search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 152

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 iunie 2021

Monitorul Oficial Nr. 33-41

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
18. Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 (nr. 239, 16 decembrie 2020)
 
19. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Zdeněk KREJČÍ (nr. 26-IX, 28 ianuarie 2021)
 
20. Decret pentru modificarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 646-V din 30 noiembrie 2010 (nr. 27-IX, 29 ianuarie 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
8. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 4 alin. (2), 7 alin. (2) lit. c), 8 alin. (1) și 11 alin. (1) pct. 3) din Legea nr. 982 din 11 mai 2000 privind accesul la informație (accesul la informațiile cu caracter personal) (sesizarea nr. 118g/2020) (nr. 3, 14 ianuarie 2021)
 
9. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 156a/2020 privind controlul constituționalității unor articole din Codul fiscal, adoptat prin Legea nr. 1163 din 24 aprilie 1997, și a articolului 9 alin. (6) din Legea bugetului de stat pentru anul 2020, nr. 172 din 19 decembrie 2019 (scutiri de taxe și impozite locale care afectează bugetele locale) (nr. 156, 22 decembrie 2020)
 
10. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 176g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctul 13 din Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi a naturii ei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009 (contestarea testării alcoolscopice) [2] (nr. 157, 22 decembrie 2020)
 
11. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 180g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 1167 alin. (2) din Codul civil (în redacția de până la data de 1 martie 2019) (încetarea fidejusiunii) (nr. 158, 22 decembrie 2020)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
19. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale municipiul Edineţ încheiate la 31 decembrie 2019 (nr. 74, 23 decembrie 2020)
 
20. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială municipiul Edineţ (nr. 75, 23 decembrie 2020)
 
21. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale municipiul Soroca încheiate la 31 decembrie 2019 (nr. 76, 23 decembrie 2020)
 
22. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială municipiul Soroca (nr. 77, 23 decembrie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
42. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027 (nr. 916, 16 decembrie 2020)
 
43. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la controlul rezervelor de stat și de mobilizare (nr. 4, 20 ianuarie 2021)
 
44. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului electronic al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, format de Sistemul informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor (nr. 7, 20 ianuarie 2021)
 
45. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice (nr. 10, 20 ianuarie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
106. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor moldovenești ce adoptă standarde europene armonizate la Reglementarea tehnică „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio” (nr. 244, 10 decembrie 2020)
 
107. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 14, 26 ianuarie 2021)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
108. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 5, 18 ianuarie 2021)
 
109. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 6, 18 ianuarie 2021)
 
110. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.94 din 30 iulie 2020 (nr. 17, 29 ianuarie 2021)
 
111. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.76 din 16 iunie 2020 (nr. 18, 1 februarie 2021)
 
Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
 
112. Ordin cu privire la modificarea Anexei nr.2 la Ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1017 din 03.07. 2018 (nr. 1430, 18 decembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
113. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Îngrijitor la domiciliu” (nr. 31, 25 ianuarie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova
 
114. Ordin cu privire la instituirea Comisiilor de certificare şi Comisiilor de examinare a contestaţiilor (nr. 01, 11 ianuarie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
115. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind admiterea în exploatare a instalațiilor electrice RA03-02:2020 (nr. 444/2020, 24 noiembrie 2020)
 
Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
 
116. Decizie cu privire la abrogarea Deciziei AGEPI nr. 37/921 din 29.05.2020 cu privire la publicarea Deciziei de eliberare a avizului din 21.10.2011, emisă în privinţa Asociației Obșteşti „Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale” (nr. 39/172, 27 ianuarie 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
117. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 6/6, 2 februarie 2021)
 
118. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 6/7, 2 februarie 2021)
 
119. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 6/8, 2 februarie 2021)
 
120. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 6/9, 2 februarie 2021)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
121. Hotărâre cu privire la transmiterea către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a unor echipamente de protecție în scopul prevenirii răspândirii infecției COVID-19 (nr. 4535, 11 decembrie 2020)
 
122. Hotărâre cu privire la stabilirea cuantumului lunar al subvențiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice pentru anul 2021, conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 și alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 (nr. 4580, 19 ianuarie 2021)
 
123. Hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Negurenii Vechi, raionul Ungheni (nr. 4581, 19 ianuarie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
124. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune «Publika TV», urmare a sesizării dnei Mariana Barașianț (nr. 35/217, 23 noiembrie 2020)
 
125. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune «Jurnal TV», urmare a sesizării dlor Oleg și Vladimir Nemțanu (nr. 35/218, 23 noiembrie 2020)
 
126. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de radio «Hit FM», «Radio Alla», «Radio Moldova», «Aquarelle FM» și «Love Radio», urmare a contestației dnei Olesea Stamate, reprezentant cu drept consultativ al Maiei Sandu (nr. 35/219, 23 noiembrie 2020)
 
127. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Accent TV”, urmare a sesizării Comunității pentru advocacy și politici publice „WatchDog.MD” (nr. 35/221, 23 noiembrie 2020)
 
128. Decizie cu privire la examinarea autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru (nr. 35/222, 23 noiembrie 2020)
 
129. Decizie cu privire la examinarea cererilor de prelungire a unor licențe de emisie (nr. 35/223, 23 noiembrie 2020)
 
130. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „BTV”, urmare a sesizării parvenite din partea dnei Diana Grosu (nr. 36/227, 3 decembrie 2020)
 
131. Decizie cu privire la examinarea cererilor de prelungire a unor licențe de emisie (nr. 36/229, 3 decembrie 2020)
 
132. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune (nr. 36/230, 3 decembrie 2020)
 
133. Decizie cu privire la examinarea inițiativei legislative nr. 460 din 23 noiembrie 2020 cu privire la modificarea și completarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 (nr. 36/231, 3 decembrie 2020)
 
134. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 36/233, 3 decembrie 2020)
 
135. Decizie cu privire la examinarea demersului Primăriei mun. Chișinău (nr. 38/238, 11 decembrie 2020)
 
136. Decizie cu privire la bilanțul Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile, anunțat prin Decizia CA nr. 19/118 din 25 august 2020 (nr. 40/242, 23 decembrie 2020)
 
Acte ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
137. Ordin cu privire la modificarea anexei la Ordinul CNAM nr.55-A din 28.02.2020 „Cu privire la aprobarea formularului tipizat” (nr. 26-A, 1 februarie 2021)
 
Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale
 
138. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat (nr. 11-A, 28 ianuarie 2021)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
139. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 10, 29 ianuarie 2021)
 
140. Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare şi BC „INVESTPRIVATBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/1, 26 ianuarie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 33-41 05 februarie 2021 XXVIII

Selectați data