search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 51-56

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 19 februarie 2021

Monitorul Oficial Nr. 9-12

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
9. Decret privind numirea doamnei Sorina ȘTEFÎRȚĂ în funcţia de consilier pentru comunicare publică, purtător de cuvânt al Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 17-IX, 11 ianuarie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
9. Hotărâre privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă (nr. 906, 16 decembrie 2020)
 
10. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor (nr. 914, 16 decembrie 2020)
 
11. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 944, 22 decembrie 2020)
 
12. Hotărâre cu privire la Serviciul de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților” și operarea modificărilor în unele hotărâri ale Guvernului (nr. 960, 22 decembrie 2020)
 
13. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 974, 22 decembrie 2020)
 
14. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 975, 22 decembrie 2020)
 
15. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 976, 22 decembrie 2020)
 
16. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 977, 22 decembrie 2020)
 
17. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 978, 22 decembrie 2020)
 
18. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 979, 22 decembrie 2020)
 
19. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2021-2024 privind promovarea memoriei Holocaustului și a culturii toleranței în vederea combaterii rasismului, antisemitismului, xenofobiei și altor forme de intoleranță (nr. 980, 22 decembrie 2020)
 
20. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către instituțiile publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”, „Laboratorul central fitosanitar” și „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”, a Nomenclatorului serviciilor prestate și a tarifelor la acestea (nr. 994, 22 decembrie 2020)
 
21. Dispoziție cu privire la aprobarea Planului de acțiuni „Memorie. Onoare. Respect” pentru consolidarea încrederii și îmbunătățirea protecției sociale și de drept a veteranilor de război pentru perioada 2021-2023 (nr. 204-d, 31 decembrie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
30. Ordin cu privire la aprobarea standardelor ocupaționale „351401 Dezvoltator web” și „351203 Programator” (nr. 259, 29 decembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
31. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Muruianu Ludmila (nr. 217, 17 decembrie 2020)
 
32. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Robu Ana (nr. 233, 22 decembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
33. Ordin cu privire la regimul Taliban şi reînnoirea masurilor restrictive, prin rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2557(2020) din 18 decembrie 2020 (nr. 330-S-12, 31 decembrie 2020)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
34. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.5.1 la Ordinul nr.56-O din 21.02.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a RM de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate” (nr. 437-O, 29 decembrie 2020)
 
35. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 438-O, 29 decembrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
36. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 2/1, 12 ianuarie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 9-12 15 ianuarie 2021 XXVIII

Selectați data