search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 267-271

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 16 octombrie 2020

Monitorul Oficial Nr. 188-192

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
361. Decret pentru promulgarea Legii privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase (nr. 1662-VIII, 15 iulie 2020)
 
362. Lege privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase (nr. 108, 18 iunie 2020)
 
363. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal (nr. 1667-VIII, 21 iulie 2020)
 
364. Lege pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal (nr. 124, 9 iulie 2020)
 
365. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 1665-VIII, 20 iulie 2020)
 
366. Lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 145, 16 iulie 2020)
 
367. Hotărâre privind instituirea Comisiei speciale pentru elaborarea Programului național de irigare a terenurilor agricole (nr. 122, 9 iulie 2020)
 
368. Decret cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de Înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova (nr. 1663-VIII, 16 iulie 2020)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
100. Hotărâre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 212 din 24 iunie 2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război și a unor prevederi din Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020 privind declararea stării de urgenţă (sesizările nr. 47a/2020 și nr. 88a/2020) (nr. 17, 23 iunie 2020)
 
101. Hotărâre privind controlul constituționalității articolului 761 alin. (1) din Codul contravențional (nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică) (sesizările nr. 61a/2020, nr. 62a/2020 și nr. 67g/2020) (nr. 18, 30 iunie 2020)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
20. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii încheiate la 31 decembrie 2019 (nr. 23, 25 iunie 2020)
 
21. Hotărâre cu privire la auditul asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului încheiate la 31 decembrie 2019 (nr. 26, 29 iunie 2020)
 
22. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2019 (nr. 27, 30 iunie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
634. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 199/2014 cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028) (nr. 442, 1 iulie 2020)
 
635. Hotărâre cu privire la instituirea mecanismului de coordonare a activităților în domeniul schimbărilor climatice (nr. 444, 1 iulie 2020)
 
636. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 357/2018 cu privire la determinarea dizabilității (nr. 469, 8 iulie 2020)
 
637. Hotărâre cu privire la aprobarea Procedurii comune de înregistrare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare (nr. 483, 8 iulie 2020)
 
638. Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 531/2019 cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției publice „Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova” și a întreprinderilor de stat „Palatul Republicii” și „Pensiunea din Holercani” (nr. 518, 15 iulie 2020)
 
639. Hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Instituției publice „Palatul Republicii” (nr. 519, 15 iulie 2020)
 
640. Hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice „Pensiunea din Holercani” (nr. 520, 15 iulie 2020)
 
641. Hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 522, 15 iulie 2020)
 
642. Hotărâre cu privire la numirea doamnei Tatiana MOLCEAN în funcția de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU de la Geneva, Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană (nr. 527, 20 iulie 2020)
 
643. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la plata contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei și Vinului și modificarea Legii viei și vinului nr. 57/2006 (nr. 528, 20 iulie 2020)
 
644. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (nr. 529, 20 iulie 2020)
 
645. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 530, 20 iulie 2020)
 
646. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 372/2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vârstă şi celor cu dizabilități (nr. 532, 20 iulie 2020)
 
647. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 909/2014 cu privire la aprobarea unităților de măsură legale (nr. 533, 20 iulie 2020)
 
648. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1042/2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic legal (nr. 534, 20 iulie 2020)
 
649. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanțele care distrug stratul de ozon, adoptat la 15 octombrie 2016 (nr. 536, 20 iulie 2020)
 
650. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind cooperarea economică, încheiat la 29 iunie 2020 (nr. 537, 20 iulie 2020)
 
651. Hotărâre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tadjikistan privind traficul auto internațional de pasageri și de mărfuri (nr. 538, 20 iulie 2020)
 
652. Hotărâre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Federației Ruse privind colaborarea în domeniul sănătăţii, educației medicale și științei (nr. 539, 20 iulie 2020)
 
653. Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 31/2009 cu privire la aprobarea domeniilor reglementate, autorităţilor de reglementare şi organelor cu funcţii de supraveghere a pieţei (nr. 540, 20 iulie 2020)
 
654. Hotărâre cu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 541, 20 iulie 2020)
 
655. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 489/2008 cu privire la Comisia naţională pentru proprietatea intelectuală (nr. 542, 20 iulie 2020)
 
656. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului transporturilor rutiere nr. 150/2014 (nr. 543, 20 iulie 2020)
 
657. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr. 140/2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți (nr. 544, 20 iulie 2020)
 
658. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurile (nr. 545, 20 iulie 2020)
 
659. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind regimul zonelor defavorizate (nr. 546, 20 iulie 2020)
 
660. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (nr. 547, 20 iulie 2020)
 
661. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (nr. 548, 20 iulie 2020)
 
662. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională privind implementarea Proiectului „Îmbunătățirea echipamentului de digitalizare al Bibliotecii Naționale”, semnat la 14 iulie 2020 (nr. 549, 20 iulie 2020)
 
663. Hotărâre cu privire la aprobarea semnării Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului „Răspuns de urgență la COVID-19 şi suport pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii” (nr. 550, 20 iulie 2020)
 
664. Hotărâre pentru transmiterea unor bunuri imobile și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 551, 20 iulie 2020)
 
665. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 552, 20 iulie 2020)
 
666. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2019 (nr. 553, 20 iulie 2020)
 
667. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2019 (nr. 554, 20 iulie 2020)
 
668. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2019 (nr. 555, 20 iulie 2020)
 
669. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Svetlana DASCAL (nr. 119-d, 20 iulie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
620. Ordin cu privire la aprobarea reglementarii aeronautice civile „Regulamentul privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă” (nr. 119, 2 iulie 2020)
 
621. Ordin cu privire la modificarea anexei la Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 122 din 07.07.2020 (nr. 122-a, 14 iulie 2020)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
622. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 727/494-A din 21.09.2016 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea tratamentului episodic în sala de tratamente/staționar de zi, cabinet de proceduri și la domiciliu, cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, ai unor maladii frecvent întîlnite în practica medicului de familie” (nr. 651/168-A, 13 iulie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
 
623. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“AltNet-C.C.” (nr. 15, 17 iulie 2020)
 
624. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“Apel Net” (nr. 16, 17 iulie 2020)
 
625. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“Cartel-Sistem” (nr. 17, 17 iulie 2020)
 
626. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a Î.S.“Calea Ferată din Moldova” (nr. 18, 17 iulie 2020)
 
627. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“Arax-Impex” (nr. 19, 17 iulie 2020)
 
628. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“CONTRUST SOLUTIONS” (nr. 20, 17 iulie 2020)
 
629. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“INOVARE-PRIM” (nr. 21, 17 iulie 2020)
 
630. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“GLOBAL NETWORK TECHNOLOGY” (nr.22, 17 iulie 2020)
 
631. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“Eurostock” (nr. 23, 17 iulie 2020)
 
632. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.A.”Moldtelecom” (nr. 24, 17 iulie 2020)
 
633. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“Dănis” (nr. 25, 17 iulie 2020)
 
634. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“Media Digital Sisteme” (nr. 26, 17 iulie 2020)
 
635. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“Iristel Mol” (nr. 27, 17 iulie 2020)
 
636. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“StarNet Soluții” (nr. 28, 17 iulie 2020)
 
637. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“Sicres” (nr. 29, 17 iulie 2020)
 
638. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“Scortel” (nr. 30, 17 iulie 2020)
 
639. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.A.“Riscom” (nr. 31, 17 iulie 2020)
 
640. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“INTERLINK COMUNICAȚII” (nr. 32, 17 iulie 2020)
 
641. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.A.”Orange Moldova” (nr. 33, 17 iulie 2020)
 
642. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“VITGRAND” (nr. 34, 17 iulie 2020)
 
643. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“Sun Communications” (nr. 35, 17 iulie 2020)
 
644. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“Voip Soluţie” (nr. 36, 17 iulie 2020)
 
645. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a I.P.“SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI SECURITATEA CIBERNETICĂ” (nr. 37, 17 iulie 2020)
 
646. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie mobilă a S.A.“Orange Moldova” (nr. 38, 17 iulie 2020)
 
647. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie mobilă a S.A.“Moldcell” (nr. 39, 17 iulie 2020)
 
648. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie mobilă a S.A.”Moldtelecom” (nr. 40, 17 iulie 2020)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
649. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr.02 la cerințele tehnice ”Asistența meteorologică a activităților aeronautice civile” ediția 03 (CT-MET (nr. 29/GEN, 15 iulie 2020)
 
650. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.27/GEN din 30.06.2020 și Ordinului nr.28/GEN din 02.07.2020 (nr. 30/GEN, 20 iulie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
651. Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.25/4/2011 cu privire la stabilirea criteriilor de calificare a administratorului unui asigurător în proces de insolvabilitate (nr. 33/1, 14 iulie 2020)
 
652. Hotărâre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „ASPREM ELITE” SRL (nr. 34/2, 21 iulie 2020)
 
653. Hotărâre referitor la retragerea licenţei AEÎ „COŞERNIŢEANCA-PRIM” (nr. 34/8, 21 iulie 2020)
 
654. Hotărâre privind administratorul special al CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” SA (nr. 34/16, 21 iulie 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
655. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licențelor de emisie (nr. 14/82, 30 iunie 2020)
 
656. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată „FLOR-TV” SRL pentru postul de televiziune „Flor-TV” (nr. 14/83, 30 iunie 2020)
 
657. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune (nr. 14/86, 30 iunie 2020)
 
658. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie „POPAS MUZICAL” SRL pentru postul de televiziune „POPAS TV” (nr. 14/89, 30 iunie 2020)
 
659. Decizie cu privire la examinarea unor cererii de eliberare a licenței de emisie (nr. 14/90, 30 iunie 2020)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
660. Decizie (nr. ASER-25, 18 iunie 2020)
 
661. Decizie (nr. ASS-26, 3 iulie 2020)
 
662. Decizie (nr. ASS-27, 3 iulie 2020)
 
663. Decizie (nr. ASER-28, 3 iulie 2020)
 
664. Decizie (nr. ASER-29, 3 iulie 2020)
 
665. Decizie (nr. ASS-32, 9 iulie 2020)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
666. Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 124 din 15.03.2019 prin completarea listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura) (nr. 350, 14 iulie 2020)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
667. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de publicare a informațiilor de către bănci (nr. 158, 9 iulie 2020)
 
668. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.335/2016 (nr. 159, 9 iulie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 188-192 24 iulie 2020 XXVII

Selectați data