search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 152

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 iunie 2021

Monitorul Oficial Nr. 108-110

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
113. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 72-IX, 21 aprilie 2021)
 
114. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 10, 12 februarie 2021)
 
115. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (nr. 73-IX, 21 aprilie 2021)
 
116. Lege pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (nr. 44, 26 martie 2021)
 
117. Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 6/2021 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind analiza situaţiei economico-financiare de la Î.S. „Calea Ferată din Moldova” şi a rezultatelor activității ramurii de transport feroviar pentru perioada 2010–2020 (nr. 55, 9 aprilie 2021)
 
118. Hotărâre privind Raportul de activitate al Curții de Conturi pe anul 2019 (nr. 57, 16 aprilie 2021)
 
119. Hotărâre privind numirea unui judecător al Curții Constituționale (nr. 74, 23 aprilie 2021)
 
120. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” doamnei Lidia KULIKOVSKI (nr. 75-IX, 23 aprilie 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
63. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 164a/2020 pentru controlul constituţionalităţii articolului 13 alin. (3) din Codul electoral (nr. 34, 30 martie 2021)
 
64. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 177g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 91 alin. (5) din Codul penal (liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen a persoanei care execută pedeapsa detenției pe viață) (nr. 35, 30 martie 2021)
 
65. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 182a/2020 privind controlul constituționalității su bpunctului 5) pu nctul 71 din Statutul disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ap robat prin Hotărârea Guvernului nr. 409 din 7 iunie 2017 (obligațiile funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne audiat în cadrul anchetei de serviciu) (nr. 36, 30 martie 2021)
 
66. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 185g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolele 203 alin. (2), 204 alin. (1), 305 alin. (2) și alin. (7) din Codul de procedură penală (aplicarea sechestrului în cauzele penale şnr. 2î) (nr. 37, 30 martie 2021)
 
67. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 187g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 248 alin. (1) lit. h) din Le gea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (răspunderea subsidiară a membrilor organelor de conducere ale debitorului pentru încălcarea obligației de depunere a cererii de intentare a procesului de insolvabilitate) (nr. 38, 30 martie 2021)
 
68. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 196g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 57 1 alin. (3) din Co dul de procedură penală (irevocabilitatea ordonanței de abținere sau de recuzare a ofițerului de urmărire penală) (nr. 39, 30 martie 2021)
 
69. Decizie de sistare a procesului privind controlul constituționalității unor prevederi di n Anexa nr. 7 la Legea bugetului de stat pentru anul 2021, nr. 258 din 16 decembrie 2020 (s esizările nr. 215a/2020 și nr. 216a/2020) (nr. 40, 30 martie 2021)
 
70. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 210g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 88 din Codul penal din 24 martie 1961 în redactarea Legii nr. 677 din 8 decembrie 1995 privind modificarea și completarea Codului penal, a Codului de procedură penală și a Codului de executare a sancțiunilor de drept penal (nr. 41, 1 aprilie 2021)
 
71. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 218g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 313 din Codul contravențional (neclaritatea noțiunii „interes public” ş2î) (nr. 42, 1 aprilie 2021)
 
72. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Hotărârii Parlamentului privind anularea prin retragere parțială a Hotărârii Parlamentului nr. 121 din 16 august 2019 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale și a Hotărârii Parlamentului din 23 aprilie 2021 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale (sesizarea nr. 92a/2021) (nr. 60, 23 aprilie 2021)
 
73. Aviz pentru constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului (sesizarea nr. 71f/2021) (nr. 1, 15 aprilie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
440. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor moldovene care adoptă standardele europene armonizate la Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor (nr. 39, 31 martie 2021)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
441. Ordin cu privire la situaţia din Libia și reînnoirea măsurilor restrictive aplicate acestui stat, prin adoptarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2571 (2021) din 16 aprilie 2021 (nr. 105-S-05, 23 aprilie 2021)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
442. Ordin cu privire la recunoașterea Organismului de Inspecție (nr. 322, 15 aprilie 2021)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
443. Ordin privind aprobarea formularului Devizului de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) și a Normelor metodologice de elaborare a acestuia și gestionarea mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către prestatorii de servicii medicale încadrați în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (nr. 29/21-A, 22 ianuarie 2021)
 
444. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.1459/350-A din 19 decembrie 2019 „Cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului pentru medicamente compensate și a Secretariatului Consiliului” (nr. 274/58-A, 31 martie 2021)
 
445. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MSMPS și CNAM nr. 1311/377-A din 30 decembrie 2020 privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2021 (nr. 366/84-A, 26 aprilie 2021)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
446. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 111-O, 20 aprilie 2021)
 
447. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 112-O, 20 aprilie 2021)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
448. Ordin cu privire la aprobarea ediției 01 a Materialelor de îndrumare privind utilizarea formatului global de raportare și codul de stare a pistei (GM-AER-CAO.GRF) (nr. 21/GEN, 19 aprilie 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
449. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.57/13/2018 cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (nr. 21/2, 13 aprilie 2021)
 
450. Hotărâre cu privire la aplicarea prevederilor Regulamentului privind Fondul de compensare a investitorilor (nr. 23/4, 27 aprilie 2021)
 
451. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei BAR „PRIMGROUP-ASIG” SRL (nr. 23/9, 27 aprilie 2021)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
452. Hotărâre cu privire la prezentarea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2020 (nr. 4765, 21 aprilie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
453. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „ITV”, urmare a sesizării președintelui ONG-ului republican „Bare-Rom”, Robert Cerari (nr. 12/67, 1 aprilie 2021)
 
454. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „ATV”, la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3), (7) și (8) din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 12/68, 1 aprilie 2021)
 
455. Decizie cu privire la anunțarea Concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 13/84, 7 aprilie 2021)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
456. Decizie (nr. OTG-10, 9 aprilie 2021)
 
457. Decizie (nr. ASS-13, 16 aprilie 2021)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
458. Hotărâre cu privire la stabilirea ratei amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova (nr. 68, 22 aprilie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 108-110 30 aprilie 2021 XXVIII

Selectați data