search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 105-107

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 23 aprilie 2021

Monitorul Oficial Nr. 74-76

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
49. Decret cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Convenției statelor membre ale Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică – GUAM privind acordarea ajutorului reciproc în probleme consulare (nr. 38-IX, 3 martie 2021)
 
50. Decret pentru aprobarea semnării Comunicatului Comun cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Republica Trinidad și Tobago (nr. 39-IX, 3 martie 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
34. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 171g/2020 și nr. 191g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din Codul de procedură penală (atribuțiile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale și previzibilitatea noțiunilor de „bun infracțional” și „investigații financiare paralele”) (nr. 11, 26 ianuarie 2021)
 
35. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 159g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 63 subpunctul 7) din Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor şi modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165 din 21 martie 2017 (includerea perioadei de studii în instituţiile de învăţământ universitar superior de zi în stagiul de cotizare) (nr. 12, 2 februarie 2021)
 
36. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 166g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 131 alin.(6) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (dreptul creditorilor chirografari de a face opoziție la vânzarea bunurilor grevate cu garanții) (nr. 13, 2 februarie 2021)
 
37. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 175g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 351 alin. (6) din Codul de procedură penală (obligarea procurorului de a acorda inculpatului acces la materialele dosarului în ședința preliminară) (nr. 14, 2 februarie 2021)
 
38. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 193g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 231 și 232 din Codul vamal (tipurile de contravenții vamale [2]) (nr. 15, 2 februarie 2021)
 
39. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 6b/2021 privind interpretarea articolelor 85 și 98 din Constituție (atribuțiile Președintelui Republicii Moldova în domeniul desemnării candidatului la funcția de Prim-ministru) (nr. 16, 2 februarie 2021)
 
40. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 137g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 222 alineatele (2) și (3) din Codul administrativ al Republicii Moldova (accesul la dosar) (nr. 17, 9 februarie 2021)
 
41. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 186g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 313 alin. (1), (2) și (5) din Codul de procedură penală (nr. 18, 9 februarie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
62. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.453/2010 cu privire la modul de stabilire a prețului inițial de vânzare a acțiunilor proprietate publică supuse privatizării (nr. 23, 3 martie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
283. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015 (nr. 19, 2 februarie 2021)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
284. Ordin cu privire la aprobarea modelului Legitimaţiei de serviciu a inspectorului de muncă (nr. 159, 1 martie 2021)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
285. Hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Camenca, raionul Glodeni (nr. 4677, 2 martie 2021)
 
286. Hotărâre cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi pentru funcția de primar în unele localități din 16 mai 2021 (nr. 4704, 5 martie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
287. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberată „DIALOG-PERFORM” SRL pentru postul de radio „Dialog FM” (nr. 5/25, 4 februarie 2021)
 
288. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune (nr. 5/26, 4 februarie 2021)
 
289. Decizie cu privire la prezentarea de către furnizorii de servicii media a rapoartelor de activitate pentru anul 2020 (nr. 6/28, 9 februarie 2021)
 
290. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune de către ÎM „MOLDCELL” SA, ÎM „ORANGE MOLDOVA” SA și „VARTERA-PLUS” SRL (nr. 6/30, 9 februarie 2021)
 
291. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de Lege nr. 497 din 7 decembrie 2020 (nr. 6/31, 9 februarie 2021)
 
292. Decizie cu privire la examinarea petiției „General Media Group Corp” SRL privind protecția de amenințări, presiuni și intimidări la adresa postului de televiziune „Publika TV” (nr. 6/32, 9 februarie 2021)
 
293. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 6/33, 9 februarie 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
294. Ordin сu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de expediere și recepționare a documentelor prin sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor electronice, aprobată prin Ordinul SFS nr. 582 din 24.11.2020 (nr. 81, 16 februarie 2021)
 
295. Ordin cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 302 din 3 mai 2012 (nr. 93, 25 februarie 2021)
 
296. Ordin cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352 din 28 septembrie 2017 (nr. 94, 25 februarie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 74-76 12 martie 2021 XXVIII

Selectați data