search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 304-312

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 20 noiembrie 2020

Monitorul Oficial Nr. 212-220

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
470. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1722-VIII, 11 august 2020)
 
471. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 139, 16 iulie 2020)
 
472. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) (nr. 1705-VIII, 30 iulie 2020)
 
473. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) (nr. 150, 16 iulie 2020)
 
474. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din domeniul construcțiilor (nr. 1718-VIII, 10 august 2020)
 
475. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1727-VIII, 11 august 2020)
 
476. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” doamnei Maria MOTRUC (nr. 1730-VIII, 12 august 2020)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
115. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 15g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 313, 458 și 460 din Codul de procedură penală (nr. 66, 15 iunie 2020)
 
116. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 27g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 171 din Codul penal (alte urmări grave ale infracțiunii de viol) (nr. 67, 15 iunie 2020)
 
117. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 34g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 18 alin. (4) din Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești (suspendarea activității executorului judecătoresc) (nr. 68, 15 iunie 2020)
 
118. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 68g/2020, nr. 72g/2020, nr. 73g/2020 și nr. 84g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 761 alin. (1) din Codul contravențional (nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică) (nr. 73, 30 iunie 2020)
 
119. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 55g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 22 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 212 din 24 iunie 2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război (nr. 79, 2 iulie 2020)
 
120. Decizie de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii articolului 58 alineatul (5) punctele 1) și 2) din Legea nr. 10 din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (sesizarea nr. 104a/2020) (nr. 80, 2 iulie 2020)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
34. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne încheiate la 31 decembrie 2019 (nr. 34, 22 iulie 2020)
 
35. Hotărâre cu privire la Raportul auditului privind conformitatea gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” în perioada anilor 2017 - 2019 (nr. 37, 27 iulie 2020)
 
36. Hotărâre cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2019 (nr. 38, 28 iulie 2020)
 
37. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței „Mecanismele existente asigură gestionarea eficientă a terenurilor agricole proprietate publică?” (nr. 41, 29 iulie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
743. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (nr. 561, 31 iulie 2020)
 
744. Hotărâre cu privire la aprobarea Planurilor de gestionare a riscului de inundații (nr. 562, 31 iulie 2020)
 
745. Hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret (nr. 598, 12 august 2020)
 
746. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional de management în educație (nr. 601, 12 august 2020)
 
747. Hotărâre cu privire la decernarea Premiului Național (nr. 623, 19 august 2020)
 
748. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind instruirea în domeniul protecției civile (nr. 625, 19 august 2020)
 
749. Hotărâre cu privire la transmiterea și schimbarea categoriei de destinație a unor terenuri (nr. 626, 19 august 2020)
 
750. Hotărâre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei cu privire la cooperarea în domeniul apărării (nr. 627, 19 august 2020)
 
751. Hotărâre pentru aprobarea Protocolului cu privire la introducerea modificărilor în Acordul privind cooperarea statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în lupta сu traficul ilicit de substanțe narcotice, psihotrope și precursori ai acestora din 30 noiembrie 2000, întocmit la 25 octombrie 2019 (nr. 628, 19 august 2020)
 
752. Hotărâre cu privire la abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 629, 19 august 2020)
 
753. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la instituirea vacanței fiscale pentru unele categorii de întreprinderi (nr. 630, 19 august 2020)
 
754. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 631, 19 august 2020)
 
755. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (nr. 632, 19 august 2020)
 
756. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 633, 19 august 2020)
 
757. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2020 pentru aprobarea modului de acordare a compensațiilor pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale asupra recoltei anului 2020 (nr. 634, 19 august 2020)
 
758. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Tatiana MOLCEAN (nr. 128-d, 19 august 2020)
 
759. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Ion IORDACHI (nr. 129-d, 19 august 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
727. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 100/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public (nr. 104, 7 august 2020)
 
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
728. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a executorului judecătoresc Mihailov Gheorghe (nr. 142, 7 august 2020)
 
729. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul administrației penitenciare (nr. 144, 11 august 2020)
 
730. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Pascari Chiril (nr. 146, 11 august 2020)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
731. Ordin cu privire la aprobarea listei profesiilor ce necesită instruire igienică obligatorie și a programelor de instruire igienică (nr. 314, 25 martie 2020)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
732. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MSMPS și CNAM nr. 1515/375-A din 31.12.2019 privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2020 (nr.758/208-A, 13 august 2020/ nr. 1515/375-A, 31 decembrie 2019)
 
Acte ale Biroului Naţional de Statistică
 
733. Indicii preţurilor de consum.
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
734. Hotărâre referitor la CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” SA (nr. 37/12, 12 august 2020)
 
735. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 39/7, 18 august 2020)
 
736. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 39/8, 18 august 2020)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
737. Hotărâre cu privire la prezentarea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2020 (nr. 4088, 7 august 2020)
 
738. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4048 din 27 iulie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Nucăreni nr. 34/20, raionul Telenești” (nr. 4089, 7 august 2020)
 
739. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale noi pentru funcția de primar al satului Nucăreni, raionul Telenești, și al comunei Târnova, raionul Dondușeni, din 6 septembrie 2020 (nr. 4090, 7 august 2020)
 
740. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016 (nr. 4121, 19 august 2020)
 
741. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702/2018 (nr. 4122, 19 august 2020)
 
742. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1734/2018 (nr. 4123, 19 august 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
743. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului public de televiziune „Moldova-1”, urmare a autosesizării dlui Dragoș Vicol, președintele Consiliului Audiovizualului (nr. 14/76, 30 iunie 2020)
 
744. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie Fundației „Roma Awareness” pentru postul de televiziune „NOAH TV” (nr. 15/91, 6 iulie 2020)
 
745. Decizie cu privire la activitatea distribuitorului de servicii media „SUN COMMUNICATIONS” SRL (nr. 15/93, 6 iulie 2020)
 
746. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului în trimestrul II al anului 2019 (nr. 17/103, 23 iulie 2020)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
747. Ordin cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de determinare și aprobare a listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura), aprobată prin Ordinul SFS nr. 645 din 30.11.2018 (nr. 403, 3 august 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 212-220 21 august 2020 XXVII

Selectați data