search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 152

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 iunie 2021

Monitorul Oficial Nr. 21

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
11. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen şi cu termen redus şi trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum şi încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu termen redus, în aprilie-iulie 2021 (nr. 18-IX, 21 ianuarie 2021)
 
12. Decret privind numirea doamnei Ana REVENCO în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul apărării şi securităţii naţionale, secretar al Consiliului Suprem de Securitate (nr. 19-IX, 21 ianuarie 2021)
 
13. Decret pentru modificarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.331-II din 8 octombrie 1997 (nr. 20-IX, 21 ianuarie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
31. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500/1998 (nr. 8, 20 ianuarie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
67. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.492/139-A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală” (nr. 1312/374-A, 30 decembrie 2020)
 
68. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MSMPS și CNAM nr. 1515/375-A din 31.12.2019 privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2020 (nr. 1319/387-A, 31 decembrie 2020)
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 21 23 ianuarie 2021 XXVIII

Selectați data