search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 105-107

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 23 aprilie 2021

Monitorul Oficial Nr. 78-81

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
55. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 48-IX, 17 martie 2021)
 
56. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 27, 12 martie 2021)
 
57. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 151/2019 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 21, 4 martie 2021)
 
58. Hotărâre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la armistițiul politic în fața crizei umanitare cauzate de pandemie în Republica Moldova (nr. 26, 12 martie 2021)
 
59. Hotărâre privind numirea în funcția de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, președinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ (nr. 30, 12 martie 2021)
 
60. Hotărâre privind numirea în funcția de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, președinte al Colegiului penal (nr. 31, 12 martie 2021)
 
61. Decret privind desemnarea candidatului pentru funcţia de Prim-ministru (nr.47-IX, 16 martie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
301. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 28, 15 martie 2021)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
302. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.101/2019 (47, 12 martie 2021)
 
303. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor la Indicaţiile metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.118/2013 (48, 12 martie 2021)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
304. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaționale (nr. 60-T-02, 26 febuarie 2021)
 
305. Ordin cu privire Ia situaţia din Yemen şi reînnoirea măsurilor restrictive aplicate acestui stat, prin adoptarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2564 (2021) din 25 februarie 2021 (nr. 66-S-02, 5 martie 2021)
 
Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
 
306. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare, de desfășurare a concursului și de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice în învățământul superior (nr. 126, 10 februarie 2021)
 
Acte ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
 
307. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biocide (nr. 34, 2 martie 2021)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
308. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr. 01 la Cerințele tehnice privind proiectarea, verificarea și aprobarea procedurilor de zbor instrumental (CT-PPZI) (nr. 12/GEN, 12 martie 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
309. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.8/15/2009 cu privire la aprobarea unor regulamente (nr. 11/5, 2 martie 2021)
 
310. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 13/4, 10 martie 2021)
 
311. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de SA „MAPASAUTO” (nr. 16/1, 16 martie 2021)
 
312. Ordonanță privind aplicarea restricțiilor în circulația valorilor mobiliare emise de SA „MOLDASIG” (nr. 15/1-O, 12 martie 2021)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
313. Hotărâre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile locale noi din data de 16 mai 2021 (nr. 4705, 16 martie 2021)
 
314. Hotărâre cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobândă acordat concurenților electorali la alegerile locale noi din 16 mai 2021 (nr. 4706, 16 martie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
315. Decizie cu privire la prelungirea termenului de efectuare a controlului privind circumstanțele de fapt ca urmare a unor petiții (nr. 7/34, 16 februarie 2021)
 
316. Decizie cu privire la examinarea demersului „Radio Lider” SRL (nr. 7/35, 16 februarie 2021)
 
317. Decizie cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisiune „RADIVAXPLUS-TV” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „MI-TV” (nr. 7/36, 16 februarie 2021)
 
318. Decizie cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la Decizia nr. 37/119 din 20 august 2019 – Cu privire la clasificarea furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova (nr. 7/37, 16 februarie 2021)
 
319. Decizie cu privire la prezentarea raportului de activitate pentru anul 2020 de către IP Compania „Teleradio- Moldova” (nr. 7/38, 16 februarie 2021)
 
320. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „Media Production TV” SRL pentru postul de televiziune „DTV” (nr. 8/42, 24 februarie 2021)
 
321. Decizie cu privire la aprobarea pașapoartelor tehnice ale actelor permisive: licențe de emisie și autorizații de retransmisiune (nr. 8/44, 24 februarie 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
322. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 379 din 15 martie 2017 (nr. 103, 26 februarie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 78-81 19 martie 2021 XXVIII

Selectați data