search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 301

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 06 decembrie 2021

Monitorul Oficial Nr. 198

 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
677. Hotărâre cu privire la rechemarea domnului Vasile BUMACOV din funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Japonia și, prin cumul, în Republica Coreea (nr. 556, 31 iulie 2020)
 
678. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 837/2016 (nr. 557, 31 iulie 2020)
 
679. Hotărâre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr. 3 la Contractul de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova, semnat la 23 noiembrie 2010 (nr. 559, 31 iulie 2020)
 
680. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”, semnat la 30 iunie 2020 (nr. 563, 31 iulie 2020)
 
681. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea unui împrumut (Proiectul „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”), semnat la 29 iunie 2020 (nr. 564, 31 iulie 2020)
 
682. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1387/2007 pentru aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 566, 31 iulie 2020)
 
683. Hotărâre cu privire la prelungirea termenului de interzicere a exportului unui produs (nr. 573, 31 iulie 2020)
 
684. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 574, 31 iulie 2020)
 
685. Hotărâre cu privire la prelungirea termenului de aplicare a mecanismului de subvenționare a întreprinderilor şi organizaţiilor necomerciale care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare conform prevederilor art. 80 şi 801 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 575, 31 iulie 2020)
 
686. Hotărâre cu privire la modificarea punctului 21 din Hotărârea Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (nr. 578, 31 iulie 2020)
 
687. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat la Chișinău la 21 iulie 2020 și la Bruxelles la 23 iulie 2020 (nr. 579, 31 iulie 2020)
 
688. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat la Chișinău la 21 iulie 2020 și la Bruxelles la 23 iulie 2020 (nr. 580, 31 iulie 2020)
 
689. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui împrumut financiar de stat și acordarea de împuterniciri pentru negocierea acestuia (nr. 581, 31 iulie 2020)
 
690.Hotărâre cu privire la prelungirea termenului de plată a ajutorului de șomaj unic (nr. 591, 31 iulie 2020)
 
691. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 596, 31 iulie 2020)
 
692. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 597, 31 iulie 2020)
 
693. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Cornel LEBEDINSCHI (nr. 124-d, 31 iulie 2020)
 
694. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Olga TAGADIUC (nr. 125-d, 31 iulie 2020)
 
695. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vitalie VALCOV (nr. 126-d, 31 iulie 2020)
 
696. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Oleg CARA (nr. 127-d, 31 iulie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
682. Ordin cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I al anului 2020 (nr. 84, 13 iulie 2020)
 
Acte ale Procuraturii Generale a Republicii Moldova
 
683. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului Procuraturii, aprobat prin Ordinul Procurorului General nr.24/28 din 24.09.2016 (nr. 71/26, 30 iulie 2020)
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 198 01 august 2020 XXVII

Selectați data