search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 180-185

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 30 iulie 2021

Monitorul Oficial Nr. 117-121

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
124. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii viei și vinului nr. 57/2006 (nr. 74-IX, 22 aprilie 2021)
 
125. Lege pentru modificarea Legii viei și vinului nr. 57/2006 (nr. 47, 26 martie 2021)
 
126. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la grupurile de acțiune locală (nr. 76-IX, 28 aprilie 2021)
 
127. Lege pentru promulgarea Legii cu privire la grupurile de acțiune locală (nr. 50, 9 aprilie 2021)
 
128. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii privind piața produselor petroliere nr. 461/2001 (nr. 89-IX, 5 mai 2021)
 
129. Lege pentru modificarea Legii privind piața produselor petroliere nr. 461/2001 (nr. 54, 9 aprilie 2021)
 
130. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 87-IX, 30 aprilie 2021)
 
131. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 56, 9 aprilie 2021)
 
132. Decret privind numirea domnului Victor ȚVIRCUN, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statul Qatar, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Sultanatul Oman și în Statul Kuwait (nr. 78-IX, 30 aprilie 2021)
 
133. Decret privind numirea domnului Anatolie URECHEANU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Malta și Republica San Marino (nr. 79-IX, 30 aprilie 2021)
 
134. Decret privind numirea domnului Anatolie URECHEANU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova pe lângă Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rodos și de Malta și Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO), Programul Alimentar Mondial (PAM) și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA) (nr. 80-IX, 30 aprilie 2021)
 
135. Decret privind numirea domnului Victor HARUȚA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Arabiei Saudite (nr. 81-IX, 30 aprilie 2021)
 
136. Decret privind numirea domnului Alexandru CODREANU, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Cehă, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova pe lângă Sfântul Scaun (nr. 82-IX, 30 aprilie 2021)
 
137. Decret privind numirea domnului Dmitri CROITOR, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Libaneză și în Republica Arabă Egipt (nr. 83-IX, 30 aprilie 2021)
 
138. Decret privind numirea domnului Oleg ȚULEA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ungaria, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Bosnia și Herțegovina, în Republica Croația și Republica Slovenia (nr. 84-IX, 30 aprilie 2021)
 
139. Decret privind numirea domnului Anatol CEBUC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Macedonia de Nord și în Republica Albania (nr. 85-IX, 30 aprilie 2021)
 
140. Decret privind numirea domnului Eugen CARAS, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statele Unite Mexicane (nr. 86-IX, 30 aprilie 2021)
 
141. Decret privind eliberarea domnului Nicolae PASECINIC din funcţia de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 88-IX, 4 mai 2021)
 
142. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 90-IX, 5 mai 2021)
 
143. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 93-IX, 11 mai 2021)
 
144. Decret cu privire la redobândirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 94-IX, 11 mai 2021)
 
145. Decret privind eliberarea domnului Sergiu TOFILAT din funcţia de consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul energeticii (nr. 95-IX, 11 mai 2021)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
34. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Curții de Conturi pe anul 2020 (nr. 15, 23 aprilie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
109. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 57, 12 mai 2021)
 
110. Dispoziţie cu privire la organizarea și desfășurarea activităților consacrate Zilei Familiei în anul 2021 (nr. 29-d, 6 mai 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
 
478. Hotărâre privind limitarea numărului de licenţe de utilizare a frecvenţelor radio din banda de frecvenţe 450 MHz (nr. 12, 11 mai 2021)
 
479. Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini al concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile 450 MHz, e900 MHz și 2600 MHz (nr. 15, 11 mai 2021)
 
480. Decizie privind inițierea concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile 450 MHz, e900 MHz și 2600 MHz (nr. 16, 11 mai 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
481. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către S.A. „Servicii Comunale Florești” (nr. 189, 7 mai 2021)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
482. Ordin cu privire la aprobarea ediției 03 a cerințelor tehnice „Transportul aerian al bunurilor periculoase” (CT-TABP) (nr. 22/GEN, 26 aprilie 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
483. Hotărâre privind modificarea unor hotărâri (nr. 25/1, 5 mai 2021)
 
484. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 25/2, 5 mai 2021)
 
485. Hotărâre referitoare la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 25/3, 5 mai 2021)
 
486. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 27/2, 12 mai 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
487. Decizie cu privire la examinarea petițiilor dnei Alina Palii (nr. 14/85, 19 aprilie 2021)
 
488. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „RTV-MEDIA-CENTR” SRL pentru postul de televiziune „ATV COGUK” (nr. 14/86, 19 aprilie 2021)
 
489. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „MEDIA PRO GROUP” SRL pentru postul de televiziune „ITV” (nr. 14/87, 19 aprilie 2021)
 
490. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 15/93, 21 aprilie 2021)
 
491. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului în trimestrul I al anului 2021 (nr. 15/94, 21 aprilie 2021)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
492. Hotărâre сu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor în legătură cu lichidarea băncii (nr. 70, 22 aprilie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 117-121 14 mai 2021 XXVIII

Selectați data