search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 226-229

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 24 septembrie 2021

Monitorul Oficial Nr. 229-233

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
491. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (nr. 1749-VIII, 7 septembrie 2020)
 
492. Lege pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (nr. 155, 20 iulie 2020)
 
493. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1744-VIII, 2 septembrie 2020)
 
494. Decret privind conferirea de distincții de stat unor militari ai Armatei Naționale și ai Ministerului Apărării (nr. 1745-VIII, 2 septembrie 2020)
 
495. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de funcționari vamali (nr. 1748-VIII, 4 septembrie 2020)
 
496. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 1750-VIII, 8 septembrie 2020)
 
497. Decret privind eliberarea doamnei Lidia BULGAC din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 1751-VIII, 9 septembrie 2020)
 
498. Decret pentru aprobarea semnării Acordului de Finanțare (a treia finanțare adițională) dintre Republica Moldova şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă” (nr. 1753-VIII, 9 septembrie 2020)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
127. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 1g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 251 alin. (2) și alin. (4), 325 alin. (2), 413 alin. (3) și 414 alin. (2) din Codul de procedură penală (nr. 74, 2 iulie 2020)
 
128. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 44g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 79 alin. (1) din Codul penal (aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege) (nr. 75, 2 iulie 2020)
 
129. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 71g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 17 alin. (3) din Codul contravențional (răspunderea contravențională a întreprinderii individuale) (nr. 76, 2 iulie 2020)
 
130. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 85g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 248 din Codul penal (folosirea frauduloasă a documentelor în contextul infracțiunii de contrabandă) (nr. 77, 2 iulie 2020)
 
131. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 37g/2020 și nr. 48g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 59 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (anularea hotărârii adunării creditorilor) (nr. 78, 2 iulie 2020)
 
132. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 21g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 15 alin. (1) pct. 3) lit. a) din Legea nr. 136 din 17 iunie 2016 privind statutul municipiului Chișinău (competența primarului de a suspenda sau revoca autorizații și alte acte permisive) (nr. 85, 20 iulie 2020)
 
133. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 45g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 115 alin. (1) lit. e) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 86, 20 iulie 2020)
 
134. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 76g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 131 din Legea nr. 100 din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (certificarea faptelor de stare civilă produse şi înregistrate în localitățile din stânga Nistrului) (nr. 87, 20 iulie 2020)
 
135. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 89g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 84 și 85 din Codul penal al Republicii Moldova (stabilirea pedepsei în cazul concursului de infracțiuni și în cazul cumulului de sentințe [nr. 2]) (nr. 88, 20 iulie 2020)
 
136. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 30g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 243 din Codul penal și din articolul 7 alin. (6) din Codul de procedură penală (subiectul infracțiunii de spălare a banilor și obligativitatea deciziilor Curții Constituționale) (nr. 89, 23 iulie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
784. Hotărâre pentru punerea în aplicare a Legii muzeelor nr. 262/2017 (nr. 604, 12 august 2020)
 
785. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări (nr. 638, 26 august 2020)
 
786. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019 (nr. 656, 3 septembrie 2020)
 
787. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 173/2019 (nr. 657, 3 septembrie 2020)
 
788. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 nr. 174/2019 (nr. 658, 3 septembrie 2020)
 
789. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 504/2020 cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat (nr. 659, 3 septembrie 2020)
 
790. Hotărâre cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat (nr. 660, 3 septembrie 2020)
 
791. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (nr. 661, 3 septembrie 2020)
 
792. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 393/1999 cu privire la Camera de Comerț și Industrie (nr. 662, 3 septembrie 2020)
 
793. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 663, 3 septembrie 2020)
 
794. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (ajustarea sancţiunilor penale pentru infracţiunile de corupţie) (nr. 664, 3 septembrie 2020)
 
795. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (nr. 665, 3 septembrie 2020)
 
796. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă în vederea realizării Proiectului „Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (IFAD VIII)”, semnat la 26 iunie 2020 (nr. 666, 3 septembrie 2020)
 
797. Hotărâre privind aprobarea semnării Protocolului de modificare a Aranjamentului pentru aplicarea Acordului în domeniul asigurărilor sociale dintre Republica Moldova şi Republica Estonia, semnat la Tallinn la 19 octombrie 2011 (nr. 667, 3 septembrie 2020)
 
798. Hotărâre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului administrativ dintre Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Federației Ruse privind aplicarea Acordului dintre Republica Moldova și Federația Rusă privind securitatea socială și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 668, 3 septembrie 2020)
 
799. Hotărâre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Grenadei privind călătoriile reciproce fără vize ale cetăţenilor (nr. 669, 3 septembrie 2020)
 
800. Hotărâre cu privire la aprobarea Nomenclatorului integrat al serviciilor publice administrative și a Listei evenimentelor de viață asociate acestora (nr. 670, 3 septembrie 2020)
 
801. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind solvenții de extracție utilizați la fabricarea produselor alimentare și a ingredientelor alimentare (nr. 671, 3 septembrie 2020)
 
802. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Marian POCAZNOI (nr. 132-d, 3 septembrie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
791. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP E.01.04:2019 „Evaluarea nivelului de protecție antiseismică a construcțiilor existente” (nr. 161, 1 septembrie 2020)
 
792. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP G.03.08:2020 „Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. Proiectarea și construcția sistemelor exterioare de alimentare cu apă potabilă, cu un debit sub 200 m3/zi, pentru localități de până la 3 000 locuitori” (nr. 162, 1 septembrie 2020)
 
793. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 167, 2 septembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
794. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.172 din 20 decembrie 2019 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2020” (nr. 106, 13 august 2020)
 
795. Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare (nr. 110, 26 august 2020)
 
796. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 86 din 13.07.2020 (nr. 111, 1 septembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
797. Ordin cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 209-S-09, 26 august 2020)
 
Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
 
798. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului educației, culturii și cercetării nr. 1017 din 03.07. 2018 (nr. 841, 19 august 2020)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
799. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.1534 din 27.12.2018 ,,Cu privire la aprobarea listelor de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă” (nr. 714, 4 august 2020)
 
800. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 731, 12 august 2020)
 
801. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 732, 12 august 2020)
 
802. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 733, 12 august 2020)
 
803. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 734, 12 august 2020)
 
804. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 735, 12 august 2020)
 
805. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 736, 12 august 2020)
 
806. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 737, 12 august 2020)
 
807. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 738, 12 august 2020)
 
808. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 739, 12 august 2020)
 
809. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 740, 12 august 2020)
 
810. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 741, 12 august 2020)
 
811. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 742, 12 august 2020)
 
812. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 743, 12 august 2020)
 
813. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 744, 12 august 2020)
 
814. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 745, 12 august 2020)
 
815. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 746, 12 august 2020)
 
816. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 747, 12 august 2020)
 
817. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 748, 12 august 2020)
 
818. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 749, 12 august 2020)
 
819. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 750, 12 august 2020)
 
820. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 751, 12 august 2020)
 
821. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 752, 12 august 2020)
 
Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
 
822. Ordin privind modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr.14 din 28 martie 2019 (nr. 45, 22 august 2020)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
823. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr.390-O/2016 „Cu privire la calcularea şi perceperea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale” (nr. 289-O, 1 septembrie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
824. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000221, 4 septembrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
825. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii CNPF nr.10/2 din 09.03.2020 (nr. 42/1, 2 septembrie 2020)
 
826. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 43/5, 8 septembrie 2020)
 
827. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 43/6, 8 septembrie 2020)
 
828. Hotărâre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de SA „MIDGARD TERRA” (nr. 43/7, 8 septembrie 2020)
 
829. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de SA „MICRON” (nr. 43/8, 8 septembrie 2020)
 
830. Hotărâre referitor la aprobarea prospectului ofertei de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Societatea de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” SA (nr. 43/9, 8 septembrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
831. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea unui candidat la funcție electivă sau în vederea inițierii referendumului (nr. 4176, 3 septembrie 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
832. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „10 TV”, urmare a sesizării directorului adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Artur Gumeniuc (nr. 17/101, 23 iulie 2020)
 
833. Decizie cu privire la examinarea cererii de suspendare a executării unor decizii ale Consiliului Audiovizualului, depusă de AO „Media Alternativă” prin cererea prealabilă nr. 552/20 din 17 iulie 2020 (nr. 17/104, 23 iulie 2020)
 
834. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media la capitolul respectării prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 18/106, 11 august 2020)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
835. Decizie (nr. ASR-40), 6 august 2020)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
836. Ordin privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de luare în evidență fiscală și atribuire provizorie a codului fiscal concurenților electorali și grupurilor de inițiativă (nr. 467, 8 septembrie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 229-233 11 septembrie 2020 XXVII

Selectați data