search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 105-107

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 23 aprilie 2021

Monitorul Oficial Nr. 73

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
40. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 219/2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri (nr. 40-IX, 3 martie 2021)
 
41. Lege pentru modificarea Legii nr. 219/2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri (nr. 11, 12 februarie 2021)
 
42. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1421/2002 cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice (nr. 41-IX, 4 martie 2021)
 
43. Lege pentru modificarea Legii nr. 1421/2002 cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice (nr. 16, 12 februarie 2021)
 
44. Hotărâre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la impactul curent și viitor al construcțiilor hidroenergetice de pe fluviul Nistru și neadmiterea unei catastrofe ecologice iminente (nr. 15, 12 februarie 2021)
 
45. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 149/2019 privind componența numerică şi nominală a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 20, 4 martie 2021)
 
46. Decret privind numirea doamnei Rozalina ALBU în funcţia de secretar general adjunct al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 42-IX, 4 martie 2021)
 
47. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul „Răspuns de Urgență la COVID-19 – finanțare adițională” (nr. 43-IX, 9 martie 2021)
 
48. Decret privind conferirea gradului de calificare al funcţionarului public doamnei Rozalina ALBU (nr. 44-IX, 9 martie 2021)
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 73 11 martie 2021 XXVIII

Selectați data