search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 226-229

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 24 septembrie 2021

Monitorul Oficial Nr. 259-266

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
546. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (nr. 1794-VIII, 30 septembrie 2020)
 
547. Lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (nr. 165, 10 septembrie 2020)
 
548. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1795-VIII, 30 septembrie 2020)
 
549. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 179, 11 septembrie 2020)
 
550. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 134 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (nr. 1796-VIII, 30 septembrie 2020)
 
551. Lege pentru modificarea articolului 134 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (nr. 182, 11 septembrie 2020)
 
552. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la Sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvîrșit contravenții (nr. 1797-VIII, 30 septembrie 2020)
 
553. Lege cu privire la Sistemul informaţional automatizat de evidenţă a contravenţiilor, a cauzelor contravenţionale şi a persoanelor care au săvârșit contravenţii (nr. 185, 11 septembrie 2020)
 
554. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1798-VIII, 30 septembrie 2020)
 
555. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 186, 11 septembrie 2020)
 
556. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1789-VIII, 29 septembrie 2020)
 
557. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 188, 11 septembrie 2020)
 
558. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1785-VIII, 23 septembrie 2020)
 
559. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din complexul agroindustrial (nr. 1787-VIII, 25 septembrie 2020)
 
560. Decret privind conferirea de distincții de stat unor angajați ai Întreprinderii de Stat „Combinatul Poligrafic din Chișinău” (nr. 1788-VIII, 28 septembrie 2020)
 
561. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Alexandr MURAVSCHI (nr. 1790-VIII, 30 septembrie 2020)
 
562. Decret privind conferirea de distincții de stat unor angajați ai Institutului de Cercetări Științifice „RIF-ACVAAPARAT”, municipiul Bălți (nr. 1791-VIII, 30 septembrie 2020)
 
563. Decret privind conferirea de distincții de stat unor сadre didactice ale Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) (nr. 1792-VIII, 30 septembrie 2020)
 
564. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” (nr. 1793-VIII, 30 septembrie 2020)
 
565. Decret privind numirea în funcţie a unor judecători (nr. 1799-VIII, 30 septembrie 2020)
 
566. Decret privind numirea domnului Petru TRIBOI în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Ungheni (nr. 1800-VIII, 30 septembrie 2020)
 
567. Decret privind numirea domnului Victor OLĂRESCU în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Hîncești (nr. 1801-VIII, 30 septembrie 2020)
 
568. Decret privind numirea doamnei Diana CORLĂTEANU în funcția de judecător la Judecătoria Hîncești (nr. 1802-VIII, 30 septembrie 2020)
 
569. Decret privind aprobarea semnării Protocolului de modificare a Acordului în domeniul asigurărilor sociale dintre Republica Moldova şi Republica Estonia (nr. 1803-VIII, 30 septembrie 2020)
 
570. Decret privind modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.1782-VIII din 23 septembrie 2020 (nr. 1809-VIII, 30 septembrie 2020)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
149. Aviz la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției (sistemul judecătoresc [3]) (sesizarea nr. 105c/2020) (nr. 1, 22 septembrie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
868. Hotărâre cu privire la aprobarea Cerințelor privind dotarea și exploatarea unităților autorizate pentru deținerea, distribuția și eliberarea medicamentelor de uz veterinar (nr. 696, 24 septembrie 2020)
 
869. Hotărâre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 156/2002 cu privire la aprobarea Statutului Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și abrogarea unor hotărâri de Guvern (nr. 728, 30 septembrie 2020)
 
870. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 734, 7 octombrie 2020)
 
871. Hotărâre cu privire la modificarea Listei agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 359/2014 (nr. 738, 7 octombrie 2020)
 
872. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 134/2018 cu privire la participarea Republicii Moldova la Expoziţia Mondială „Expo Dubai 2020” (nr. 739, 7 octombrie 2020)
 
873. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport (nr. 740, 7 octombrie 2020)
 
874. Hotărâre cu privire la încheierea unui contract și alocarea mijloacelor financiare (nr. 741, 7 octombrie 2020)
 
875. Hotărâre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în aprilie–iulie 2020 și încorporarea în serviciul militar în octombrie 2020–ianuarie 2021 (nr. 742, 7 octombrie 2020)
 
876. Hotărâre cu privire la înființarea în municipiul Chișinău a plăcii comemorative „Alexei Stârcea” (nr. 743, 7 octombrie 2020)
 
877. Hotărâre cu privire la strămutarea mozaicului „Arta” din municipiul Chișinău (nr. 744, 7 octombrie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
926. Ordin cu privire la aprobarea Normei de metrologie legală NML 2-17:2020 „Dozatoare gravimetrice cu funcționare automată. Procedura de verificare metrologică” (nr. 181, 25 septembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
927. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 113, 15 septembrie 2020)
 
928. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 123, 28 septembrie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
929. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000242, 30 septembrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
930. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 47/6, 6 octombrie 2020)
 
931. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 47/7, 6 octombrie 2020)
 
932. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de SA „VICTORIA-ȚUM” (nr. 47/8, 6 octombrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
933. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 (nr. 4195, 11 septembrie 2020)
 
934. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2 (nr. 4196, 11 septembrie 2020)
 
935. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Anenii Noi nr. 4 (nr. 4197, 11 septembrie 2020)
 
936. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Basarabeasca nr. 5 (nr. 4198, 11 septembrie 2020)
 
937. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Briceni nr. 6 (nr. 4199, 11 septembrie 2020)
 
938. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Cahul nr. 7 (nr. 4200, 11 septembrie 2020)
 
939. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cantemir nr. 8 (nr. 4201, 11 septembrie 2020)
 
940. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Călărași nr. 9 (nr. 4202, 11 septembrie 2020)
 
941. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Căușeni nr. 10 (nr. 4203, 11 septembrie 2020)
 
942. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cimișlia nr. 11 (nr. 4204, 11 septembrie 2020)
 
943. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Criuleni nr. 12 (nr. 4205, 11 septembrie 2020)
 
944. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Dondușeni nr. 13 (nr. 4206, 11 septembrie 2020)
 
945. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Drochia nr.14 (nr. 4207, 11 septembrie 2020)
 
946. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Dubăsari nr. 15 (nr. 4208, 11 septembrie 2020)
 
947. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Edineț nr. 16 (nr. 4209, 11 septembrie 2020)
 
948. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Fălești nr. 17 (nr. 4210, 11 septembrie 2020)
 
949. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Florești nr. 18 (nr. 4211, 11 septembrie 2020)
 
950. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Glodeni nr. 19 (nr. 4212, 11 septembrie 2020)
 
951. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Hâncești nr. 20 (nr. 4213, 11 septembrie 2020)
 
952. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ialoveni nr. 21 (nr. 4214, 11 septembrie 2020)
 
953. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Leova nr. 22 (nr. 4215, 11 septembrie 2020)
 
954. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Nisporeni nr. 23 (nr. 4216, 11 septembrie 2020)
 
955. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ocnița nr. 24 (nr. 4217, 11 septembrie 2020)
 
956. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Orhei nr. 25 (nr. 4218, 11 septembrie 2020)
 
957. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rezina nr. 26 (nr. 4219, 11 septembrie 2020)
 
958. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Râșcani nr. 27 (nr. 4220, 11 septembrie 2020)
 
959. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Sângerei nr. 28 (nr. 4221, 11 septembrie 2020)
 
960. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Soroca nr. 29 (nr. 4222, 11 septembrie 2020)
 
961. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Strășeni nr. 30 (nr. 4223, 11 septembrie 2020)
 
962. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Șoldănești nr. 31 (nr. 4224, 11 septembrie 2020)
 
963. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ștefan Vodă nr. 32 (nr. 4225, 11 septembrie 2020)
 
964. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Taraclia nr. 33 (nr. 4226, 11 septembrie 2020)
 
965. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Telenești nr. 34 (nr. 4227, 11 septembrie 2020)
 
966. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ungheni nr. 35 (nr. 4228, 11 septembrie 2020)
 
967. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale U.T.A. Găgăuzia nr. 36 (nr. 4229, 11 septembrie 2020)
 
968. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale pentru localitățile din stânga Nistrului nr. 37 (nr. 4230, 11 septembrie 2020)
 
969. Hotărâre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile locale noi din 6 septembrie 2020, inclusiv la situația din 4 septembrie 2020 (nr. 4232, 13 septembrie 2020)
 
970. Hotărâre cu privire la rapoartele financiare ale grupurilor de inițiativă constituite în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova (nr. 4233, 13 septembrie 2020)
 
971. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțele grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Octavian Țîcu, desemnat de Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” (nr. 4234, 13 septembrie 2020)
 
972. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a domnului Andrei Năstase în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 4235, 13 septembrie 2020)
 
973. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a domnului Renato Usatîi în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul Politic „Partidul Nostru”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 4236, 13 septembrie 2020)
 
974. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Franceze în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4237, 13 septembrie 2020)
 
975. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4238, 13 septembrie 2020)
 
976. Hotărâre pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4188/2020 „Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Ion Costaș” (nr. 4239, 14 septembrie 2020)
 
977. Hotărâre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020 (nr. 4240, 14 septembrie 2020)
 
978. Hotărâre cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatelor consiliilor electorale de circumscripție constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020 (nr. 4241, 14 septembrie 2020)
 
979. Hotărâre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile locale noi din data de 1 noiembrie 2020 (nr. 4242, 14 septembrie 2020)
 
980. Hotărâre cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobândă acordat concurenților electorali la alegerile locale noi din 1 noiembrie 2020 (nr. 4243, 14 septembrie 2020)
 
981. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4210 din 11 septembrie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Fălești nr. 17” (nr. 4244, 14 septembrie 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
982. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de eliberare a licenței de emisie (nr. 18/109, 11 august 2020)
 
983. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licențelor de emisie (nr. 18/110, 11 august 2020)
 
984. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licențelor de emisie (nr. 19/116, 25 august 2020)
 
985. Decizie cu privire la examinarea unei cereri de eliberare a licenței de emisie (nr. 19/117, 25 august 2020)
 
986. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „ANDRIDAN IMPEX” SRL pentru studioul TV prin cablu „Andridan-TV” (nr. 19/119, 25 august 2020)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
987. Decizie (nr. ASR-45, 17 septembrie 2020)
 
988. Decizie (nr. ASR-46, 17 septembrie 2020)
 
989. Decizie (nr. ASR-47, 17 septembrie 2020)
 
990. Decizie (nr. ASR-48, 17 septembrie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 259-266 09 octombrie 2020 XXVII

Selectați data