search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 180-185

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 30 iulie 2021

Monitorul Oficial Nr. 112-116

 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
107. Hotărâre cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situației la 1 ianuarie 2021 (nr. 52, 29 aprilie 2021)
 
108. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziții (nr. 56, 29 aprilie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
459. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 58, 28 aprilie 2021)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
460. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MSMPS și CNAM nr. 1311/377-A din 30.12.2020 privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2021 (nr. 393/89-A, 29 aprilie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
461. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000098, 30 aprilie 2021)
 
Acte ale Agenţiei de Mediu
 
462. Ordin cu privire la pescuitul scrumbiei în obiectivele acvatice piscicole naturale în anul 2021 (nr. 15, 30 aprilie 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
463. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 24/3, 29 aprilie 2021)
 
464. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 24/4, 29 aprilie 2021)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
465. Hotărâre cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli estimativ pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4816, 30 aprilie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
466. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „BIZIM AIDINIC” pentru postul de televiziune „ATV” (nr. 12/73, 1 aprilie 2021)
 
467. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare (nr. 12/74, 1 aprilie 2021)
 
468. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune eliberate „STUDIO AN-TV” SRL și „UPLINK” SRL (nr. 12/75, 1 aprilie 2021)
 
469. Decizie cu privire la examinarea demersului Companiei Publice „Gagauziya Radio Televizionu” (nr. 12/76, 1 aprilie 2021)
 
470. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 12/77, 1 aprilie 2021)
 
471. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „DTV”, urmare a autosesizărilor președintei Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, și membrei Consiliului Audiovizualului, Tatiana Buraga (nr. 13/78, 7 aprilie 2021)
 
472. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „Primul în Moldova”, „NTV Moldova”, „Canal 2” și „Canal 3”, urmare a autosesizării președintei Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci (nr. 13/79, 7 aprilie 2021)
 
473. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a licențelor de emisie „MEDIA CONTENT DISTRIBUTION” SRL și „Pleiada Audio” SRL (nr. 13/80, 7 aprilie 2021)
 
474. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune eliberate „STV IT Company” SRL și „HARTUM TV” SRL (nr. 13/82, 7 aprilie 2021)
 
475. Decizie cu privire la examinarea demersului Curții Constituționale nr. PCC-01/25g/161 din 26 martie 2021 (nr. 13/83, 7 aprilie 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
476. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 219 din 20.04.2021 (nr. 232, 30 aprilie 2021)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
477. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 75, 30 aprilie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 112-116 07 mai 2021 XXVIII

Selectați data