search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 152

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 iunie 2021

Monitorul Oficial Nr. 86

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
71. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 52-IX, 23 martie 2021)
 
72. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 2, 4 martie 2021)
 
73. Hotărâre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor preluării forțate (atac de tip raider) a acțiunilor băncilor comerciale, companiilor de asigurări/reasigurări din Republica Moldova, exercitată în perioada anilor 2010–2012 (nr. 22, 4 martie 2021)
 
74. Hotărâre cu privire la constituirea Comisiei speciale privind elaborarea unor proiecte de legi pentru modificarea legislației privind prevenirea și combaterea îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatibilitate și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor (nr. 37, 19 martie 2021)
 
75. Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului (nr. 39, 19 martie 2021)
 
76. Hotărâre privind Declarația Parlamentului Republicii Moldova cu privire la dezacordul dizolvării (nr. 46, 26 martie 2021)
 
77. Decret privind folosirea Armatei Naționale pe durata stării de urgență în sănătate publică (nr. 54-IX, 26 martie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
72. Hotărâre cu privire la numirea domnului Victor ȚVIRCUN, Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statul Qatar, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Sultanatul Oman și în Statul Kuwait, prin cumul, cu reședința la Doha (nr. 28, 30 martie 2021)
 
73. Hotărâre cu privire la numirea domnului Oleg ȚULEA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ungaria, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Bosnia și Herțegovina, în Republica Croația și în Republica Slovenia, prin cumul, cu reședința la Budapesta (nr. 29, 30 martie 2021)
 
74. Hotărâre cu privire la numirea doamnei Violeta AGRICI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Spaniei, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Algeriană Democratică și Populară, prin cumul, cu reședința la Madrid (nr. 30, 30 martie 2021)
 
75. Hotărâre cu privire la numirea domnului Dmitri CROITOR, Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Libaneză şi în Republica Arabă Egipt, prin cumul, cu reședința la Ankara (nr. 31, 30 martie 2021)
 
76. Hotărâre cu privire la numirea domnului Victor HARUŢA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Arabiei Saudite, prin cumul, cu reședința la Abu Dhabi (nr. 32, 30 martie 2021)
 
77. Hotărâre cu privire la numirea domnului Alexandru CODREANU, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Cehă, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova pe lângă Sfântul Scaun, prin cumul, cu reşedinţa la Praga (nr. 33, 30 martie 2021)
 
78. Hotărâre cu privire la numirea domnului Anatolie URECHEANU, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Italiană, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova pe lângă Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rodos și de Malta și Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO), Adunarea Parlamentară a Mediteranei (APM), Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA), prin cumul, cu reşedinţa la Roma (nr. 34, 30 martie 2021)
 
79. Hotărâre cu privire la numirea domnului Anatolie URECHEANU, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Italiană, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Malta şi în Republica San Marino, prin cumul, cu reşedinţa la Roma (nr. 35, 30 martie 2021)
 
80. Hotărâre cu privire la numirea domnului Eugen CARAS, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statele Unite Mexicane, prin cumul, cu reşedinţa la Washington (nr. 36, 30 martie 2021)
 
81. Hotărâre cu privire la numirea domnului Anatol CEBUC, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Macedonia de Nord și în Republica Albania, prin cumul, cu reşedinţa la Sofia (nr. 37, 30 martie 2021)
 
82. Hotărâre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 3 și nr. 5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017 (nr. 38 30 martie 2021)
 
83. Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 378/2018 (nr. 39, 30 martie 2021)
 
84. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 40, 30 martie 2021)
 
85. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 41, 30 martie 2021)
 
86. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social (nr. 42, 30 martie 2021)
 
87. Hotărâre cu privire la propunerea declarării stării de urgenţă (nr. 43, 30 martie 2021)
 
88. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Valentina ȚAPEȘ (nr. 25-d, 30 martie 2021)
 
89. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Liliana IACONI (nr. 26-d, 30 martie 2021)
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 86 31 martie 2021 XXVIII

Selectați data