search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 9-12

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 15 ianuarie 2021

Monitorul Oficial Nr. 304-312

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
182. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1241-VIII din 12 august 2019 (nr. 1839-VIII, 9 noiembrie 2020)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
41. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului auditului conformității salarizării în anul 2019 în unele instituții de învățământ preuniversitar din subordinea Autorităților Publice Locale (nr. 48, 28 octombrie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
969. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi (nr. 690, 23 septembrie 2020)
 
970. Hotărâre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului (nr. 814, 11 noiembrie 2020)
 
971. Hotărâre cu privire la aprobarea acțiunilor necesare a fi întreprinse ca urmare a inventarierii resurselor și sistemelor informaționale de stat existente și a modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului (nr. 822, 11 noiembrie 2020)
 
972. Hotărâre cu privire la optimizarea și eficientizarea centrelor de date din sectorul public, precum și la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului (nr. 823, 11 noiembrie 2020)
 
973. Hotărâre cu privire la rechemarea din funcție a doamnei Olga CEBOTARI (nr. 825, 18 noiembrie 2020)
 
974. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 78/1994 cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi funcţionarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare (nr. 826, 18 noiembrie 2020)
 
975. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 460/2017 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 828, 18 noiembrie 2020)
 
976. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1406/2008 pentru aprobarea Normei sanitarveterinare privind clasificarea și sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum și a produselor din carne de bovine (nr. 829, 18 noiembrie 2020)
 
977. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 830, 18 noiembrie 2020)
 
978. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 3, semnat la 5 noiembrie 2020, la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova, semnat la 23 noiembrie 2010 (nr. 831, 18 noiembrie 2020)
 
979. Hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 381/2019 cu privire la aprobarea Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia (nr. 832, 18 noiembrie 2020)
 
980. Hotărâre privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la 10 aprilie 2014 (nr. 833, 18 noiembrie 2020)
 
981. Hotărâre pentru aprobarea semnării Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind furnizarea de echipament medical în cadrul Programului de dezvoltare economică și socială (nr. 834, 18 noiembrie 2020)
 
982. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 837, 18 noiembrie 2020)
 
983. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (nr. 838, 18 noiembrie 2020)
 
984. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, semnat la 13 noiembrie 2020, la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Amendamentului nr. 2, semnat la 13 noiembrie 2020, la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP), semnate la 28 iunie 2016 (nr. 841, 18 noiembrie 2020)
 
985. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Mihail LUPAȘCU (nr. 152-d, 18 noiembrie 2020)
 
986. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Maxim POPOV (nr. 153-d, 18 noiembrie 2020)
 
987. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Ghenadie IURCO (nr. 154-d, 18 noiembrie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
1151. Ordin cu privire la abrogarea unor acte normative în domeniul metrologiei legale (nr. 221, 13 noiembrie 2020)
 
1152. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Instalator pentru sisteme termice solare” (nr. 224, 16 noiembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
1153. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 990, 3 noiembrie 2020)
 
1154. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 991, 3 noiembrie 2020)
 
1155. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 992, 3 noiembrie 2020)
 
1156. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 993, 3 noiembrie 2020)
 
1157. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 994, 3 noiembrie 2020)
 
1158. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 995, 3 noiembrie 2020)
 
1159. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 996, 3 noiembrie 2020)
 
1160. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 997, 3 noiembrie 2020)
 
1161. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 998, 3 noiembrie 2020)
 
1162. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 999, 3 noiembrie 2020)
 
1163. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1000, 3 noiembrie 2020)
 
1164. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1001, 3 noiembrie 2020)
 
1165. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1002, 3 noiembrie 2020)
 
1166. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1003, 3 noiembrie 2020)
 
1167. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1004, 3 noiembrie 2020)
 
1168. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1005, 3 noiembrie 2020)
 
1169. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1006, 3 noiembrie 2020)
 
1170. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1007, 3 noiembrie 2020)
 
1171. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1008, 3 noiembrie 2020)
 
1172. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1009, 3 noiembrie 2020)
 
1173. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1010, 3 noiembrie 2020)
 
1174. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1011, 3 noiembrie 2020)
 
1175. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1012, 3 noiembrie 2020)
 
1176. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1013, 3 noiembrie 2020)
 
1177. Ordin cu privire la recunoașterea Organismului de Inspecție (nr. 1043, 12 noiembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
 
1178. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 203 din 10 octombrie 2013 (nr. 243, 11 noiembrie 2020)
 
Acte ale Procuraturii Generale a Republicii Moldova
 
1179. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului Procuraturii, aprobat prin Ordinul Procurorului General nr. 24/28 din 24.09.2016 (nr. 81/28, 21 octombrie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1180. Hotărâre privind tarifele pentru serviciile auxiliare prestate de Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. (nr. 415/2020, 10 noiembrie 2020)
 
1181. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” (nr. 416/2020, 10 noiembrie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
1182. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000275, 10 noiembrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1183. Hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind activitatea de actuariat (nr. 50/2, 27 octombrie 2020)
 
1184. Hotărâre cu privire la modificarea unor acte normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 52/8, 3 noiembrie 2020)
 
1185. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 54/3, 17 noiembrie 2020)
 
1186. Hotărâre referitor la reorganizarea unei societăți pe acțiuni (nr. 54/4, 17 noiembrie 2020)
 
1187. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 54/5, 17 noiembrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
1188. Hotărâre cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea domnului Octavian Țîcu, candidat la alegerile Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4356, 14 octombrie 2020)
 
1189. Hotărâre pentru modificarea punctului 1 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4315 din 2 octombrie 2020 „Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea domnului Renato USATÎI, candidat la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020” (nr. 4357, 14 octombrie 2020)
 
1190. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din 1 noiembrie 2020 (nr. 4358, 14 octombrie 2020)
 
1191. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea domnului Renato Usatîi, candidat pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, în vederea monitorizării alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020 în secțiile de votare constituite în străinătate (nr. 4359, 14 octombrie 2020)
 
1192. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4360, 14 octombrie 2020)
 
1193. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4361, 14 octombrie 2020)
 
1194. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4362, 14 octombrie 2020)
 
1195. Hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunal Hârtop, raionul Cimișlia (nr. 4363, 14 octombrie 2020)
 
1196. Hotărâre cu privire la particularitățile votării unor categorii de alegători la alegerile Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4374, 17 octombrie 2020)
 
1197. Hotărâre cu privire la asigurarea măsurilor de protecție în procesul de vot la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 (nr. 4375, 17 octombrie 2020)
 
1198. Hotărâre cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 1 noiembrie 2020 (nr. 4376, 17 octombrie 2020)
 
1199. Hotărâre cu privire la aprobarea simbolurilor electorale ale partidelor politice înregistrate în calitate de concurenți electorali la alegerile locale noi din 1 noiembrie 2020 (nr. 4377, 17 octombrie 2020)
 
1200. Hotărâre pentru modificarea punctului 1 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4338 din 9 octombrie 2020 „Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea domnului Tudor Deliu, candidat la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020” (nr. 4378, 17 octombrie 2020)
 
1201. Hotărâre cu privire la aprobarea suplimentării statului de personal al aparatului Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2 constituit pentru organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020 (nr. 4379, 17 octombrie 2020)
 
1202. Hotărâre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4380, 17 octombrie 2020)
 
1203. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Italiene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4381, 17 octombrie 2020)
 
1204. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorului internațional din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 și înregistrarea interpreților (nr. 4382, 17 octombrie 2020)
 
1205. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4383, 17 octombrie 2020)
 
1206. Hotărâre cu privire la acreditarea expertului electoral internațional din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Kazahstan în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4384, 17 octombrie 2020)
 
1207. Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2021 (nr. 4385, 17 octombrie 2020)
 
1208. Hotărâre cu privire la unele aspecte ce țin de transportul organizat al alegătorilor la secțiile de votare în ziua alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020 (nr. 4390, 20 octombrie 2020)
 
1209. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic „PRO MOLDOVA” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 1 noiembrie 2020 (nr. 4391, 20 octombrie 2020)
 
1210. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Misiunii de observare a Comunității Statelor Independente (CSI) în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4392, 20 octombrie 2020)
 
1211. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4393, 20 octombrie 2020)
 
1212. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Letoniei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4394, 20 octombrie 2020)
 
1213. Hotărâre cu privire la participarea alegătorilor la votare în ziua de 1 noiembrie 2020 (nr. 4465, 4 noiembrie 2020)
 
1214. Hotărâre cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 și organizarea celui de-al doilea tur de scrutin (nr. 4466, 4 noiembrie 2020)
 
1215. Hotărâre cu privire la aplicarea unor hotărâri ale Comisiei Electorale Centrale în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerile Președintelui Republicii Moldova din 15 noiembrie 2020 (nr. 4467, 4 noiembrie 2020)
 
1216. Hotărâre cu privire la asigurarea măsurilor de protecție în procesul de vot la turul II al alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie 2020 (nr. 4468, 4 noiembrie 2020)
 
1217. Hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 4469, 4 noiembrie 2020)
 
1218. Hotărâre cu privire la stabilirea datei turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului comunei Chetriș, raionul Fălești și satului Corlăteni, raionul Râșcani (nr. 4470, 4 noiembrie 2020)
 
1219. Hotărâre cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot pentru secțiile de votare din străinătate la turul doi al alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 15 noiembrie 2020 (nr. 4472, 4 noiembrie 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1220. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media la capitolul respectării prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 19/114, 25 august 2020)
 
1221. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, urmare a sesizării dlui Igor Crăciun, primar al s. Cojușna (nr. 19/115, 25 august 2020)
 
1222. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de avocatul Dumitru Pavel, în interesele ÎCS „Reforma Art” SRL (nr. 19/120, 25 august 2020)
 
1223. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media, urmare a autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru (nr. 23/142, 17 septembrie 2020)
 
1224. Decizie cu privire la examinarea declarațiilor privind reflectarea/nereflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 de către instituțiile audiovizuale din Republica Moldova (nr. 23/145, 17 septembrie 2020)
 
1225. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3) și alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 24/149, 23 septembrie 2020)
 
1226. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TVC 21”, urmare a sesizării AO Centrul național de prevenire a abuzului față de copii (nr. 24/151, 23 septembrie 2020)
 
1227. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licențelor de emisie (nr. 24/152, 23 septembrie 2020)
 
1228. Decizie cu privire la prezentarea informațiilor de către furnizorii de servicii media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova privind condițiile de oferire a spațiului publicitar (inclusiv prețul/minut) și alte servicii conexe concurenților electorali (nr. 24/154, 23 septembrie 2020)
 
1229. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării principalelor buletine de știri ale unor furnizori de servicii media audiovizuale la capitolul reflectării campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 01 noiembrie 2020, pentru perioada 16 octombrie – 01 noiembrie 2020, și a sesizărilor IP „Centrul pentru Jurnalism Independent” și a dnei Natalia Lupan (nr. 33/199, 10 noiembrie 2020)
 
1230. Decizie cu privire la aprobarea proiectului Statutului și a Efectivului-limită de personal ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova (nr. 34/214, 13 noiembrie 2020)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
1231. Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare şi al B.C. „UNIBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/5, 10 noiembrie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 304-312 20 noiembrie 2020 XXVII

Selectați data