search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 180-185

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 30 iulie 2021

Monitorul Oficial Nr. 111

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
121. Hotărâre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă privind analiza situației economico-financiare de la Î.S. „Calea Ferată din Moldova” și a rezultatelor activității ramurii de transport feroviar pentru perioada 2010–2020 (nr. 66, 22 aprilie 2021)
 
122. Hotărâre pentru aprobarea Decla raţiei cu privire la recunoaşterea caracterului captiv al Curții Constituționale (nr. 68, 23 aprilie 2021)
 
123. Decret privind dizolvarea Parlamentului (nr. 77-IX, 28 aprilie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
100. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă (nr. 49, 29 aprilie 2021)
 
101. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 50, 29 aprilie 2021)
 
102. Hotărâre pentru modificarea punctului 62 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2006 (nr. 51, 29 aprilie 2021)
 
103. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător pentru anul 2020 (nr. 53, 29 aprilie 2021)
 
104. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 54, 29 aprilie 2021)
 
105. Hotărâre cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de evidență a vaccinării împotriva COVID-19” (SIA RVC-19) și modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 55, 29 aprilie 2021)
 
106. Dispoziţie cu privire la numirea doamnei Ana MIRON în funcția de reprezentant al Guvernului în Aeroportul Internațional Liber „Mărculești” (nr. 28-d, 30 aprilie 2021)
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 111 01 mai 2021 XXVIII

Selectați data