search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 9-12

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 15 ianuarie 2021

Monitorul Oficial Nr. 293-303

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
169. Decret privind numirea doamnei Natalia FOMA în funcția de judecător la Judecătoria Bălți (nr. 1827-VIII, 2 noiembrie 2020)
 
170. Decret privind revocarea doamnei Cristina LESNIC din funcția de viceprim-ministru pentru reintegrare (nr. 1828-VIII, 9 noiembrie 2020)
 
171. Decret privind revocarea domnului Igor ȘAROV din funcția de ministru al educației, culturii și cercetării (nr. 1829-VIII, 9 noiembrie 2020)
 
172. Decret privind revocarea domnului Alexandru PÎNZARI din funcția de ministru al apărării (nr. 1830-VIII, 9 noiembrie 2020)
 
173. Decret privind revocarea domnului Serghei RAILEAN din funcția de ministru al economiei și infrastructurii (nr. 1831-VIII, 9 noiembrie 2020)
 
174. Decret privind demisia domnului Oleg ȚULEA din funcția de ministru al afacerilor externe și integrării europene (nr. 1832-VIII, 9 noiembrie 2020)
 
175. Decret privind numirea domnului Aureliu CIOCOI în funcția de ministru al afacerilor externe și integrării europene (nr. 1833-VIII, 9 noiembrie 2020)
 
176. Decret privind numirea domnului Victor GAICIUC în funcția de ministru al apărării (nr. 1834-VIII, 9 noiembrie 2020)
 
177. Decret privind numirea domnului Anatol USATÎI în funcția de ministru al economiei și infrastructurii (nr. 1835-VIII, 9 noiembrie 2020)
 
178. Decret privind numirea doamnei Olga CEBOTARI în funcția de viceprim-ministru pentru reintegrare (nr. 1836-VIII, 9 noiembrie 2020)
 
179. Decret privind numirea doamnei Lilia POGOLȘA în funcția de ministru al educației, culturii și cercetării (nr. 1837-VIII, 9 noiembrie 2020)
 
180. Decret privind eliberarea domnului Aureliu CIOCOI din funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul politicii externe (nr. 1838-VIII, 9 noiembrie 2020)
 
181. Decret privind numirea domnului Oleg ȚULEA în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ungaria (nr. 1841-VIII, 9 noiembrie 2020)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
170. Hotărâre privind controlul constituționalității articolului 12 alineatele (7) și (8) din Legea securității statului nr. 618 din 31 octombrie 1995 (obligația autorităților de a furniza informații Consiliului Suprem de Securitate) (sesizarea nr. 69a/2020) (nr. 25, 29 octombrie 2020)
 
171. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 125g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 186 alin. (6) și 191 alin. (32) din Codul de procedură penală (omisiunea de a include perioada aplicării liberării provizorii sub control judiciar în termenul maxim pentru aplicarea arestului preventiv) (nr. 123, 22 octombrie 2020)
 
172. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 127g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 13412 alin. (3) din Codul penal (starea de ebrietate alcoolică cu grad avansat) (nr. 124, 22 octombrie 2020)
 
173. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 133g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 78 alin. (1) lit. f) și 84 alin. (2) din Codul de executare (măsurile de asigurare pe perioada suspendării procedurii de executare) (nr. 125, 22 octombrie 2020)
 
174. Decizie pentru sistarea procesului de examinare a excepției de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 54 din Codul familiei și articolul 8 alin. (2) din Legea nr. 338 din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului (dreptul copilului de a-și exprima opinia) (sesizarea nr. 120g/2020) (nr. 126, 27 octombrie 2020)
 
175. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr.101g/2020 și nr. 116g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 23 alin. (3), (4), (6), (7), (9) și 24 alin. (12) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale și a unor prevederi din articolele 6 lit. c), 19 lit. f) și 39 alin. (2) – (4) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (nr. 127, 29 octombrie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
932. Hotărâre cu privire la reorganizarea prin transformare a Întreprinderii de Stat „Mold-Didactica” (nr. 745, 7 octombrie 2020)
 
933. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a apiculturii în Republica Moldova pentru anii 2021-2025 și a Planului de acțiuni pentru anii 2021-2022 privind implementarea acestuia (nr. 768, 21 octombrie 2020)
 
934. Hotărâre cu privire la aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2021-2023) (nr. 776, 28 octombrie 2020)
 
935. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității Sectorului justiției pentru anii 2021-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (nr. 789, 28 octombrie 2020)
 
936. Hotărâre cu privire la numirea domnului Oleg ȚULEA în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ungaria (nr. 794, 5 noiembrie 2020)
 
937. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 795, 5 noiembrie 2020)
 
938. Hotărâre pentru modificarea punctului 29 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1167/2008 (nr. 796, 5 noiembrie 2020)
 
939. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 797, 5 noiembrie 2020)
 
940. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Agricultura competitivă”, semnat la 1 octombrie 2020 (nr. 798, 5 noiembrie 2020)
 
941. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, semnat la 30 septembrie 2020 (nr. 799, 5 noiembrie 2020)
 
942. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice (nr. 800, 5 noiembrie 2020)
 
943. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 856/2016 privind aprobarea Programului de suprimare eșalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia în anii 2016-2020 (nr. 801, 5 noiembrie 2020)
 
944. Hotărâre cu privire la acceptarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al satului Meleșeni, raionul Călărași (nr. 802, 5 noiembrie 2020)
 
945. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 803, 5 noiembrie 2020)
 
946. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 20/2020 cu privire la Consiliul naţional pentru problemele veteranilor de război (nr. 804, 5 noiembrie 2020)
 
947. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii cinematografiei nr. 116/2014 (nr. 805, 5 noiembrie 2020)
 
948. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic (nr. 806, 5 noiembrie 2020)
 
949. Hotărâre pentru modificarea punctului 22 din Regulamentul sanitar privind radioprotecția și securitatea radiologică în practicile de radioterapie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 632/2011 (nr. 807, 5 noiembrie 2020)
 
950. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative (nr. 808, 5 noiembrie 2020)
 
951. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 809, 5 noiembrie 2020)
 
952. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 810, 5 noiembrie 2020)
 
953. Hotărâre privind acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019 și abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 180/2013 cu privire la plata premiului anual personalului din unitățile bugetare (nr. 811, 11 noiembrie 2020)
 
954. Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1234/2018 privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică (nr. 812, 11 noiembrie 2020)
 
955. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 813, 11 noiembrie 2020)
 
956. Hotărâre cu privire la transmiterea și schimbarea categoriei de destinație a unor terenuri (nr. 816, 11 noiembrie 2020)
 
957. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind schimbul de informații în formă electronică dintre statele-membre ale Comunității Statelor Independente în scopul efectuării administrării fiscale, întocmit la 2 noiembrie 2018 (nr. 818, 11 noiembrie 2020)
 
958. Hotărâre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 819, 11 noiembrie 2020)
 
959. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (nr. 820, 11 noiembrie 2020)
 
960. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative (nr. 821, 11 noiembrie 2020)
 
961. Hotărâre cu privire la numirea domnului Eugeniu REVENCO în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză (nr. 824, 11 noiembrie 2020)
 
962. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Vladimir CEBAN (nr. 145-d, 5 noiembrie 2020)
 
963. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Vladimir CEBAN (nr. 146-d, 5 noiembrie 2020)
 
964. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Anatol USATÎI (nr. 147-d, 11 noiembrie 2020)
 
965. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Mihail CASAPU (nr. 148-d, 11 noiembrie 2020)
 
966. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a domnului Eremei PRISEAJNIUC (nr. 149-d, 11 noiembrie 2020)
 
967. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Silvia CIBOTARI (nr. 150-d, 11 noiembrie 2020)
 
968. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vladimir IZMAN (nr. 151-d, 11 noiembrie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
1117. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 216, 3 noiembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
1118. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 258-T-06, 30 octombrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
 
1119. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică (nr. 1091, 7 octombrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
1120. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.492/139-A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală” (nr. 1030/308-A, 6 noiembrie 2020)
 
1121. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.727/494-A din 21.09.2016 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea tratamentului episodic în sala de tratamente/staționar de zi, cabinet de proceduri și la domiciliu, cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, a unor maladii frecvent întîlnite în practica medicului de familie” (nr. 1031/309-A, 6 noiembrie 2020)
 
Acte ale Biroului Naţional de Statistică
 
1122. Indicii preţurilor de consum.
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
1123. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000272, 5 noiembrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1124. Hotărâre cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de înregistrare a obligațiunilor emise de autoritățile administraţiei publice locale, aprobată prin Hotarârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.18/1/2018 (nr. 52/1, 3 noiembrie 2020)
 
1125. Hotărâre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de reluare benevolă a acțiunilor emise de SA „COMBINATUL AUTO NR.5” (nr. 53/1, 10 noiembrie 2020)
 
1126. Hotărâre cu privire la retragerea licențelor unor AEÎ (nr. 53/2, 10 noiembrie 2020)
 
1127. Hotărâre privind modificarea Hotărârii CNPF nr. 6/1 din 17.02.2020 (nr. 53/7, 10 noiembrie 2020)
 
1128. Hotărâre privind modificarea Hotărârii CNPF nr.45/5 din 16.10.2009 (nr. 53/8, 10 noiembrie 2020)
 
1129. Hotărâre privind bugetul Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru 2021 (nr. 53/13, 10 noiembrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
1130. Hotărâre cu privire cererea nr. CEC-7/9868 din 6 octombrie 2020 a domnului Andrian Candu, pretendent la calitatea de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova desemnat de Partidul Politic „PRO MOLDOVA” (nr. 4332, 9 octombrie 2020)
 
1131. Hotărâre cu privire la stabilirea ordinii de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4333, 9 octombrie 2020)
 
1132. Hotărâre cu privire la aprobarea modelului și textului buletinului de vot pentru alegerile Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4334, 9 octombrie 2020)
 
1133. Hotărâre cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 pentru secțiile de votare din străinătate (nr. 4335, 9 octombrie 2020)
 
1134. Hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4240 din 14 septembrie 2020 „Cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020” (nr. 4336, 9 octombrie 2020)
 
1135. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea domnului Dorin Chirtoacă, candidat pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, desemnat de Blocul UNIREA (nr. 4337, 9 octombrie 2020)
 
1136. Hotărâre cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea domnului Tudor Deliu, candidat la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4338, 9 octombrie 2020)
 
1137. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4339, 9 octombrie 2020)
 
1138. Hotărâre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Uzbekistan în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4340, 9 octombrie 2020)
 
1139. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 și înregistrarea interpreților (nr. 4341, 9 octombrie 2020)
 
1140. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 în secțiile de votare constituite în străinătate (nr. 4342, 9 octombrie 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1141. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile (nr. 19/118, 25 august 2020)
 
1142. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de către „Telestar Media” SRL (nr. 23/146, 17 septembrie 2020)
 
1143. Decizie cu privire la examinarea unor cereri prealabile depuse de către „Real Radio” SRL (nr. 23/147, 17 septembrie 2020)
 
1144. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 23/148, 17 septembrie 2020)
 
1145. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media la capitolul respectării prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 24/150, 23 septembrie 2020)
 
1146. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibile (2 sloturi) a Multiplexului A (nr. 24/153, 23 septembrie 2020)
 
1147. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile (nr. 28/177, 21 octombrie 2020)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
1148. Decizie (nr. ASR-53, 29 octombrie 2020)
 
Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă şi control
 
1149. Decizie (nr. 26-11/1-19/02-2020, 20 octombrie 2020)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
1150. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 246, 6 noiembrie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 293-303 13 noiembrie 2020 XXVII

Selectați data