search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 180-185

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 30 iulie 2021

Monitorul Oficial Nr. 122-128

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
146. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 9 din Legea nr. 909/1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 101-IX, 12 mai 2021)
 
147. Lege pentru modificarea articolului 9 din Legea nr. 909/1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 58, 22 aprilie 2021)
 
148. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 98-IX, 12 mai 2021)
 
149. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 59, 22 aprilie 2021)
 
150. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea Legii nr. 1435/2002 pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și ai satului Varnița din raionul Anenii Noi (nr. 100-IX, 12 mai 2021)
 
151. Lege cu privire la modificarea Legii nr. 1435/2002 pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și ai satului Varnița din raionul Anenii Noi (nr. 61, 22 aprilie 2021)
 
152. Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător (nr. 96-IX, 11 mai 2021)
 
153. Lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător (nr. 62, 22 aprilie 2021)
 
154. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 97-IX, 11 mai 2021)
 
155. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 63, 22 aprilie 2021)
 
156. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la impozitarea specială a serviciilor realizate în cadrul activităților atribuite la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei (nr. 99-IX, 12 mai 2021)
 
157. Lege cu privire la impozitarea specială a serviciilor realizate în cadrul activităților atribuite la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei (nr. 76, 23 aprilie 2021)
 
158. Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 11/2020 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor înstrăinării patrimoniului sindicatelor (nr. 65, 22 aprilie 2021)
 
159. Hotărâre cu privire la constituirea Comisiei parlamentare speciale pentru elaborarea proiectelor de legi privind reforma constituțională (nr. 77, 23 aprilie 2021)
 
160. Decret pentru modificarea anexei la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 218-VII din 6 august 2012 (nr. 91-IX, 6 mai 2021)
 
161. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Peter MICHALKO (nr. 92-IX, 9 mai 2021)
 
162. Decret pentru aprobarea semnării Protocolului de amendare a Acordului dintre părțile Convenției de Cooperare Polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor (nr. 102-IX, 12 mai 2021)
 
163. Decret privind conferirea de titluri onorifice (nr. 103-IX, 17 mai 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
74. Hotărâre pentru controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 73 din 23 aprilie 2021 privind anularea prin retragere parțială a Hotărârii Parlamentului nr. 121 din 16 august 2019 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale și a Hotărârii Parlamentului nr. 74 din 23 aprilie 2021 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale (sesizările numerele 92a/2021 și 93a/2021) (nr. 13, 27 aprilie 2021)
 
75. Hotărâre pentru controlul constituționalității Legii nr. 218 din 3 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative (excluderea unor competențe ale Președintelui Republicii referitoare la Serviciul de Informații și Securitate) (sesizările nr. 195a/2020 și nr. 199a/2020) (nr. 14, 27 aprilie 2021)
 
76. Decizie de confirmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 60 din 23 aprilie 2021 de suspendare a acțiunii unor Hotărâri de Parlament (sesizarea nr. 92a/2021) (nr. 61, 26 aprilie 2021)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
35. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra utilizării resurselor financiare publice alocate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în perioada 2018-2020 (nr. 14, 23 aprilie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
111. Hotărâre cu privire la unele măsuri de organizare a procesului de achiziționare a vaccinului anti-COVID-19 (nr. 58, 19 mai 2021)
 
112. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 59, 19 mai 2021)
 
113. Hotărâre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport (nr. 60, 19 mai 2021)
 
114. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 61, 19 mai 2021)
 
115. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 62, 19 mai 2021)
 
116. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 63, 19 mai 2021)
 
117. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Nicolae POSTURUSU (nr. 30-d, 14 mai 2021)
 
118. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu participarea domnului Aureliu CIOCOI, Prim-ministru interimar, la reuniunea Consiliului șefilor de guverne al Comunității Statelor Independente (or. Minsk, Republica Belarus, 27-29 mai 2021) (nr. 31-d, 19 mai 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
 
 
493. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului tineretului și sportului nr. T/525/A din 15.07.2014 (nr. 485, 17 mai 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
494. Hotărâre cu privire la Raportul situațiilor financiare și Raportul auditorului independent referitor la situațiile financiare ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2020 (nr. 213, 14 mai 2021)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
495. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr.01 la cerințele tehnice ”Regulile aerului” (CT-RA) (24/GEN, 7 mai 2021)
 
496. Ordin cu privire la aprobarea ediției nr. 01 a mijloacelor acceptabile de punere în conformitate și materialelor de îndrumare la Regulamentul de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.204/2020 (AMC&GM la HG nr.204/2020) (25/GEN, 7 mai 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
497. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea reorganizării societății pe acțiuni (nr. 23/1, 27 aprilie 2021)
 
498. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 28/5, 18 mai 2021)
 
499. Hotărâre privind eliberarea licenței SRL „DATOR CO” (nr. 28/7, 18 mai 2021)
 
500. Hotărâre referitoare la retragerea licenţei AEÎ „VOLOVIȚA” (nr. 28/8, 18 mai 2021)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
501. Hotărâre cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4818, 5 mai 2021)
 
502. Hotărâre cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice care au dreptul de a participa la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4825, 7 mai 2021)
 
503. Hotărâre cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4826, 7 mai 2021)
 
504. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 4827, 7 mai 2021)
 
505. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1730/2018 (nr. 4828, 7 mai 2021)
 
506. Hotărâre cu privire la stabilirea locului și timpului primirii documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și înregistrarea grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților independenți (nr. 4829, 12 mai 2021)
 
507. Hotărâre cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Destinat grupului de inițiativă” pentru susținerea candidatului independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4830, 12 mai 2021)
 
508. Hotărâre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4831, 12 mai 2021)
 
509. Hotărâre cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobândă acordat concurenților electorali la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4832, 12 mai 2021)
 
510. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 4833, 12 mai 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
511. Decizie cu privire la examinarea sesizării „GMG PRODUCTION” SRL (nr. 15/88, 21 aprilie 2021)
 
512. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a licențelor de emisie „A. VIDEO-CONTENT” SRL și „Media Production” SRL (nr. 15/89, 21 aprilie 2021)
 
513. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberată „RADIO HIT” SRL pentru postul de radio „HIT FM” (nr. 15/90, 21 aprilie 2021)
 
514. Decizie cu privire la examinarea unor cereri prealabile depuse de avocata Alina Palii (nr. 15/91, 21 aprilie 2021)
 
515. Decizie cu privire la examinarea cererii depusă de Asociația Patronală a Radiodifuzorilor din Moldova (nr. 15/92, 21 aprilie 2021)
 
516. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile (nr. 16/98, 28 aprilie 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
517. Ordin cu privire la modificarea Instrucţiunii privind modul de expediere şi recepţionare a documentelor prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice, aprobată prin Ordinul SFS nr.582 din 24.11.2020 (nr. 257, 14 mai 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 122-128 21 mai 2021 XXVIII

Selectați data