328. Decret privind numirea domnului Dumitru BRAGHIȘ în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză (nr. 1644-VIII, 3 iulie 2020)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
79. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a articolului 70 alineatele (3) și (13) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (achitarea onorariului fix administratorului/lichidatorului și compensarea cheltuielilor aferente care se trec în mod solidar în obligația organelor de conducere ale debitorului) (sesizarea nr. 185g/2019) (nr. 16, 9 iunie 2020)
 
80. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Articolului VI, punctul 17 alin. (2), punctele 18, 21, 23, 24, 25 și 26, și a Articolului XVIII din Legea nr. 56 din 2 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a cetăţenilor şi a activităţii de întreprinzător în perioada stării de urgenţă şi modificarea unor acte normative (sesizarea nr. 52a/2020) (nr. 39, 9 aprilie 2020)
 
81. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 50b/2020 privind interpretarea articolului 1061 din Constituție (angajarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului) (nr. 40, 13 aprilie 2020)
 
82. Decizie privind cererea de suspendare a acțiunii Hotărârilor Guvernului nr. 162 din 13 martie 2020 și nr. 252 din 21 aprilie 2020 (sesizarea nr. 56a/2020) (nr. 41, 23 aprilie 2020)
 
83. Decizie de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii articolului 12 alineatele (7) și (8) din Legea securității statului nr. 618 din 31 octombrie 1995 (sesizarea nr. 69a/2020) (nr. 43, 14 mai 2020)
 
84. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 214g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 312 din Codul contravențional și a articolului 13 alin. (1) din Legea nr. 190 din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare (abuzul de putere sau abuzul de serviciu și interdicția divulgării informaților despre petiționar) (nr. 44, 18 mai 2020)
 
85. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 226g/2019 și nr. 6g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 190 alin. (1) din Codul penal (claritatea infracțiunii de escrocherie) (nr. 45, 18 mai 2020)
 
86. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 235g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 1 alin. (1) din Legea nr. 210 din 29 iulie 2016 privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova (dreptul la amnistiere al condamnatului care nu execută efectiv pedeapsa) (nr. 46, 18 mai 2020)
 
87. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 8g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 90 alin. (3) pct. 4) din Codul de procedură penală (persoanele care nu pot fi audiate în calitate de martor în procesul penal [nr. 2]) (nr. 47, 25 mai 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
552. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă (nr. 204, 25 martie 2020)
 
553. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului național de siguranță a zborurilor (nr. 297, 20 mai 2020)
 
554. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (nr. 344, 10 iunie 2020)
 
555. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (nr. 351, 10 iunie 2020)
 
556. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător (nr. 355, 10 iunie 2020)
 
557. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind respectarea obligațiilor statului de pavilion (nr. 414, 24 iunie 2020)
 
558. Hotărâre cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 418, 24 iunie 2020)
 
559. Hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea unor instituții publice de învățământ din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (nr. 429, 24 iunie 2020)
 
560. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 216/2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvârşit infracţiuni (nr. 440, 1 iulie 2020)
 
561. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea Codului electoral nr. 1381/1997 (nr. 448, 1 iulie 2020)
 
562. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 452, 1 iulie 2020)
 
563. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea procedurii de implementare a proiectelor de renovare/construcție a blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal (nr. 453, 1 iulie 2020)
 
564. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (nr. 455, 1 iulie 2020)
 
565. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 457, 1 iulie 2020)
 
566. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 464, 3 iulie 2020)
 
567. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 465, 3 iulie 2020)
 
568. Hotărâre cu privire la unele măsuri de stimulare a medicilor și farmaciștilor rezidenți, studenților din învăţământul superior şi profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar medical și farmaceutic antrenați în controlul și combaterea infecției COVID-19 (nr. 466, 3 iulie 2020)
 
569. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare Societății cu Răspundere Limitată „Arena Națională” (nr. 467, 3 iulie 2020)
 
570. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (nr. 468, 3 iulie 2020)
 
571. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2211 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 470, 8 iulie 2020)
 
572. Hotărâre pentru transmiterea unui bun imobil și modificarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 471, 8 iulie 2020)
 
573. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 31 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 472, 8 iulie 2020)
 
574. Hotărâre pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 102/2018 cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială, științifică și tehnică (nr. 473, 8 iulie 2020)
 
575. Hotărâre pentru modificarea punctului 19 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1167/2008 (nr. 474, 8 iulie 2020)
 
576. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 454/2008 cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administrației publice, precum și a altor autorități administrative centrale la executarea angajamentelor asumate față de organizațiile internaționale (nr. 475, 8 iulie 2020)
 
577. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 86/2018 cu privire la unele instituții rezidențiale (nr. 476, 8 iulie 2020)
 
578. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru susținerea programelor raionale/municipale de granturi (nr. 477, 8 iulie 2020)
 
579. Hotărâre pentru transmiterea unor bunuri imobile și abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 916/2010 cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 478, 8 iulie 2020)
 
580. Hotărâre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii India privind cooperarea în domeniul sănătății și medicinei (nr. 479, 8 iulie 2020)
 
581. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 480, 8 iulie 2020)
 
582. Hotărâre cu privire la modificarea anexelor nr. 1 și nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă (nr. 481, 8 iulie 2020)
 
583. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Codul vamal (nr. 484, 8 iulie 2020)
 
584. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr.485, 8 iulie 2020)
 
585. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolului 4 alineatul 4 din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 486, 8 iulie 2020)
 
586. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind interpretarea articolului 58 din Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice nr. 10/2009 (nr. 487, 8 iulie 2020)
 
587. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea articolului 13 din Codul electoral nr. 1381/1997 (nr. 488, 8 iulie 2020)
 
588. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind acordarea, cu titlu de excepție, a dreptului la pensie anticipată pentru limită de vârstă (nr. 489, 8 iulie 2020)
 
589. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 490, 8 iulie 2020)
 
590. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 491, 8 iulie 2020)
 
591. Hotărâre cu privire la transmiterea Întreprinderii de Stat „Firma Agricolă „Serele Moldovei” și modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 492, 8 iulie 2020)
 
592. Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri suplimentare de transparență privind achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) pentru anul 2020 (nr. 493, 8 iulie 2020)
 
593. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 (nr. 494, 8 iulie 2020)
 
594. Hotărâre cu privire la prelungirea termenului de interzicere a exportului unui produs (nr. 495, 8 iulie 2020)
 
595. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de reabilitare, modernizare şi extindere a unor drumuri naționale (nr.496, 8 iulie 2020)
 
596. Hotărâre pentru modificarea punctului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 504/2018 cu privire la Premiul Național (nr. 497, 8 iulie 2020)
 
597. Hotărâre cu privire la încetarea procedurii de lichidare a Întreprinderii de Stat „Medisan”, modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 498, 8 iulie 2020)
 
598. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 820/2009 cu privire la Comisia naţională extraordinară de sănătate publică (nr. 499, 8 iulie 2020)
 
599. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (nr. 500, 8 iulie 2020)
 
600. Hotărâre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldov (nr. 501, 8 iulie 2020)
 
601. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 111-d, 2 iulie 2020)
 
602. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Lilia PALII (nr. 112-d, 8 iulie 2020)
 
603. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Tatiana POPA (nr. 113-d, 8 iulie 2020)
 
604. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Elena OLEINIC-SLIVINSCHI (nr. 114-d, 8 iulie 2020)
 
605. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Mihail CASAPU (nr. 115-d, 8 iulie 2020)
 
606. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a domnului Vitalie DRAGANCEA (nr. 116-d, 8 iulie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
590. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.492/139-A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală” (nr. 584/146-A, 23 iunie 2020)
 
591. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.600/320-A din 24 iulie 2015 „Cu privire la mecanismul de includere a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală” (nr. 585/147-A, 23 iunie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
592. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000141, 30 iunie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 165-176 10 iulie 2020

Selectați data