search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 304-312

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 20 noiembrie 2020

Monitorul Oficial Nr. 234

 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
803. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (nr. 33, 22 ianuarie 2020)
 
804. Hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 672, 10 septembrie 2020)
 
805. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019 (nr. 673, 10 septembrie 2020)
 
806. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (nr. 674, 10 septembrie 2020)
 
807. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor mijloace de transport (nr. 675, 10 septembrie 2020)
 
808. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal (nr. 682, 10 septembrie 2020)
 
809. Hotărâre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 684, 10 septembrie 2020)
 
810. Dispoziţie cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru examinarea situației obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere amplasate în zona drumului public și/sau zonele de protecție a acestuia (nr. 133-d, 9 septembrie 2020)
 
811. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Valeri PERCEAMLÎ (nr. 134-d, 10 septembrie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
837. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr.01 la Cerințele tehnice referitoare la operațiunile aeriene (CT-OPS subpartea RAMP) ediția 02 și amendamentului nr.01 la Mijloacele acceptabile de punere în conformitate și materialele de îndrumare la CT-OPS subpartea RAMP ediția 01 (nr. 36/GEN, 7 septembrie 2020)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
838. Decizie (nr. ASER-41, 6 august 2020)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
839. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a formularului CPDIV20 „Cerere privind prelungirea termenului de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător” (nr. 456, 5 septembrie 2020)
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 234 11 septembrie 2020 XXVII

Selectați data