search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 198

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 01 august 2020

Monitorul Oficial Nr. 177

 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
593. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 122, 7 iulie 2020)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
594. Ordin cu privire la situaţia din Republica Democratică Congo și reînnoirea măsurilor restrictive aplicate acestui stat prin adoptarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2528 (2020) din 25 iunie 2020 (Nr. 150-S-07, 3 iulie 2020.)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
595. Ordin cu privire la aprobarea Listei indicatorilor de performanţă ai activităţii instituţiei medico-sanitare publice și modului de evaluare a îndeplinirii acestora (nr. 569, 19 iunie 2020)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
 
596. Ordin cu privire la aprobarea Standardelor ocupaționale pentru unele ocupații (nr. 134, 30 iunie 2020)
 
597. Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 51 din 22 martie 2017 cu privire la rezultatele atestării de stat a fermelor zootehnice de prăsilă (nr. 140, 3 iulie 2020.)
 
Acte ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
598. Ordin comun cu privire la modificarea Ordinului comun nr. 263/188-0 din 29 mai 2020 (318/229-O, 7 iulie 2020)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
599. Ordin cu privire la aprobarea ediției nr.02 a Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile referitoare la operațiunile aeriene - PIAC-OPS partea SPO (lucru aerian) – prevederi specifice operațiunilor comerciale specializate (lucru aerian) (nr. 26/GEN, 29 iunie 2020)
 
600. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr.03 la cerințele tehnice „Servicii de trafic aerian” ediția nr.01 (CT-ATC) (nr. 27/GEN, 30 iunie 2020)
 
601. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr.01 la cerințele tehnice ”Servicii de informare aeronautică” ediția nr.02 (CT-SIA) (nr. 28/GEN, 2 iulie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
602. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 32/3, 7 iulie 2020)
 
603. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 32/4, 7 iulie 2020)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
604. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.99/2020 cu privire la termenele de prezentare de către entitățile raportoare a unor rapoarte (nr. 129, 14 mai 2020)
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 177 10 iulie 2020

Selectați data