search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 304-312

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 20 noiembrie 2020

Monitorul Oficial Nr. 221-225

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
477. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Șaptebani, raionul Rîșcani (nr. 1731-VIII, 24 august 2020)
 
478.Decret privind modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 65-VIII din 24 februarie 2017 (nr. 1732-VIII, 24 august 2020)
 
479. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de Cooperare dintre Republica Moldova și Organizația Maritimă Internațională (OMI) privind participarea în schema de audit al statului membru al OMI (nr. 1733-VIII, 24 august 2020)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
121. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 22616 alin. (11) din Codul fiscal, adoptat prin Legea nr. 1163 din 24 aprilie 1997 (prezentarea informației fiscale către instanțele judecătorești și organele de urmărire penală ca mijloc de probă) (sesizarea nr. 18g/2020) (nr. 22, 6 august 2020)
 
122. Hotărâre pentru interpretarea articolelor 89, 91 și 98 alin. (1) din Constituție (sesizarea nr. 96b/2020) (nr. 23, 6 august 2020)
 
123. Decizie referitoare la solicitarea suspendării procedurii de declarare a vacanței unui mandat de deputat sau suspendării intrării în vigoare a proiectului de Hotărâre a Parlamentului privind demisia unui deputat (sesizarea nr. 108b/2020) (nr. 81, 6 iulie 2020)
 
124. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 42g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 1861 alin. (1) din Codul de procedură civilă (excepția de tardivitate) (nr. 82, 6 iulie 2020)
 
125. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 65g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 25 alin. (6) din Legea nr. 278 din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului (interdicția comercializării produselor din tutun în apropierea instituțiilor de învățământ și a instituțiilor medico-sanitare) [2] (nr. 83, 6 iulie 2020)
 
126. Decizie de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii Hotărârii Parlamentului nr. 1 din 7 februarie 2019 privind numirea în funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (sesizarea nr. 111a/2020) (nr. 84, 10 iulie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
760. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori (nr. 586, 31 iulie 2020)
 
761. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere (nr. 599, 12 august 2020)
 
762. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la folosinţa apelor subterane pentru irigarea prin picurare a terenurilor agricole ocupate cu culturi horticole (nr. 635, 19 august 2020)
 
763. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 636, 19 august 2020)
 
764. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea și plata indemnizației urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19 (nr. 637, 26 august 2020)
 
765. Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1470/2001 cu privire la utilizarea contractului turistic şi a voucherului turistic (nr. 639, 26 august 2020)
 
766. Hotărâre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Înțelegerii, întocmite prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea financiară (nr. 640, 26 august 2020)
 
767. Hotărâre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale al României privind colaborarea în domeniul învățământului militar (nr. 641, 26 august 2020)
 
768. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 642, 26 august 2020)
 
769. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte normative (nr. 643, 26 august 2020)
 
770. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 644, 26 august 2020)
 
771. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la acordarea indemnizației unice urmașilor personalului decedat din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, ca urmare a desfășurării activității de combatere a COVID-19 (nr. 645, 26 august 2020)
 
772. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 646, 26 august 2020)
 
773. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (nr. 647, 26 august 2020)
 
774. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 648, 26 august 2020)
 
775. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 649, 26 august 2020)
 
776. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Îmbunătățirea drumurilor locale”, semnat la 18 iunie 2020 (nr. 650, 26 august 2020)
 
777. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea art. I din Legea nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative (nr. 651, 26 august 2020)
 
778. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 (nr. 652, 26 august 2020)
 
779. Hotărâre cu privire la prelungirea termenului de aplicare a mecanismului de subvenționare a întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare conform prevederilor art. 80 și 801 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 653, 26 august 2020)
 
780. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 654, 26 august 2020)
 
781. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 655, 26 august 2020)
 
782. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 130-d, 25 august 2020)
 
783. Dispoziţie privind instituirea Grupului de lucru pentru monitorizarea procesului de implementare a Acordului de investiții «Cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești” » dintre Guvernul Republicii Moldova și „Azpetrol” S.R.L., „Azertrans” S.R.L., „Azpetrol Refinery” S.R.L. (nr. 131-d, 26 august 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
748. Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare (nr. 98, 1 august 2020)
 
749. Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare (102, 4 august 2020)
 
750. Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modalitatea, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice (105, 12 august 2020)
 
751. Ordin cu privire la modificarea unor ordine (nr. 108, 18 august 2020)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
 
752. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind elaborarea secțiunii specializate „Apă și sanitație” a Planului de Amenajare a Teritoriului Național (PATN) (nr. 128, 25 iunie 2020)
 
753. Ordin pentru modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 51 din 22 martie 2017 cu privire la rezultatele atestării de stat a fermelor zootehnice de prăsilă (nr. 179, 13 august 2020)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
754. Ordin cu privire la aprobarea ediției nr.03 a cerințelor tehnice ”Hărți aeronautice” (CT-HA) (nr. 32/GEN, 18 august 2020)
 
755. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor Anexei nr.1 a Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile referitoare la emiterea legitimațiilor de membru al echipajului (LME) pentru personalul operatorilor aerieni naționali (PIAC – LME), aprobate prin Ordinul nr.56/GEN din 7 octombrie 2019 (nr. 34/GEN, 22 august 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
756. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 41/4, 25 august 2020)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
757. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4103, 15 august 2020)
 
758. Hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi în unele localități pentru data de 1 noiembrie 2020 (nr. 4104, 15 august 2020)
 
759. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4047 din 27 iulie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Târnova nr. 13/21, raionul Dondușeni” (nr. 4105, 15 august 2020)
 
760. Hotărâre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 6 septembrie 2020 (nr. 4106, 15 august 2020)
 
761. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Democrat din Moldova, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 6 septembrie 2020 (nr. 4107, 15 august 2020)
 
762. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 6 septembrie 2020 (nr. 4108, 15 august 2020)
 
763. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 6 septembrie 2020 (nr. 4109, 15 august 2020)
 
764. Hotărâre cu privire la aprobarea simbolurilor electorale ale partidelor politice înregistrate în calitate de concurenți electorali la alegerile locale noi din 6 septembrie 2020 (nr. 4120, 19 august 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
765. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Bravo TV”, urmare a autosesizării dlui Iulian Roșca, membru CA (nr. 14/77, 30 iunie 2020)
 
766. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „NTS”, urmare a sesizării dlui Gheorghii Popov, primar al orașului Tvardița (nr. 14/78, 30 iunie 2020)
 
767. Decizie cu privire la examinarea demersului IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 14/87, 30 iunie 2020)
 
768. Decizie cu privire la examinarea inițiativei legislative nr. 263 din 19 iunie 2020 cu privire la modificarea unor acte normative (nr. 15/94, 6 iulie 2020)
 
769.Decizie cu privire la modificarea și completarea Deciziei CA nr. 19/65 din 13 mai 2019 – Cu privire la aprobarea Listei evenimentelor de importanță majoră (nr. 15/95, 6 iulie 2020)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
770. Ordin privind modificarea Regulilor cu privire la organizarea procesului de valorificare a bunurilor infracționale (sechestrate), aprobate prin Ordinul SFS nr. 58/2019 (nr. 421, 14 august 2020)
 
771. Ordin cu privire la aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului și a Modului de completare și prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului (nr. 423, 15 august 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 221-225 28 august 2020 XXVII

Selectați data