search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 152

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 iunie 2021

Monitorul Oficial Nr. 199-204

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
399. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1704-VIII, 30 iulie 2020)
 
400. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 113, 9 iulie 2020)
 
401. Decret pentru promulgarea Legii privind răspunderea civilă și cerințele de asigurare a operatorilor aerieni și a operatorilor de aeronave (nr. 1712-VIII, 3 august 2020)
 
402. Lege privind răspunderea civilă și cerințele de asigurare a operatorilor aerieni și a operatorilor de aeronave (nr. 118, 9 iulie 2020)
 
403. Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar (nr. 1694-VIII, 29 iulie 2020)
 
404. Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar (nr. 121, 9 iulie 2020)
 
405. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, privind extinderea aplicabilității Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos cu privire la asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal pentru teritoriile Aruba, Curaçao și Saint Maarten (nr. 1681-VIII, 28 iulie 2020)
 
406. Lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, privind extinderea aplicabilității Acordului dintre Republica Moldova şi Regatul Țărilor de Jos cu privire la asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal pentru teritoriile Aruba, Curaçao și Saint Maarten (nr. 129, 9 iulie 2020)
 
407. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1691-VIII, 29 iulie 2020)
 
408. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 134, 16 iulie 2020)
 
409. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1707-VIII, 31 iulie 2020)
 
410. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 135, 16 iulie 2020)
 
411. Decret pentru promulgarea Legii privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale (nr. 1701-VIII, 30 iulie 2020)
 
412. Lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale (nr. 136, 16 iulie 2020)
 
413. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1699-VIII, 30 iulie 2020)
 
414. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 137, 16 iulie 2020)
 
415. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (nr. 1690-VIII, 29 iulie 2020)
 
416. Lege pentru modificarea Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (nr. 142, 16 iulie 2020)
 
417. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1706-VIII, 31 iulie 2020)
 
418. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 143, 16 iulie 2020)
 
419. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1687-VIII, 29 iulie 2020)
 
420. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 144, 16 iulie 2020)
 
421. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autospeciale (nr. 1695-VIII, 29 iulie 2020)
 
422. Lege privind importul unor autospeciale (nr. 147, 16 iulie 2020)
 
423. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 216/2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni (nr. 1700-VIII, 30 iulie 2020)
 
424. Lege pentru modificarea Legii nr. 216/2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni (nr. 148, 16 iulie 2020)
 
425. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 14 din Legea asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale nr. 756/1999 (nr. 1689-VIII, 29 iulie 2020)
 
426. Lege pentru modificarea articolului 14 din Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756/1999 (nr. 149, 16 iulie 2020)
 
427. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1702-VIII, 30 iulie 2020)
 
428. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 153, 20 iulie 2020)
 
429. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (nr. 1709-VIII, 3 august 2020)
 
430. Lege pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (nr. 156, 20 iulie 2020)
 
431. Decret privind promulgarea Legii cu privire la plata contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei și Vinului și pentru modificarea Legii viei și vinului nr. 57/2006 (nr. 1710-VIII, 3 august 2020)
 
432. Lege cu privire la plata contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei și Vinului și pentru modificarea Legii viei și vinului nr. 57/2006 (nr. 157, 20 iulie 2020)
 
433. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 33 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 1692-VIII, 29 iulie 2020)
 
434. Lege pentru modificarea articolului 33 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 158, 20 iulie 2020)
 
435. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri nr. 1544/1993 (nr. 1685-VIII, 29 iulie 2020)
 
436. Lege pentru modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri nr. 1544/1993 (nr. 161, 20 iulie 2020)
 
437. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1711-VIII, 3 august 2020)
 
438. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 162, 20 iulie 2020)
 
439. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 1688-VIII, 29 iulie 2020)
 
440. Lege pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 163, 20 iulie 2020)
 
441. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” Întreprinderii de Stat „Fabrica de Sticlă din Chișinău” (nr. 1683-VIII, 29 iulie 2020)
 
442. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători ai Întreprinderii de Stat „Fabrica de Sticlă din Chișinău” (nr. 1684-VIII, 29 iulie 2020)
 
443. Decret pentru desemnarea și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea proiectului Acordului de comerț liber între Republica Moldova și statele membre EFTA (Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Confederația Elvețiană) (nr. 1686-VIII, 29 iulie 2020)
 
444. Decret privind constituirea Comisiei pentru reforma constituțională (nr. 1693-VIII, 29 iulie 2020)
 
445. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători ai Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (nr. 1696 -VIII, 29 iulie 2020)
 
446. Decret privind numirea doamnei Tatiana MOLCEAN în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU la Geneva (nr. 1697-VIII, 30 iulie 2020)
 
447. Decret privind acordarea unor ranguri diplomatice (nr. 1698-VIII, 30 iulie 2020)
 
448. Decret pentru aprobarea semnării Comunicatului comun cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Republica Uganda (nr. 1708-VIII, 31 iulie 2020)
 
449. Decret privind modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1340-VIII din 3 decembrie 2019 (nr. 1713-VIII, 3 august 2020)
 
450. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1714-VIII, 3 august 2020)
 
451. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1715-VIII, 3 august 2020)
 
452. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1716-VIII, 3 august 2020)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
25. Hotărâre cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2019 (nr. 29, 15 iulie 2020)
 
26. Hotărâre cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2019 (nr. 30, 16 iulie 2020)
 
27. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității eliberării documentelor permisive în construcție (nr. 31, 17 iulie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
697. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul de prim răspuns la evenimente nucleare sau radiologice conexe surselor radioactive orfane (nr. 506, 15 iulie 2020)
 
698. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 (nr. 558, 31 iulie 2020)
 
699. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 560, 31 iulie 2020)
 
700. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului și abrogarea unei hotărâri de Guvern (nr. 565, 31 iulie 2020)
 
701. Hotărâre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova, Comisia Europeană şi Guvernul Ucrainei privind prelungirea mandatului Misiunii Comisiei Europene de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi în Ucraina până la 30 noiembrie 2023 (nr. 567, 31 iulie 2020)
 
702. Hotărâre cu privire la aprobarea Аvizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 131/2007 privind siguranţa traficului rutier (nr. 568, 31 iulie 2020)
 
703. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (nr. 569, 31 iulie 2020)
 
704. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 173/2019 (nr. 570, 31 iulie 2020)
 
705. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 571, 31 iulie 2020)
 
706. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de admitere la programele de postdoctorat cu finanțare bugetară pentru anul 2021 (nr. 572, 31 iulie 2020)
 
707. Hotărâre cu privire la reorganizarea Întreprinderii de Stat „Publicația periodică Revista social-culturală „Moldova” (nr. 576, 31 iulie 2020)
 
708. Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 142/2019 cu privire la trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al statului și încheierea unui contract de schimb (nr. 577, 31 iulie 2020)
 
709. Hotărâre pentru aprobarea modului de acordare a compensațiilor pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale asupra recoltei anului 2020 (nr. 582, 31 iulie 2020)
 
710. Hotărâre pentru punerea în aplicare a Legii nr. 226/2018 cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare (nr. 583, 31 iulie 2020)
 
711. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2008 cu privire la Bursa de excelență a Guvernului şi Bursa nominală (pe domenii) pentru studenţii-doctoranzi (nr. 584, 31 iulie 2020)
 
712. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 585, 31 iulie 2020)
 
713. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind controlul emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea și din distribuția benzinei de la terminale la stațiile de alimentare cu produse petroliere (nr. 587, 31 iulie 2020)
 
714. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 614/2019 cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2020 (nr. 588, 31 iulie 2020)
 
715. Hotărâre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind colaborarea în domeniul protecției sanitare a teritoriilor statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 589, 31 iulie 2020)
 
716. Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Finlanda privind asistența reciprocă și cooperarea în domeniul vamal, întocmit la 11 martie 2020 (nr. 590, 31 iulie 2020)
 
717. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 592, 31 iulie 2020)
 
718. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea art. 134 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (nr. 593, 31 iulie 2020)
 
719. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea Legii drumurilor nr. 509/1995 (nr. 594, 31 iulie 2020)
 
720. Hotărâre cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții de învățământ superior (nr. 595, 31 iulie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
684. Ordin cu privire la abrogarea unor documente normative în domeniul metrologiei legale (nr. 134, 24 iulie 2020)
 
685. Ordin cu privire la aprobarea NML 5-16:2020 „Analizoare de gaze inclusiv cu funcție de semnalizare. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică” (nr. 135, 24 iulie 2020)
 
686. Ordin cu privire la modificarea normei de metrologie legală NML 1-07:2017 (nr. 138, 28 iulie 2020)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
687. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat (nr. 94, 30 iulie 2020)
 
688. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IALS21) „Nota de informare privind salariul şi alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum şi plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plați” și Modul de completare a acesteia (nr. 95, 30 iulie 2020)
 
689. Ordin cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor (nr. 96, 30 iulie 2020)
 
690. Ordin cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor (nr. 97, 30 iulie 2020)
 
Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
 
691. Ordin cu privire la aprobarea plăţilor de închiriere a manualelor pentru învăţământul liceal în anul de studii 2020 - 2021 (nr. 766, 3 august 2020)
 
Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
 
692. Ordin privind modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr.14 din 28 martie 2019 (nr. 41, 29 iulie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
693. Hotărâre privind tarifele și prețurile reglementate la energia electrică (nr. 275/2020, 31 iulie 2020)
 
694. Hotărâre privind tarifele și prețurile reglementate la energia electrică (nr. 276/2020, 31 iulie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
695. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000177, 31 iulie 2020)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
696. Ordin cu privire la stabilirea condițiilor pentru efectuarea operațiunilor aeriene cu aparate de zbor fără pilot în spațiul aerian al Republicii Moldova (nr. 31 /GEN, 28 iulie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
697. Hotărâre privind retragerea licenței CA „AUTO – SIGURANTA” SA (36/10, 4 august 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
698. Decizie cu privire la nerespectarea prevederilor privind comunicarea motivelor și obiectului sancțiunii de către furnizorii de servicii media AO „Media Alternativă” și „REFORMA ART” SRL (nr. 14/79, 30 iunie 2020)
 
699. Decizie cu privire la modificarea Deciziei CA nr. 61/227 din 30 decembrie 2019 (nr. 14/84, 30 iunie 2020)
 
700. Decizie cu privire la neprezentarea de către distribuitorii de servicii media „TV SAT” SRL și „HARTUM TV” SRL a rapoartelor de activitate pentru anul 2019 (nr. 14/85, 30 iunie 2020)
 
701. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de eliberare a autorizațiilor de retransmisiune (nr.15/92, 6 iulie 2020)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
702. Decizie (nr. ASR-31, 9 iulie 2020)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
703. Ordin cu privire la modificarea Componenței nominale a Colegiului Serviciului Fiscal de Stat (nr. 383, 29 iulie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 199-204 07 august 2020 XXVII

Selectați data