search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 112-116

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 07 mai 2021

Monitorul Oficial Nr. 82-85

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
62. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 7 din Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social (nr. 50-IX, 23 martie 2021)
 
63. Lege pentru modificarea articolului 7 din Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social (nr. 34, 18 martie 2021)
 
64. Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 214/2020 privind constituirea Comisiei speciale pentru elaborarea proiectului Strategiei naționale de securitate farmaceutică 2020–2030 (nr. 23, 4 martie 2021)
 
65. Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 209/2020 privind instituirea Comisiei speciale pentru elaborarea proiectului Codului sănătății al Republicii Moldova și a proiectului Strategiei de dezvoltare a sectorului sănătății din Republica Moldova pe perioada 2020–2030 (nr. 24, 4 martie 2021)
 
66. Hotărâre privind rezultatul audierilor cu privire la creșterea prețurilor la carburanți (nr. 29, 12 martie 2021)
 
67. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Petru JARDAN (nr. 40, 22 martie 2021)
 
68. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Denis ULANOV (nr. 41, 22 martie 2021)
 
69. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Denis ULANOV (nr. 42, 22 martie 2021)
 
70. Decret privind eliberarea domnului Sergiu FURDUI din funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 51-IX, 23 martie 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
42. Hotărâre pentru controlul constituționalității articolelor 15 alin. (2) lit. d), e), f), alin. (3), 23 alin. (3) și (6) și articolului 26 alineatele (6) - (9) din Legea cu privire la Guvern nr. 136 din 7 iulie 2017 (competențele unui Guvern al cărui mandat a încetat) (sesizarea nr. 2a/2021) (nr. 7, 4 martie 2021)
 
43. Hotărâre privind controlul constituționalității Legii nr. 236 din 16 decembrie 2020 privind modificarea unor acte normative și a Legii nr. 240 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative (activitatea farmaceutică) (sesizările nr. 214a/2020, nr. 222a/2020, nr. 224a/2020 și nr. 4a/2021) (nr.8, 11 martie 2021)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
24. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra conformității organizării, realizării și supravegherii parteneriatelor public-private încheiate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Științe a Moldovei, UAT mun. Chișinău și entitățile din subordine (nr. 7, 26 februarie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
323. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.25:2021 „Drumuri și poduri. Mixturi asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice” (nr. 37, 23 martie 2021)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
324. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015. (nr. 43, 4 martie 2021)
 
325. Ordin privind modificarea și completarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din 30 decembrie 2016 (nr. 45, 9 martie 2021)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
326. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 1315/2020 (nr. 195, 9 martie 2021)
 
Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
 
327. Ordin privind modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 14 din 28 martie 2019 (nr. 9, 12 martie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
328. Hotărâre privind tarifele pentru serviciile auxiliare prestate de S.A. „RED Nord (nr. 120, 19 martie 2021)
 
329. Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor de bază aferente activității de producere a energiei electrice și termice, activității de distribuție și furnizare a energiei termice de către S.A. „Termoelectrica” (nr. 121, 19 martie 2021)
 
Acte ale Agenţiei de Mediu
 
330. Ordin cu privire la perioadele şi zonele de prohibiţie a pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale în anul 2021 (nr. 11, 23 martie 2021)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
331. Ordin cu privire la aprobarea ediției 01 a mijloacelor acceptabile de punere în conformitate și materialelor de îndrumare la Regulamentul privind stabilirea cerințelor și procedurilor administrative de certificare pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 468/2019 (nr. 13/GEN, 16 martie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
332. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media la capitolul respectării prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a petițiilor Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova și a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Corneliu Mihalache (nr. 8/39, 24 februarie 2021)
 
333. Decizie cu privire la neprezentarea informației referitoare la executarea prevederilor art. 84 alin. (11) și alin. (12) din Codul serviciilor media audiovizuale de către furnizorii de servicii media „TV-Comunicații Grup” SRL, „BRAVO TV” SRL și „A. VIDEO- CONTENT” SRL (nr. 8/40, 24 februarie 2021)
 
334. Decizie cu privire la neprezentarea înregistrărilor serviciului media audiovizual de către „MEDIA PRODUCTION TV” SRL (nr. 8/41, 24 februarie 2021)
 
335. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată FPC „FLOR-TV” SRL pentru postul de radio „Flor FM” (nr. 8/43, 24 februarie 2021)
 
336. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova în anul 2020 (nr. 8/45, 24 februarie 2021)
 
337. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Jurnal TV”, urmare a petiției IP „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 9/49, 2 martie 2021)
 
338. Decizie cu privire la examinarea demersului „BITCOIN-CAPITAL” SRL (nr. 9/50, 2 martie 2021)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
339. Decizie (nr. ASO-08, 15 martie 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
340. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.370 din 24 iulie 2020 cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) și a Modului de completare a acesteia (nr. 140, 16 martie 2021)
 
341. Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 124 din 15.03.2019 prin completarea listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura) (nr. 143, 17 martie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 82-85 26 martie 2021 XXVIII

Selectați data