search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 152

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 iunie 2021

Monitorul Oficial Nr. 96-99

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
91. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind ordinea transmiterii substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor, a armelor de foc, a principalelor lor componente, a munițiilor, a substanțelor și dispozitivelor explozive, ce constituie corpuri delicte în cauzele penale (nr. 53-IX, 24 martie 2021)
 
92. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind ordinea transmiterii substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor, a armelor de foc, a principalelor lor componente, a munițiilor, a substanțelor și dispozitivelor explozive, ce constituie corpuri delicte în cauzele penale (nr. 8, 4 martie 2021)
 
93. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 62-IX, 2 aprilie 2021)
 
94. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 13, 12 februarie 2021)
 
95. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 63-IX, 5 aprilie 2021)
 
96. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 35, 18 martie 2021)
 
97. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 59 din Legea nr. 75/2015 cu privire la locuințe (nr. 65-IX, 5 aprilie 2021)
 
98. Lege pentru modificarea articolului 59 din Legea nr. 75/2015 cu privire la locuințe (nr. 36, 18 martie 2021)
 
99. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 299 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 67-IX, 5 aprilie 2021)
 
100. Lege pentru modificarea articolului 299 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 38, 19 martie 2021)
 
101. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de modificare nr. 2 la Acordul de împrumut între Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor în Republica Moldova (nr. 61-IX, 1 aprilie 2021)
 
102. Decret privind eliberarea domnului Serghei LAZARI din funcția de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 64-IX, 5 aprilie 2021)
 
103. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Nemțeni, raionul Hîncești (nr. 66-IX, 5 aprilie 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
56. Hotărâre pentru controlul constituționalității Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 47-IX din 16 martie 2021 privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru (sesizarea nr. 60a/2021) (nr. 10, 22 martie 2021)
 
57. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a articolului 73 din Codul de executare, adoptat prin Legea nr. 443 din 24 decembrie 2004 (aducerea forțată a debitorului) (sesizarea nr. 169g/2020) (nr. 11, 25 martie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
92. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 21-d, 26 martie 2021)
 
93. Dispoziţie сu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 22-d, 26 martie 2021)
 
94. Dispoziţie сu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 23-d, 26 martie 2021)
 
95. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei de selectare a proiectelor în cadrul Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2021 (nr. 24-d, 26 martie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
361. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, aprobat prin Ordinul ministrului economiei și infrastructurii nr.119/2020 (nr. 10, 25 ianuarie 2021)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
362. Ordin cu privire la modificarea componenței nominale a Comisiei de certificare în domeniul auditului intern în sectorul public, Registrului certificatelor de calificare profesională și aprobarea Registrului certificatelor de evaluare a cunoștințelor la nivel intermediar (nr. 55, 25 martie 2021)
 
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
363. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 26, 23 martie 2021)
 
364. Ordin cu privire la executarea hotărârii judecătorești privind anularea Ordinului Ministerului Justiției nr. 298 din 2 mai 2018 (nr. 27, 23 martie 2021)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
365. Ordin cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaționale ale Uniunii Europene (nr. 78-S-03, 22 martie 2021)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
 
366. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 79/2019 (nr. 71, 30 martie 2021)
 
367. Ordin pentru modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 51 din 22 martie 2017 cu privire la rezultatele atestării de stat a fermelor zootehnice de prăsilă (nr. 74, 31 martie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
 
368. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la un post fix din reţeaua publică de telefonie (nr. 3, 30 martie 2021)
 
369. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 126 din 02.06.2009 (nr. 4, 30 martie 2021)
 
370. Hotărâre cu privire la aprobarea formularului statistic privind serviciul de filtrare a conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor furnizat la solicitarea utilizatorilor de către furnizorii de servicii de acces la Internet (nr. 5, 30 martie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
371. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000073, 31 martie 2021)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
372. Ordin cu privire la aprobarea ediției nr. 01 a Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile - Examinarea și emiterea derogărilor și exceptărilor (PIAC-REG-EEDE) (nr. 18/GEN, 30 martie 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
373. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 20/1, 6 aprilie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
374. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3) lit. d), alin. (7) și alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a petițiilor Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Republica Moldova (nr. 9/46, 2 martie 2021)
 
375. Decizie cu privire la prelungirea termenului de efectuare a controlului privind circumstanțele de fapt ca urmare a petițiilor avocatei Alina Palii (nr. 10/55, 16 martie 2021)
 
376. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „NTV Moldova” urmare a petiției IP „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 10/56, 16 martie 2021)
 
377. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TV6”, urmare a petiției IP „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 10/57, 16 martie 2021)
 
378. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Orhei TV”, urmare a petiției Instituției Private „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 10/58, 16 martie 2021)
 
379. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „NAVINFO” SRL pentru postul de televiziune „Privesc.Eu TV” (nr. 10/59, 16 martie 2021)
 
380. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licențelor de emisie (nr. 10/60, 16 martie 2021)
 
Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică
 
381. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” a Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne (nr. 247-V.01, 20 octombrie 2020)
 
382. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 248-V.01, 20 octombrie 2020)
 
383. Decizie cu privire la înregistrarea stemei și drapelului familiei Kuciuk în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 251-V.01, 20 octombrie 2020)
 
384. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Serviciului Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 252-V.01, 1 decembrie 2020)
 
385. Decizie cu privire la înregistrarea Insignei cu număr individual de identificare a funcționarului public cu statut special al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 254-V.01, 1 decembrie 2020)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
386. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de stingere prin scădere şi luare la evidenţă specială a obligaţiei fiscale, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1108 din 07.12.2015 (nr. 167, 29 martie 2021)
 
387. Ordin privind modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 427 din 21 august 2018 „Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art.22611 din Codul fiscal” (nr. 176, 30 martie 2021)
 
388. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului SFS nr.622 din 13 noiembrie 2018 (nr. 180, 31 martie 2021)
 
389. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 392 din 30.04.2015 privind aprobarea formularului Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum şi a cererii de înregistrare în calitate de plătitor al TVA (nr. 189, 2 aprilie 2021)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
390. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la deținerile în capitalul social al băncii (nr. 52, 25 martie 2021)
 
391. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 60, 5 aprilie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 96-99 09 aprilie 2021 XXVIII

Selectați data