search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 57-65

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 26 februarie 2021

Monitorul Oficial Nr. 1-8

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
1. Decret privind eliberarea domnului Iaroslav MARTIN din funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 9-IX, 30 decembrie 2020)
 
2. Decret privind numirea domnului Vasile POPA în funcţia de director adjunct al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 10-IX, 30 decembrie 2020)
 
3. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” regretatului Vladimir CIOBANU (nr. 11-IX, 31 decembrie 2020)
 
4. Decret privind desemnarea Prim-ministrului interimar (nr. 12-IX, 31 decembrie 2020)
 
5. Decret privind conferirea gradului de calificare al funcţionarului public domnului Andrei SPÎNU (nr. 13-IX, 31 decembrie 2020)
 
6. Decret privind demisia doamnei Cristina BOTNARIUC, secretar general adjunct al Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 14-IX, 31 decembrie 2020)
 
7. Decret privind eliberarea doamnei Zinaida TALPALARU din funcția de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 15-IX, 31 decembrie 2020)
 
8. Decret privind numirea doamnei Cristina GHERASIMOV în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul politicii externe (nr. 16-IX, 4 ianuarie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
1. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1034/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a Standardelor minime de calitate (nr. 903, 16 decembrie 2020)
 
2. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 955, 22 decembrie 2020)
 
3. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului Codului funciar (nr. 957, 22 decembrie 2020)
 
4. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind organismele modificate genetic (nr. 961, 22 decembrie 2020)
 
5. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului Codului silvic (nr. 962, 22 decembrie 2020)
 
6. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat format de Sistemul informațional „Evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții” (nr. 963 ,22 decembrie 2020)
 
7. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 973, 22 decembrie 2020)
 
8. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național al Monumentelor Istorice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2014 (nr. 992, 22 decembrie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
1. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor de referinţă, care stabilesc criterii pentru competenţa organismului naţional de acreditare şi a organismelor de evaluare a conformităţii (nr. 245, 10 decembrie 2020)
 
2. Ordin cu privire la aprobarea modalității de calcul al procentului de modificare a unui serviciu regulat (nr. 247, 11 decembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
3. Ordin privind modificarea și completarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din 30 decembrie 2016 (nr. 157, 14 decembrie 2020)
 
4. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de efectuare a înscrierilor în conturile personale ale contribuabilului și perfectarea rapoartelor asupra obligațiilor fiscale, inclusiv asupra restanțelor, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.103 din 9 decembrie 2005 cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor (nr. 165, 22 decembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
5. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 313-S-10, 22 decembrie 2020)
 
6. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 314-S-11, 22 decembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
 
7. Ordin cu privire la notificarea Organismului de Inspecție și Certificare „CERTIFICAT-ECO” S.R.L. (nr. 275, 31 decembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
8. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MS şi CNAM nr.198/86-A din 17.03.2014 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară şi dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (nr. 1299/373-A, 30 decembrie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
 
9. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de furnizare cu ridicata de servicii de acces local la puncte fixe (nr. 59, 30 decembrie 2020)
 
10. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de furnizare cu ridicata de servicii de acces central la puncte fixe pentru produse de larg consum (nr. 60, 30 decembrie 2020)
 
11. Hotărâre privind retragerea măsurilor de reglementare preventivă a pieţei de furnizare cu ridicata a serviciilor de acces de înaltă calitate la puncte fixe (nr. 61, 30 decembrie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
12. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. „Apă-Canal Chișinău” aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare (nr. 532/2020, 24 decembrie 2020)
 
13. Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor de bază aferente activității de producere, distribuție și furnizare a energiei termice de către S.A. „Apă-Canal Chişinău” pentru anul de bază 2020 (nr. 533/2020, 24 decembrie 2020)
 
14. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A „Apă - Canal Leova” (nr. 534/2020, 24 decembrie 2020)
 
15. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” (nr. 535/2020, 24 decembrie 2020)
 
Acte ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
 
16. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biocide (nr. 182, 24 decembrie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
17. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. RG04-000328, 31 decembrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
18. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 63/1, 30 decembrie 2020)
 
19. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 63/2, 30 decembrie 2020)
 
20. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 63/3, 30 decembrie 2020)
 
21. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 63/4, 30 decembrie 2020)
 
22. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei BAR „ELITASIG” SRL (nr. 63/6, 30 decembrie 2020)
 
23. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei BAR „PRODEVIZ” SRL (nr. 63/7, 30 decembrie 2020)
 
24. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei de societate de investiții a Băncii Comerciale „EXIMBANK” SA (nr. 1/3, 5 ianuarie 2021)
 
25. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 1/4, 5 ianuarie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
26. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării principalelor buletine de știri ale unor furnizori de servicii media audiovizuale la capitolul reflectării campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, pentru perioada 02-15 octombrie 2020, și a sesizărilor Comunității pentru advocacy și politici publice „WatcDog. MD” (nr. 29/181, 22 octombrie 2020)
 
27. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării principalelor buletine de știri ale unor furnizori de servicii media audiovizuale la capitolul reflectării campaniei electorale în turul II al alegerilor prezidențiale, stabilit pentru data de 15 noiembrie 2020, în perioada: 04-15 noiembrie 2020 (nr. 35/215, 23 noiembrie 2020)
 
Acte ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
28. Raport privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2019.
 
Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale
 
29. Ordin cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2019 (nr. 278-A, 24 decembrie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 1-8 08 ianuarie 2021 XXVIII

Selectați data