search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 152

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 iunie 2021

Monitorul Oficial Nr. 22-32

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
14. Decret privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate (nr. 21-IX, 25 ianuarie 2021)
 
15. Decret pentru aprobarea semnării Protocolului cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Republica Palau (nr. 22-IX, 25 ianuarie 2021)
 
16. Decret pentru aprobarea semnării Protocolului cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Saint Lucia (nr. 23-IX, 25 ianuarie 2021)
 
17. Decret pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea consiliilor consultative pe lângă Președintele Republicii Moldova (nr. 24-IX, 27 ianuarie 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
1. Hotărâre pentru controlul constituționalității unor prevederi din articolul 1 din Legea nr. 296 din 23 noiembrie 1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii nr. 1225 din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (drepturile persoanelor născute în locurile de represiune sau în drum spre ele) (sesizarea nr. 109a/2020) (nr. 2, 12 ianuarie 2021)
 
2. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 126g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 88 alin.(2) și 144 alin. (8) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (momentul desemnării reprezentantului debitorului în procesul de insolvabilitate și competența acestuia de a contesta creanțele și drepturile de preferință din tabelul de creanțe) (nr. 146, 17 decembrie 2020)
 
3. Decizie referitoare la solicitarea suspendării acțiunii Legii nr. 244 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative (proiectul nr. 495 din 4 decembrie 2020) (Sesizarea nr. 209a/2020) (nr. 149, 21 decembrie 2020)
 
4. Decizie referitoare la solicitarea suspendării acțiunii Legii nr. 230 din 16 decembrie 2020 pentru abrogarea Legii nr. 235 din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014 și nr. 101 din 1 aprilie 2015 (sesizarea nr. 212a/2020) (nr. 150, 22 decembrie 2020)
 
5. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 234 din 16 decembrie 2020 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (sesizarea nr. 213a/2020) (nr. 151, 22 decembrie 2020)
 
6. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 236 din 16 decembrie 2020 privind modificarea unor acte normative (sesizarea nr. 214a/2020) (nr. 152, 22 decembrie 2020)
 
7. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 150g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 72 alineatele (2), (3), (4) din Codul penal și a punctului 13 din Statutul executării pedepsei de către condamnaţi, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006 (categoriile penitenciarelor în care se execută pedeapsa cu închisoare) (nr. 154, 22 decembrie 2020)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
16. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale or. Sângerei încheiate la 31.12.2019 (nr. 58, 4 decembrie 2020)
 
17. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială orașul Sângerei (nr. 59, 4 decembrie 2020)
 
18. Hotărâre privind Raportul auditului conformității achizițiilor publice în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și la unele entități din subordine (nr. 73, 22 decembrie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
32. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor și a Nomenclatorului serviciilor prestate de Instituția Publică „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” și a cuantumului tarifelor la acestea (nr. 951, 22 decembrie 2020)
 
33. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 (nr. 985, 22 decembrie 2020)
 
34. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de management al spectrului de frecvențe radio pentru anii 2021-2025 și a valorilor minime de expunere a blocurilor generice de frecvență pentru alocare prin procedura de selectare competitivă (nr. 987, 22 decembrie 2020)
 
35. Hotărâre pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 6, 20 ianuarie 2021)
 
36. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/2013 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020 (nr. 9, 20 ianuarie 2021)
 
37. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 11, 27 ianuarie 2021)
 
38. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 639/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și de plată a burselor lunare sportivilor de performanță (nr. 12, 27 ianuarie 2021)
 
39. Hotărâre cu privire la modificarea punctului 21 din Hotărârea Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (nr. 14, 27 ianuarie 2021)
 
40. Hotărâre cu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 15, 27 ianuarie 2021)
 
41. Dispoziţie cu privire la organizarea și desfășurarea manifestărilor consacrate Zilei comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan (15 februarie) (nr. 9-d, 27 ianuarie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
69. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.10/2006 privind aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea semnelor nominale personale aplicate pe articolele și obiectele fabricate din metale prețioase și pietre prețioase (nr. 3, 15 ianuarie 2021)
 
70. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de anulare a obligaţiilor fiscale aflate în evidența serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale care cad sub incidenţa art.172 alin.(3) din Codul fiscal, aprobat prin Ordinul MF nr.46 din 19.03.2020 (nr. 9, 19 ianuarie 2021)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
71. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 327-T-08, 31 decembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
72. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 638 din 12.08.2016 „Cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile de învățământ din Republica Moldova” (nr. 910, 2 octombrie 2020)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
73. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.12 la Ordinul nr.346-O/2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 13-O, 19 ianuarie 2021)
 
Acte ale Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova
 
74. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența și gestionarea mijloacelor financiare obținute din valorificarea bunurilor indisponibilizate, precum şi mijloacelor financiare sechestrate aflate în conturile trezoreriale gestionate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (nr. 126, 3 decembrie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru
 
75. Ordin cu privire la instituirea Comisiei de atestare a registratorilor şi Comisiei de examinare a contestaţiilor (nr. 02, 12 ianuarie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
76. Hotărâre privind tariful la energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Comgaz-Plus” (nr. 01, 15 ianuarie 2021)
 
77. Hotărâre privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Edineț-gaz” (nr. 02, 15 ianuarie 2021)
 
78. Hotărâre privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Bălți-gaz” (nr. 03, 15 ianuarie 2021)
 
79. Hotărâre privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Ialoveni-gaz” (nr. 04, 15 ianuarie 2021)
 
80. Hotărâre privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Orhei-gaz” (nr. 05, 15 ianuarie 2021)
 
81. Hotărâre privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Florești-gaz” (nr. 06 , 15 ianuarie 2021)
 
82. Hotărâre privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Ștefan-Vodă-gaz” (nr. 07 , 15 ianuarie 2021)
 
83. Hotărâre privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Cimișlia-gaz” (nr. 08, 15 ianuarie 2021)
 
84. Hotărâre privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Cahul-gaz” (nr. 09, 15 ianuarie 2021)
 
85. Hotărâre privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Gagauz-gaz” (nr. 10, 15 ianuarie 2021)
 
86. Hotărâre privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Taraclia-gaz” (nr. 11, 15 ianuarie 2021)
 
87. Hotărâre privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Ungheni-gaz” (nr. 12 , 15 ianuarie 2021)
 
88. Hotărâre privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Chișinău-gaz” (nr. 13, 15 ianuarie 2021)
 
89. Hotărâre privind prețul reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică (nr. 39, 26 ianuarie 2021)
 
90. Hotărâre privind tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. (nr. 40, 26 ianuarie 2021)
 
91. Hotărâre privind tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către S.A. „RED Nord” (nr. 41, 26 ianuarie 2021)
 
92. Hotărâre privind prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. (nr. 42, 26 ianuarie 2021)
 
93. Hotărâre privind prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” (nr. 43, 26 ianuarie 2021)
 
94. Hotărâre privind abrogarea unor hotărâri (nr. 44, 26 ianuarie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naționale pentru Siguranța Alimentelor
 
95. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de înregistrare sanitară veterinară a activităților agenților economici (nr. 15, 18 ianuarie 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
96. Hotărâre privind modificarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 7/1/2019 (nr. 3/7, 19 ianuarie 2021)
 
97. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 5/4, 26 ianuarie 2021)
 
98. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 5/5, 26 ianuarie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
99. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Prime”, urmare a sesizării IP „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 32/197, 2 noiembrie 2020)
 
100. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media audiovizuale privind mediatizarea, în cadrul serviciilor de programe, a declarațiilor cu referire la marșurile LGBT (nr. 34/209, 13 noiembrie 2020)
 
101. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de radio „Radio Plai”, urmare a contestației dnei Olesea Stamate, reprezentant cu drept consultativ al concurentului electoral Maia Sandu (nr. 34/211, 13 noiembrie 2020)
 
102. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „Primul în Moldova” și „NTV Moldova”, urmare a sesizărilor IP „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 34/213, 13 noiembrie 2020)
 
103. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale, emisiuni informative), inclusiv informația despre spoturile de educație electorală/ informare a alegătorilor în turul II al alegerilor prezidențiale, stabilit pentru 15 noiembrie 2020, în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova plasată de către furnizorii de servicii media, pentru perioada: 04-13 noiembrie 2020 (nr. 35/216, 23 noiembrie 2020)
 
Acte ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
104. Ordin cu privire la contractarea prestatorilor de servicii farmaceutice în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 18-A, 21 ianuarie 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
105. Ordin cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 (nr. 08, 11 ianuarie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 22-32 29 ianuarie 2021 XXVIII

Selectați data