search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 152

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 iunie 2021

Monitorul Oficial Nr. 51-56

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
24. Hotărâre privind încetarea mandatului Avocatului Poporului (Ombudsmanului) (nr. 4, 4 februarie 2021)
 
25. Hotărâre cu privire la numirea în funcție a unor membri ai Comisiei de certificare (nr. 5, 4 februarie 2021)
 
26. Hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind analiza situației economico-financiare de la Î.S. „Calea Ferată din Moldova” și a rezultatelor activității ramurii de transport feroviar pentru perioada 2010–2020 (nr. 6, 4 februarie 2021)
 
27. Decret privind structura Aparatului Presedintelui Republicii Moldova (nr. 30-IX, 11 februarie 2021)
 
28. Decret privind inregistrarea stemei şi drapelului satului Tigheci, comuna Tigheci, raionul Leova (nr. 31-IX, 11 februarie 2021)
 
29. Decret privind desemnarea candidatului pentru funcţia de Prim-ministru (nr. 32-IX, 11 februarie 2021)
 
30. Decret privind eliberarea doamnei Nina VELEVA din funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul (nr. 33-IX, 12 februarie 2021)
 
31. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării în formă simplificată a Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Comisia Europeană privind „Contractul de Reziliență COVID-19 pentru Republica Moldova” (nr. 34-IX, 17 februarie 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
21. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdicției constituționale în anul 2020 (nr. 1, 11 ianuarie 2021)
 
22. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 26e/2021) (nr. 5, 11 februarie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
47. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 13, 27 ianuarie 2021)
 
48. Hotărâre cu privire la aprobarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (nr. 16, 12 februarie 2021)
 
49. Hotărâre cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2021 (nr. 17, 12 februarie 2021)
 
50. Hotărâre cu privire la stabilirea cuantumului anual de alcool etilic nedenaturat destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină pentru anul 2021 (nr. 18, 12 februarie 2021)
 
51. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (nr. 19, 12 februarie 2021)
 
52. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Dorin ANDROS (nr. 10-d, 12 februarie 2021)
 
53. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Iulian POSTICĂ (nr. 11-d, 12 februarie 2021)
 
54. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a domnului Gheorghe NEGRU (nr. 12-d, 12 februarie 2021)
 
55. Dispoziţie cu privire la organizarea și desfășurarea manifestărilor consacrate Zilei Memoriei (nr. 13-d, 12 februarie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
177. Ordin cu privire la aprobarea Amendamentului la documentul normativ NCM E.03.02:2014/А1:2021 „Siguranța la incendii. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” (nr. 18, 8 februarie 2021)
 
178. Ordin cu privire la aprobarea Amendamentului la documentul normativ NCM G.04.04:2012/А2:2021 „Instalații termice, de ventilare şi condiționare a aerului. Alimentare cu căldură pe apartamente a blocurilor de locuit cu termogeneratoare pe combustibil gazos” (nr. 19, 8 februarie 2021)
 
179. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții (nr. 20, 8 februarie 2021)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
180. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 17/2020 (nr. 25, 9 februarie 2021)
 
181. Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare (nr. 29, 16 februarie 2021)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
182. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaționale (nr. 33-T-01, 29 ianuarie 2021)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
183. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (n. 66, 2 februarie 2021)
 
184. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (n. 67, 2 februarie 2021)
 
185. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (n. 68, 2 februarie 2021)
 
186. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (n. 69, 2 februarie 2021)
 
187. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (n. 70, 2 februarie 2021)
 
188. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (n. 71, 2 februarie 2021)
 
189. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (n. 72, 2 februarie 2021)
 
190. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (n. 73, 2 februarie 2021)
 
191. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (n. 74, 2 februarie 2021)
 
192. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (n. 75, 2 februarie 2021)
 
193. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (n. 76, 2 februarie 2021)
 
194. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (n. 77, 2 februarie 2021)
 
195. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (n. 78, 2 februarie 2021)
 
196. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (n. 79, 2 februarie 2021)
 
197. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (n. 80, 2 februarie 2021)
 
198. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (n. 81, 2 februarie 2021)
 
199. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (n. 82, 2 februarie 2021)
 
200. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (n. 83, 2 februarie 2021)
 
201. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (n. 84, 2 februarie 2021)
 
202. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (n. 85, 2 februarie 2021)
 
203. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (n. 86, 2 februarie 2021)
 
204. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (n. 87, 2 februarie 2021)
 
205. Ordin cu privire la aprobarea Listei de verificare în domeniul raporturilor de muncă (n. 102, 9 februarie 2021)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
 
206. Ordin pentru modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr.59 din 06.04.2017 cu privire la aprobarea Metodologiei privind stabilirea prețurilor de referință (nr. 139, 2 iulie 2020)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
207. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 35-O, 8 februarie 2021)
 
208. Ordin cu privire la modificarea Anexei nr. 32 la Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.30-O/2014 ”Cu privire la aprobarea formularelor de executare silită a obligaţiei vamale şi a contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei vamale prin amînarea sau eşalonarea plăţilor” (nr. 38-O, 11 februarie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
209. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către Î.M. „Apă Canal” din Ungheni (nr. 58, 9 februarie 2021)
 
210. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către Î.M. Regia „Apă-Canal Bălți” (nr. 59, 9 februarie 2021)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
211. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor Anexei nr.5 a Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile referitoare la emiterea legitimațiilor de membru al echipajului (LME) pentru personalul operatorilor aerieni naționali (PIAC – LME), aprobate prin Ordinul nr.56/GEN din 7 octombrie 2019 (nr. 03/GEN, 9 februarie 2021)
 
212. Ordin cu privire la aprobarea ediției 01 a cerințelor tehnice ”Condiții pentru personalul de certificare din întreprinderile de întreținere situate în afara Republicii Moldova” (nr. 04/GEN, 9 februarie 2021)
 
213. Ordin cu privire la aprobarea ediției nr. 01 a Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile PIAC - Frazeologii (nr. 05/GEN, 10 februarie 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
214. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 9/4, 16 februarie 2021)
 
215. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 9/5, 16 februarie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
216. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de Fundația Creștină de Caritate „Micul Samaritean” (nr. 40/244, 23 decembrie 2020)
 
217. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de «General Media Group Corp» SRL (nr. 40/249, 23 decembrie 2020)
 
218. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „ARAX-IMPEX” SRL pentru studioul de televiziune „Zebra TV” (nr. 41/250, 29 decembrie 2020)
 
219. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare şi a condiţiilor la autorizațiile de retransmisiune (nr. 41/251, 29 decembrie 2020)
 
220. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune (nr. 1/4, 12 ianuarie 2021)
 
221. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de SRL „Bravos-Conect” (nr. 1/6, 12 ianuarie 2021)
 
222. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune a ÎS „Radiocomunicații” (nr. 2/14, 22 ianuarie 2021)
 
223. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 2/15, 22 ianuarie 2021)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
224. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind efectuarea operațiunilor pe piața valutară interbancară a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 8/2013 (nr. 2, 28 ianuarie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 51-56 19 februarie 2021 XXVIII

Selectați data