search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 9-12

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 15 ianuarie 2021

Monitorul Oficial Nr. 279-284

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
157. Hotărâre pentru controlul constituționalității unor prevederi din articolul 6 alin. (5) din Legea nr. 86 din 11 iunie 2020 cu privire la organizațiile necomerciale (interdicția prestării serviciilor de către organizațiile necomerciale pentru concurenții electorali în perioada campaniei electorale) (sesizarea nr. 130a/2020) (nr. 24, 8 octombrie 2020)
 
158. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 111a/2020 privind controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 1 din 7 februarie 2019 privind numirea în funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (nr. 108, 29 septembrie 2020)
 
159. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 121g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 190 alin. (1) din Codul penal (claritatea infracţiunii de escrocherie [2]) (nr. 109, 29 septembrie 2020)
 
160. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 139g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a punctelor 47, 48 și 64 din Regulamentul cu privire la prestațiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă a asiguraților prin tratamentul balneosanatorial, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 290 din 19 aprilie 2010 (nr. 110, 29 septembrie 2020)
 
161. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 119g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 5 alin. (2) lit. a1) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (perioada de îndeplinire a serviciului militar prin contract sau a altui serviciu asimilat acestuia – perioadă necontributivă a asiguratului asimilată stagiului de cotizare) (nr. 111, 1 octombrie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
910. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiilor de identificare și desemnare a zonelor vulnerabile la nitrați și a zonelor sensibile la nutrienți (nr. 736, 7 octombrie 2020)
 
911. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele administrative referitoare la anumite categorii de aerodromuri (nr. 737, 7 octombrie 2020)
 
912. Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 594/2011 cu privire la aprobarea Cerințelor speciale pentru introducerea și circulația plantelor, produselor vegetale pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 749, 13 octombrie 2020)
 
913. Hotărâre cu privire la numirea domnului Anatol STRATULAT în funcţia de Consul General al Republicii Moldova în orașul Barcelona, Regatul Spaniei (nr. 775, 28 octombrie 2020)
 
914. Hotărâre pentru aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniile tineretului și sportului (nr. 780, 28 octombrie 2020)
 
915. Hotărâre cu privire la înființarea în municipiul Ungheni a operei comemorative de război în memoria ostașilor căzuți în războiul din Afganistan (1979-1989) (nr. 783, 28 octombrie 2020)
 
916. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la importul unor bunuri (nr. 784, 28 octombrie 2020)
 
917. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul hotărârii Parlamentului privind acordarea unor plăți unice lucrătorilor din sfera protecției sociale a populației cu ocazia zilei profesionale (nr. 785, 28 octombrie 2020)
 
918. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 786, 28 octombrie 2020)
 
919. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 787, 28 octombrie 2020)
 
920. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat а proiectelor culturale desfășurate de organizațiile nесоmеrсiаlе, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 503/2019 (nr. 788, 28 octombrie 2020)
 
921. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2020 pentru aprobarea modului de acordare a compensațiilor pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale asupra recoltei anului 2020 (nr. 790, 28 octombrie 2020)
 
922. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (nr. 791, 28 octombrie 2020)
 
923. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Federaţiei Ruse privind acordarea asistenței financiare nerambursabile Guvernului Republicii Moldova (nr. 793, 28 octombrie 2020)
 
924. Dispoziţie pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei naționale privind schimbările climatice (nr. 144-d, 28 octombrie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
1045. Ordin cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe 9 luni ale anului 2020 (nr. 130, 16 octombrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
1046. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Dragomir Angela (nr. 181, 15 octombrie 2020)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
1047. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr.56-O din 21.02.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice și a unor formulare tipizate” (nr. 340-O, 19 octombrie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1048. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale (nr. 362/2020, 25 septembrie 2020)
 
1049. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale (nr. 363/2020, 25 septembrie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
1050. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000264, 23 octombrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1051. Hotărâre cu privire la CA „MOLDOVA-ASTROVAZ” SA (nr. 50/5, 27 octombrie 2020)
 
1052. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 50/6, 27 octombrie 2020)
 
1053. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 50/7, 27 octombrie 2020)
 
1054. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 50/8, 27 octombrie 2020)
 
1055. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 50/9, 27 octombrie 2020)
 
1056. Hotărâre privind cuantumul taxelor și al plăților pentru anul 2021 (nr. 50/17, 27 octombrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
1057. Hotărâre cu privire la constituirea secțiilor de votare în străinătate pentru alegerile Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4300, 26 septembrie 2020)
 
1058. Hotărâre cu privire la organizarea secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender şi unele localități ale raionului Căușeni în cadrul alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4301, 26 septembrie 2020)
 
1059. Hotărâre cu privire la rapoartele financiare ale grupurilor de inițiativă constituite în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4302, 28 septembrie 2020)
 
1060. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a domnului Igor Dodon în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de către adunarea cetățenilor, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 4303, 28 septembrie 2020)
 
1061. Hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4240 din 14 septembrie 2020 „Cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020” și privind degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de nivelul al doilea (nr. 4304, 28 septembrie 2020)
 
1062. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a doamnei Violeta Ivanov în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnată de Partidul Politic „Șor”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 4305, 29 septembrie 2020)
 
1063. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Lituania în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4306, 29 septembrie 2020)
 
1064. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a doamnei Maia Sandu în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 4307, 30 septembrie 2020)
 
1065. Hotărâre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Centrale pentru Alegeri și Desfășurarea Referendumurilor Republicane a Republicii Belarus în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4308, 30 septembrie 2020)
 
1066. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Misiunii de observare a Comunității Statelor Independente (CSI) în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4309, 30 septembrie 2020)
 
1067. Hotărâre cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea domnului Renato USATÎI, candidat la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4315, 2 octombrie 2020)
 
1068. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din 1 noiembrie 2020 (nr. 4316, 2 octombrie 2020)
 
1069. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Asociației obștești „Reprezentanța în Moldova a National Democratic Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4317, 2 octombrie 2020)
 
1070. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4318, 2 octombrie 2020)
 
1071. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 în secțiile de votare constituite în străinătate (nr. 4319, 2 octombrie 2020)
 
1072. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4320, 2 octombrie 2020)
 
1073. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a domnului Octavian ȚÎCU în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”, a simbolului electoral și de confirmare a reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 4321, 5 octombrie 2020)
 
1074. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a domnului Dorin Chirtoacă în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de Blocul electoral UNIREA și a simbolului electoral (nr. 4322, 5 octombrie 2020)
 
1075. Hotărâre cu privire la aprobarea suplimentării statului de personal al aparatului Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 constituit pentru organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020 (nr. 4323, 5 octombrie 2020)
 
1076. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4324, 5 octombrie 2020)
 
1077. Hotărâre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020, la situația din 2 octombrie 2020 (nr. 4325, 6 octombrie 2020)
 
1078. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Democrat din Moldova, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 1 noiembrie 2020 (nr. 4326, 6 octombrie 2020)
 
1079. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Șor”, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 1 noiembrie 2020 (nr. 4327, 6 octombrie 2020)
 
1080. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Japoniei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4328, 6 octombrie 2020)
 
1081. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorului internațional din partea Ambasadei Republicii Austria în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4329, 6 octombrie 2020)
 
1082. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4214 din 11 septembrie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ialoveni nr. 21” (nr. 4330, 6 octombrie 2020)
 
1083. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4230 din 11 septembrie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale pentru localităţile din stânga Nistrului nr. 37” (nr. 4331, 6 octombrie 2020)
 
1084. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704/2019 (nr. 4428, 25 octombrie 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1085. Decizie сu privire la examinarea unei cereri prealabile depusă de AO „Media Alternativă” (nr. 18/111, 11 august 2020)
 
1086. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „GRT”, „Canal 3” și „Canal 5”, urmare a autosesizării președintelui Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol (nr. 22/131, 11 septembrie 2020)
 
1087. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului public de televiziune „Moldova-1”, urmare a sesizării IP „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 22/132, 11 septembrie 2020)
 
1088. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Televiziunea Centrală”, urmare a sesizării IP „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 22/133, 11 septembrie 2020)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
1089. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de minimis (nr. 01, 6 august 2020)
 
1090. Decizie (nr. ASER-49, 17 septembrie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 279-284 30 octombrie 2020 XXVII

Selectați data