search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 19-25

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 21 ianuarie 2022

Monitorul Oficial Nr. 247-257

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
539. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători medicali ai Clinicii „Emilian Coțaga”, Institutul Mamei și Copilului (nr. 1779-VIII, 22 septembrie 2020)
 
540. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători medicali ai Institutului Oncologic (nr. 1780-VIII, 22 septembrie 2020)
 
541. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” Fabricii de Confecții „Ionel” SA (nr. 1781-VIII, 23 septembrie 2020)
 
542. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor lucrători ai Fabricii de Confecţii „Ionel” SA (nr. 1782-VIII, 23 septembrie 2020)
 
543. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de angajați ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (nr. 1783-VIII, 23 septembrie 2020)
 
544. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare” (nr. 1784-VIII, 23 septembrie 2020)
 
545. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” doamnei Christine FREILINGER (nr. 1786-VIII, 24 septembrie 2020)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
40. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului anual 2019 asupra administrării şi întrebuințării resurselor financiare publice şi a patrimoniului public (nr. 44, 7 septembrie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
854. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice (nr. 694, 23 septembrie 2020)
 
855. Hotărâre cu privire la numirea domnului Alexei CRACAN, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Maroc, prin cumul, cu reşedinţa la Lisabona (nr. 719, 30 septembrie 2020)
 
856. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (nr. 720, 30 septembrie 2020)
 
857. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului și abrogarea unei hotărâri de Guvern (nr. 722, 30 septembrie 2020)
 
858. Hotărâre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr. 2 la Contractul de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii pentru realizarea lucrărilor de construcţie şi reabilitare a drumurilor în Republica Moldova, semnat la 25 iunie 2013 (nr. 723, 30 septembrie 2020)
 
859. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 724, 30 septembrie 2020)
 
860. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 215/2016 cu privire la tineret (nr. 725, 30 septembrie 2020)
 
861. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1115/2016 cu privire la unele măsuri de prevenire a introducerii pestei porcine africane (nr. 726, 30 septembrie 2020)
 
862. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Reprezentantul Guvernului în teritoriu și Oficiul Reprezentantului Guvernului în teritoriu (nr. 727, 30 septembrie 2020)
 
863. Hotărâre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reglementarea construirii unor apeducte (nr. 729, 30 septembrie 2020)
 
864. Dispoziţie privind decernarea Marelui Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol pe anul 2020 (nr. 138-d, 23 septembrie 2020)
 
865. Dispoziţie cu privire la organizarea și desfășurarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incendiului la Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” (nr. 139-d, 28 septembrie 2020)
 
866. Dispoziţie cu privire la încetarea relațiilor de muncă cu doamna Angela VORONIN (nr. 140-d, 30 septembrie 2020)
 
867. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Vitalie VALCOV (nr. 141-d, 30 septembrie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
873. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 178, 24 septembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
874. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.172 din 20 decembrie 2019 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2020” (nr. 117, 22 septembrie 2020)
 
875. Ordin cu privire la acordarea creditelor fără dobândă concurenților electorali (nr. 120, 24 septembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
 
876. Ordin cu privire la autorizarea de funcționare provizorie și acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I) și de master (ciclul II) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova (nr. 304, 13 martie 2020)
 
877. Ordin cu privire la acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I) și autorizarea de funcționare provizorie a programelor de studii superioare de master (ciclul II) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova (nr. 589, 26 iunie 2020)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
 
878. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 203 din 07.10.2013 (nr. 186, 26 august 2020)
 
879. Ordin cu privire la aprobarea Standardelor ocupaționale pentru unele ocupații (nr. 210, 24 septembrie 2020)
 
Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
 
880. Ordin privind modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr.14 din 28 martie 2019 (nr. 56, 24 septembrie 2020)
 
Acte ale Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova
 
881. Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea avizului de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligației (nr. 35/1, 25 septembrie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
882. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice (nr. 283/2020, 7 august 2020)
 
883. Hotărâre privind prețul reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică (nr. 361/2020, 25 septembrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
884. Hotărâre privind modificarea Hotărârii CNPF nr.57/14 din 28.12.2018 (nr. 45/1, 22 septembrie 2020)
 
885. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 45/5, 22 septembrie 2020)
 
886. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 45/6, 22 septembrie 2020)
 
887. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 45/7, 22 septembrie 2020)
 
888. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii CNPF nr.10/2 din 09.03.2020 (nr. 46/4, 29 septembrie 2020)
 
889. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 46/5, 29 septembrie 2020)
 
890. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 46/6, 29 septembrie 2020)
 
891. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei BAR „PROGRES ASIG” SRL (nr. 46/9, 29 septembrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
892. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Tudor Deliu (nr. 4167, 3 septembrie 2020)
 
893. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Renato Usatîi (nr. 4168, 3 septembrie 2020)
 
894. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Andrei Năstase (nr. 4169, 3 septembrie 2020)
 
895. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Alexandr Kalinin (nr. 4170, 3 septembrie 2020)
 
896. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, doamna Maia Sandu (nr. 4171, 3 septembrie 2020)
 
897. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Andrian Candu (nr. 4172, 3 septembrie 2020)
 
898. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Ion Costaș (nr. 4173, 3 septembrie 2020)
 
899. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Octavian Țîcu (nr. 4174, 3 septembrie 2020)
 
900. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Dorin Chirtoacă (nr. 4175, 3 septembrie 2020)
 
901. Hotărâre cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale de nivelul al doilea pentru desfășurarea alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 1 noiembrie 2020 (nr. 4177, 3 septembrie 2020)
 
902. Hotărâre cu privire la stabilirea numărului persoanelor de încredere ale concurenților electorali la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4178, 3 septembrie 2020)
 
903. Hotărâre cu privire la constituirea Oficiului de protocol al observatorilor internaţionali pentru alegerile Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4180, 3 septembrie 2020)
 
904. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4181, 3 septembrie 2020)
 
905. Hotărâre pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr.4127/2020 cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova și alegerilor locale noi din 1 noiembrie 2020 (nr. 4182, 3 septembrie 2020)
 
906. Hotărâre pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4167 din 3 septembrie 2020 „Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Tudor Deliu” (nr. 4183, 6 septembrie 2020)
 
907. Hotărâre pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4171 din 3 septembrie 2020 „Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, doamna Maia Sandu” (nr. 4184, 6 septembrie 2020)
 
908. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Biroului de Cooperare al Elveției/Reprezentanța Ambasadei Confederației Elvețiene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4186, 7 septembrie 2020)
 
909. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, doamna Violeta Ivanov (nr. 4187, 9 septembrie 2020)
 
910. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Ion Costaș (nr. 4188, 9 septembrie 2020)
 
911. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Constantin Oboroc (nr. 4189, 9 septembrie 2020)
 
912. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Igor Dodon (nr. 4192, 11 septembrie 2020)
 
913. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Serghei Toma (nr. 4193, 11 septembrie 2020)
 
914. Hotărâre pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4175 din 3 septembrie 2020 „Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Dorin Chirtoacă” (nr. 4194, 11 septembrie 2020)
 
915. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Alexandr Kalinin (nr. 4231, 11 septembrie 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
916. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3) și alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 18/105, 11 august 2020)
 
917. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TVC 21”, urmare a autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru (nr. 18/107, 11 august 2020)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale Transport Auto
 
918. Ordin cu privire la expunerea la concurs a dreptului de deservire a unor servicii regulate interraionale (nr. 294/105, 21 septembrie 2020)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
919. Ordin cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28 septembrie 2017 (nr. 477, 15 septembrie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 247-257 02 octombrie 2020 XXVII

Selectați data