search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 226-229

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 24 septembrie 2021

Monitorul Oficial Nr. 235-239

 

PARTEA I

 
Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
499. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova (nr. 1756-VIII, 16 septembrie 2020)
 
500. Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova (nr. 166, 10 septembrie 2020)
 
501. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova (nr. 1757-VIII, 16 septembrie 2020)
 
502. Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova (nr. 167, 10 septembrie 2020)
 
503. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului „Răspuns de urgență la COVID-19 și suport pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii” (nr. 1758-VIII, 16 septembrie 2020)
 
504. Lege privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului „Răspuns de urgență la COVID-19 și suport pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii” (nr. 168, 10 septembrie 2020)
 
505. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind cooperarea economică (nr. 1759-VIII, 16 septembrie 2020)
 
506. Lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind cooperarea economică (nr. 169, 10 septembrie 2020)
 
507. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională privind implementarea Proiectului „Îmbunătățirea echipamentului de digitalizare al Bibliotecii Naționale” (nr. 1760-VIII, 16 septembrie 2020)
 
508. Lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională privind implementarea Proiectului „Îmbunătățirea echipamentului de digitalizare al Bibliotecii Naționale” (nr. 170, 10 septembrie 2020)
 
509. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut între Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională în vederea realizării Proiectului „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol” (nr. 1761-VIII, 16 septembrie 2020)
 
510. Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut între Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională în vederea realizării Proiectului „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol” (nr. 171, 10 septembrie 2020)
 
511. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea unui împrumut pentru realizarea Proiectului „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol” (nr. 1762-VIII, 16 septembrie 2020)
 
512. Lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea unui împrumut pentru realizarea Proiectului „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol” (nr. 172, 10 septembrie 2020)
 
513. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019 (nr. 1769-VIII, 16 septembrie 2020)
 
514. Lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019 (nr. 173, 11 septembrie 2020)
 
515. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 173/2019 (nr. 1763-VIII, 16 septembrie 2020)
 
516. Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 173/2019 (nr. 174, 11 septembrie 2020)
 
517. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 nr. 174/2019 (nr. 1764-VIII, 16 septembrie 2020)
 
518. Lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 nr. 174/2019 (nr. 175, 11 septembrie 2020)
 
519. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 393/1999 cu privire la Camera de Comerț și Industrie (nr. 1765-VIII, 16 septembrie 2020)
 
520. Lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 393/1999 cu privire la Camera de Comerț și Industrie (nr. 177, 11 septembrie 2020)
 
521. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1768-VIII, 16 septembrie 2020)
 
522. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 178, 11 septembrie 2020)
 
523. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor mijloace de transport (nr. 1766-VIII, 16 septembrie 2020)
 
524. Lege privind importul unor mijloace de transport (nr. 187, 11 septembrie 2020)
 
525. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” (nr. 1752-VIII, 9 septembrie 2020)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
137. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 77g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 77 din Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (administrarea bunurilor proprietate publică a unității administrativ-teritoriale) (nr. 90, 23 iulie 2020)
 
138. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 81g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 353 alin. (1) și 370 din Codul civil (în redacția de până la data de 1 martie 2019) (stabilirea cotelorpărți din bunul imobil aflat în proprietatea comună în devălmășie) (nr. 91, 23 iulie 2020)
 
139. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 79g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 401 alin. (1) pct. 6) din Codul de procedură penală (persoanele care pot declara apel) (nr. 92, 30 iulie 2020)
 
140. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 80g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 401 alin. (1) lit. b) din Codul civil (nr. 93, 30 iulie 2020)
 
141. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 35g/2020 și nr. 113g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 2641 alin. (1) din Codul penal (anularea dreptului de a conduce mijloace de transport) (nr. 94, 4 august 2020)
 
142. Decizie DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 104a/2020 privind controlul constituționalității articolului 58 alineatul (5) punctele 1) și 2) din Legea nr. 10 din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (competența Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și a comisiilor teritoriale) (nr. 95, 4 august 2020)
 
143. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 31b/2020 privind interpretarea prevederilor articolelor 77 și 86 coroborate cu articolele 2, 6, 96 și 101 din Constituție (atribuțiile Președintelui Republicii Moldova în domeniul politicii externe) (nr. 96, 6 august 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
812. Hotărâre cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru preparate şi produse din carne (nr. 624, 19 august 2020)
 
813. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic (nr. 676, 10 septembrie 2020)
 
814. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 115/2013 privind controlul nitraţilor în produsele alimentare de origine vegetală (nr. 677, 10 septembrie 2020)
 
815. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 680, 10 septembrie 2020)
 
816. Hotărâre cu privire la veniturile colectate în urma prestării lucrărilor și serviciilor contra plată de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova și autoritatea administrativă din subordine (nr. 683, 10 septembrie 2020)
 
817. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 135-d, 16 septembrie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
840. Ordin cu privire la aprobarea Normei de metrologie legală NML 8-09:2020 „Aparate pentru măsurarea caracteristicilor electrice. Aparate analogice pentru măsurarea rezistenței conturului de tip ”faza-zero”. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică” (nr. 163, 1 septembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
 
841. Ordin cu privire la aprobarea Standardelor ocupaționale pentru unele ocupații (nr. 195, 10 septembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
842. Ordin cu privire la modificarea capitolului I din Ordinul comun al MS și CNAM „Cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară şi dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (nr. 814/234-A, 9 septembrie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
843. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă-Canal” din Ungheni (nr. 319/2020, 11 septembrie 2020)
 
844. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Servicii Comunal–Locative” Rezina (nr. 320/2020, 11 septembrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
845. Hotărâre referitor la reorganizarea unei societăți pe acțiuni (nr. 44/8, 15 septembrie 2020)
 
846. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 44/9, 15 septembrie 2020)
 
847. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei BAR „HERMINA” SRL (nr. 44/10, 15 septembrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
848. Hotărâre cu privire la înregistrarea Blocului electoral UNIREA și a simbolului electoral (nr. 4149, 1 septembrie 2020)
 
849. Hotărâre cu privire la stabilirea locului și timpului primirii documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova (nr. 4150, 1 septembrie 2020)
 
850. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (nr. 4151, 1 septembrie 2020)
 
851. Hotărîâre cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Destinat grupului de inițiativă” pentru susținerea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova în cadrul alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020 (nr. 4152, 1 septembrie 2020)
 
852. Hotărâre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4153, 1 septembrie 2020)
 
853. Hotărâre cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobândă acordat concurenților electorali la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4154, 1 septembrie 2020)
 
854. Hotărâre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile locale noi din 6 septembrie 2020, la situația din 7, 14, 21 și 28 august 2020 (nr. 4155, 1 septembrie 2020)
 
855. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4048 din 27 iulie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Nucăreni nr. 34/20, raionul Telenești” (nr. 4156, 1 septembrie 2020)
 
856. Hotărâre pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de sistematizare, împachetare, sigilare și transmitere a documentelor și materialelor electorale după închiderea secțiilor de votare la alegerile prezidențiale și referendumul republican, aprobată prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 322/2016 (nr. 4190, 9 septembrie 2020)
 
857. Hotărâre pentru aprobarea Instrucțiunii privind particularitățile evidenței contabile a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor (nr. 4191, 9 septembrie 2020)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
858. Decizie (nr. ASO-42, 6 august 2020)
 
859. Decizie (nr. ASO-43, 9 septembrie 2020)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
860. Hotărâre сu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 202, 9 septembrie 2020)
 
861. Ordonanţă сu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare BC „INVESTPRIVATBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/3, 10 septembrie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 235-239 18 septembrie 2020 XXVII

Selectați data