search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 112-116

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 07 mai 2021

Monitorul Oficial Nr. 66-72

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
37. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 909/1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 37-IX, 24 februarie 2021)
 
38. Lege pentru modificarea Legii nr. 909/1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 7, 4 februarie 2021)
 
39. Hotărâre cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru evaluarea gestionării integrate a resurselor de apă din bazinul râului Nistru și al afluenților săi (nr. 14, 12 februarie 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
33. Hotărâre pentru controlul constituționalității Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 32-IX din 11 februarie 2021 privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru (sesizarea nr. 30a/2021) (nr. 6, 23 februarie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
58. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de solicitare și acordare a indemnizației unice în cazul personalului decedat în lupta cu COVID-19 din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice (nr. 21, 3 martie 2021)
 
59. Hotărâre pentru aprobarea Graficului controalelor de stat asupra activității rezidenților parcurilor industriale pentru anul 2021 (nr. 22, 3 martie 2021)
 
60. Hotărâre privind aprobarea categoriilor de vârstă ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2021 (nr. 24, 3 martie 2021)
 
61. Dispoziţie cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu ale doamnei Veronica URSU (nr. 14-d, 3 martie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
246. Lista standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții.
 
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
247. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a executorului judecătoresc Barbuţa Adrian (nr. 19, 1 martie 2021)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
 
248. Ordin cu privire la aprobarea Normativelor veniturilor nete (nr. 43, 24 februarie 2021)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
249. Ordin cu privire la modificarea unor Anexe la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declarației vamale în detaliu” (nr. 57-O, 24 februarie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
250. Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRE nr. 294 din 15.07.2008 cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciile de organizare a accesului potențialilor consumatori la rețeaua de gaze naturale (nr. 79, 2 martie 2021)
 
251. Hotărâre privind aprobarea costurilor de bază aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” (nr. 80, 2 martie 2021)
 
252. Hotărâre privind costurile de bază aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” (nr. 81, 2 martie 2021)
 
253. Hotărâre privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” (nr. 82, 2 martie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
254. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000046, 26 februarie 2021)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
255. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile ”PIAC - Cerințele și procedurile provizorii privind conversia certificatelor naționale de pilot și recunoașterea licențelor de pilot eliberate de statele-membre ale Organizației Aviației Civile Internaționale” (nr. 06/GEN, 23 februarie 2021)
 
256. Ordin cu privire la aprobarea ediției nr. 01 a Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile PIAC – AOAM.145 - Autorizarea organizațiilor cu atribuții de mentenanță - Ghidul solicitantului (autorizarea) (nr. 09/GEN, 24 februarie 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
257. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.37/14/2019 cu privire la procedurile aferente constatării amiabile de accident (nr. 9/1, 16 februarie 2021)
 
258. Hotărâre privind modificarea Hotărârii CNPF nr.14/1/2017 (nr. 11/2, 2 martie 2021)
 
259. Hotărâre referitor la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de ÎNTREPRINDEREA PISCICOLĂ „COSTEȘTI” SA (nr. 11/11, 2 martie 2021)
 
260. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de SA „PRESUDOR” (nr. 11/12, 2 martie 2021)
 
261. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de SA „SPICUȘOR-BL” (nr. 11/13, 2 martie 2021)
 
262. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 11/14, 2 martie 2021)
 
263. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 11/15, 2 martie 2021)
 
264. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 11/16, 2 martie 2021)
 
265. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 11/17, 2 martie 2021)
 
266. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 11/18, 2 martie 2021)
 
267. Hotărâre privind modificarea Hotărârii CNPF nr. 50/17 din 27.10.2020 (nr. 11/20, 2 martie 2021)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
268. Hotărâre privind aprobarea Raportului cu privire la rezultatele alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4519, 23 noiembrie 2020)
 
269. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare şi desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 16 mai 2021 (nr. 4665, 16 februarie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
270. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „RTR Moldova” și „ITV”, urmare a sesizării Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova (nr. 2/9, 22 ianuarie 2021)
 
271. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Bravo TV”, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Iulian Roșca, și a sesizării Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova (nr. 2/10, 22 ianuarie 2021)
 
272. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „Orhei TV” și „Televiziunea Centrală”, urmare a sesizării Instituției Private „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 2/11, 22 ianuarie 2021)
 
273. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberată „NOI MEDIA DE SUD” SRL pentru postul de radio „Albena” (nr. 2/12, 22 ianuarie 2021)
 
274. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „RTR Moldova” și „ITV”, urmare a sesizării Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova (nr. 3/16, 28 ianuarie 2021)
 
275. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Bravo TV”, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Iulian Roșca, și a petițiilor Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova (nr. 3/17, 28 ianuarie 2021)
 
276. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Cinema 1”, urmare a autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru (nr. 3/18, 28 ianuarie 2021)
 
277. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „Prime” și „Canal 3”, urmare a petițiilor Instituției Private „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 3/19, 28 ianuarie 2021)
 
278. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 3/20, 28 ianuarie 2021)
 
279. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, urmare a petițiilor Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova (nr. 5/22, 4 februarie 2021)
 
280. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „NTV Moldova”, urmare a petiției Instituției Private „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 5/23, 4 februarie 2021)
 
281. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată „TRUST TV” SRL, fondatoarea studioului de televiziune prin sistemul MMDS „Trust TV” (nr. 5/27, 4 februarie 2021)
 
282. Decizie cu privire la prezentarea de către distribuitorii de servicii media a rapoartelor de activitate pentru anul 2020 și a contractelor de retransmisiune a serviciilor media audiovizuale (nr. 6/29, 9 februarie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 66-72 05 martie 2021 XXVIII

Selectați data