search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 152

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 iunie 2021

Monitorul Oficial Nr. 104

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
110. Hotărâre privind Raportul anual 2018 al Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public și Raportul anual 2019 al Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public (nr. 43, 26 martie 2021)
 
111. Hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor presupusei răpiri a ex-judecătorului ucrainean Mykola CHAUS (nr. 51, 9 aprilie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
99. Hotărâre cu privire la eliberarea grâului alimentar din rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp sau cu titlu de împrumut (nr. 48, 14 aprilie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
414. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.600/320-A din 24 iulie 2015 „Cu privire la mecanismul de includere a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală” (nr. 316/71-A, 14 aprilie 2021)
 
415. Ordin cu privire la modificarea Ordinului comun al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.492/139-A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală” (nr. 317/72-A, 14 aprilie 2021)
 
416. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.727/494-A din 21.09.2016 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea tratamentului episodic în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri și la domiciliu, cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, a unor maladii frecvent întâlnite în practica medicului de familie” (nr. 318/73-A, 14 aprilie 2021)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
417. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.2 la Ordinul nr.346-O/2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 86-O, 31 martie 2021)
 
418. Ordin cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 96-O, 9 aprilie 2021)
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 104 17 aprilie 2021 XXVIII

Selectați data